Аналіз ефективності ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 8.

Аналіз ефективності ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Економічна ефективність – це відносний показник, який співвідносить отриманий ефект з ресурсами які були затрачені для його отримання.

Рентабельність – показник, який характеризує фінансові результати і ефективність діяльності підприємства.

Показники рентабельності – найважливіщі при виконанні порівняльного аналізу і оцінці фінансового стану підприємства.

Можна виділити наступні групи показників рентабельності:

1)  Показники рентабельності капіталу;

2)  Показники рентабельності продукції;

- показники рентабельності виробництва;

       - показники рентабельності продаж (реалізації)

      3)  Показники, які розраховуються на основі грошових потоків.

Розрахуємо ці показники у таблиці 8.1

Таблиця 8.1

Показник

Формула

Розрахункове значення

на 2003р.

на 2004р.

1. Збитковість капіталу

1.1.Збитковість активів

Збиток/Середньорічна вартість сукупних активів

0,07

0,004

-0,066

1.2.Збитковість власного капіталу

Збиток/Середньорічна вартість власного капіталу

0,1

0,01

-0,09

1.3.Збитковість основних фондів

Збиток/Середньорічна вартість основних фондів

0,13

0,01

-0,12

2. Збитковість продукції

2.1.Збитковість виробництва продукції

Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції

0,23

0,32

0,09

2.2. Збитковість підприємства

Збиток/Загальні витрати

0,04

0,01

-0,03

2.3. Рентабельність продаж операційної діяльності

Операційний прибуток/Чисту виручку

-0,03

0,05

0,08

2.4. Рентабельність продаж по валовому прибутку

Валовий прибуток/Чисту виручку

0,19

0,25

0,06

2.5.Збитковість продаж    

Збиток/Чиста виручка

0,05

0,01

-0,04

За звітний період підприємсто зпрацювало зі збитком, тому не можливо розрахувати показники рентабельності, натомість розраховуємо показники збитковості. Як видно з розрахунків загальна збитковість активів дещо знизилась, а саме на 0,066. Це гарний показник для підприємтсва, адже це говорить про те, що за останній рік підприємство отримало менший збиток ніж в попередньому році і в майбутньому підприємство може отримати прибуток. Що стосується окремих статей, то можна побачити, що знизилась збитковість власного капіталу на 0,09 і склала 0,01, а збитковість основних фондів знизилась на 0,12. Розглянувши збитковість прродукції можна сказати наступне: на 2003 рік збитковість продаж від операційної діяльності складала 0,03, але на 2004 рік ситуація змінилась, підприємство отримало операційний прибуток і рентабельність продаж склала 0,05. Це є позитивним фактором для підприємства, оскільки воно по деяким статтям вже отримує прибуток, і вцілому знижується його збитковість. Рентабельність продаж також зросла на 0,08, що також сприятливо для підприємства.

8.2 Факторний аналіз ефективності ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Похожие материалы

Информация о работе