Оцінка майнового положення та структури капіталу ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 3 Оцінка майнового положення  та структури капіталу підприємства

3.1 Аналіз структури активів

В активі балансу підприємства відоброжаються дані про розміщення капіталу, яким розпоряджається підприємство.

Всі активи баланса діляться на необоротні (або основний капітал), що відображаються в І розділі балансу, та оборотні, які відображаються в ІІ розділі. Іх розміщення залежить від рівня їх ліквідності, тобто від швидкості їх перетворення в грошові кошти.

  Проведений аналіз структури активів за 2003-2004 рр. я представила у  таблицях.

                                                                                                             Таблиця 3.1.1

Анализ структури активів ВАТ "Ізюмський хлібозавод"

Статті активу

на 31.12.2003року

на 31.12.2004року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Тросту2004/03

Усього майна

6290,5

100,00

5690,9

100,00

0,90

Необоротні активи

3049,7

48,48

3094,1

54,37

1,01

Оборотні активи

3238,7

51,49

2594,5

45,59

0,80

Запаси

2069,4

32,90

1667,7

29,30

 0,81

Дебіторська заборгованість за товари

600,8

9,55

702,9

12,35

1,17

Дебіторська заборгованість за розрахунками

347,4

5,52

62,3

1,09

0,18

Інша поточна дебіторська заборгованість

11,2

0,18

44,5

0,78

4,0

Грошові кошти

136,6

2,17

107,7

1,89

0,79

Інші оборотні активи

73,3

1,17

9,4

0,17

0,13

Витрати майбутніх періодів

2,1

0,03

2,3

0,04

1,1

Коефіцієнт мобільності = Оборотні /Необоротні активи

1,06

0,84

Х

Наглядне зображення співвідношення необоротних та оборотних активів:


Назва статей

На 31.12.2003

На 31.12.2004

Δ, тис.грн

Тр

Тпр

Зміна питомої ваги статей

тис.грн

%

тис.грн

%

Виробничі запаси

1880,8

58,08

1573,9

60,66

-306,9

0,84

-0,16

2,58

Незавершене виробництво

129,5

3,99

69,5

2,68

-60,0

0,54

-0,46

-1,31

Готова продукція

10,3

0,32

5,6

0,22

-4,7

0,54

-0,46

-0,1

Товари

48,8

1,51

18,7

0,72

-30,1

0,38

-0,62

-0,79

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

600,8

18,55

702,9

27,09

102,1

1,17

0,17

8,54

Дебіторська заборгованість за розрахунками

347,4

10,73

62,3

2,40

-285,1

0,18

-0,82

-8,33

Інша поточна дебіторська заборгованість

11,2

0,35

44,5

1,72

33,3

3,97

2,97

1,37

Грошові кошти та їх еквіваленти

136,6

4,22

107,7

4,15

-28,9

0,79

-0,21

-0,07

Інші обороні активи

73,3

2,25

9,4

0,36

-63,9

0,13

-0,87

-1,89

Всьго оборотних активів

3238,7

100,00

2594,5

100,00

-644,2

0,80

-0,2

Х

              Аналіз структури оборотних активів ВАТ «Ізюмський хлібозавод»                                                               Таблиця 3.1.2


                                             Аналіз структури запасів ВАТ «Ізюмський хлібозавод»                      Таблиця 3.1.3

Похожие материалы

Информация о работе