Відповіді на тестові запитання по темам: "Трансформатори", "Випрямляючі пристрої", "Згладжувальні фільтри", страница 2

A:  1:2
Q:  Трифазна мостова схема складається з:
A:  6 діодів
Q:  В якій трифазній схемі випрямляча втрати на діодах менші?
A:  схемі з нульовим виводом
Q:  При викор мост сх на герм. діод при Uвх=10В пікова Uвих досягає:

A:  9.4 В
Q:  На якому рис. зобр. схема однопівперіодного випрямляча?
A:  рис. 1

Q:  Перевагою однопівперіодної схеми випрямляча є:

A:  простота схеми

Q:  Однопівперіодна схема випрямлення викор. в блоках живлення

A:  малої потужності
Q:  В якій схемі випрямлення найгірше використовуються обмотки трансформатора?
A:  однопівперіодній

Q:  В якій схемі випрямлення найнижча частота основної гармоніки?
A:  однопівперіодній

Q:  В якій схемі випрямлення ставляться найвищі вимоги до діода по зворотній напрузі?

A:  однопівперіодній

Q:  В якій схемі випрямлення найбільший коефіцієнт пульсації?

A:  однопівперіодній

Q:  В якій з наведених сх. випрямл. найгірше використовується габаритна потужн.  трансформ.?

A:  однопівперіодній

Q:  Яка з наведених схем має переваги при роботі з малими напругами і великими струмами?

A:  однопівперіодна

Q:  В якій сх. випрямл. найб. намагнічується осердя постійною складов. випрямл. струму?

A:  однопівперіодній

Q:  На якому рисунку зображена трифазна мостова схема (сх. Ларіонова)?

A: рис. В

Q:  При сталій вхідній напрузі зворотна напруга на діодах мостової схеми:
A:  В 2 рази нижча ніж в двопівперіодній схемі з виводом від середньої точки трансформатора
Q:  На якому рис. зображ. осцилограмму на виході однопівперіодного випрямляча?
A:  рис. 2

3-згладжувальні фільтри

Q:  Яким чином ємнісний фільтр підключається до навантаження?

A: *паралельно

Q:  Яким чином індуктивний фільтр підключається до навантаження?

A: *послідовно

Q:  Вкажіть схему Г-подібного згладжувального LC фільтра:

A: *а

Q:  Вкажіть необхідну умову для згладжування пульсацій  Г-подібним фільтром типу LC:

A: *г

Q:  Вкажіть схему випрямляча, який працює на ємнісне навантаження:

A: *рисунок 3

Q:  Яка з схем випрямлячів потребує найбільшої ємності конденсатора для забезпечення однакового значення коефіцієнта пульсації?

A: *однопiвперiодна

Q:  Для  даних часових діаграм справедливі співвідношення:

A: *С1>С2>С3

Q:  При збільшенні ємності конденсатора випрямного пристрою, коефіцієнт пульсації: 

A: *зменшиться

Q:  При збільшенні номіналу індуктивності в індуктивному фільтрі, коефіцієнт пульсації:

A: *зменшиться

Q:  В якій схемі фільтра найменші втрати? 

A: *LC

Q:  В якій  схемі фільтра найвищий ККД?

A: *LC

Q:  В якій схемі фільтра кращий тепловий режим?

A: *LC

Q:  В якій схемі фільтра краща електромагнітна сумісність схеми?

A: *RC

Q:  Коефіцієнт згладжування фільтра це:

A: *відношення коеф. пульсації на виході випрямляча до коеф. пульсації на навантаженні

Q:  Для даних часових діаграм справедливе співвідношення:
A:  С1>C2>C3
Q:  Вкажіть схему Г-подібного згладжувального LC фільтра
A:  А

4-керовані випрямляючі пристрої

Q:  Чому дорівнює макс. зворотня напруга в трифазних випрямлячах?

A:  А –
Q:  Напруга на виході керованого випрямляча змінюється за рахунок:

A:  зміни фази керуючих імпульсів відносно фази вхідної напруги
Q:  Вкажіть двопівперіодну схему з нульовим виводом однофазного керованог випрямляча
A:  рис. Б
Q:  ККД=0.8, потужн. спожив. 5 Вт. Якою буде корисна потужність?
A:  4 Вт
Q:  Коеф потужності випрямляча дорівн. 0.5, а повна потужн. 2.5 Вт. Зн. акт. потужн. випрямл.
A:  1.25 Вт
Q:  За якою формулою визначається ККД випрямляча?
A:  В  
Q:  Перевагою при використанні фазового способу керування тиристором є:
A:  широкий діапазон регулювання вихідної напруги
Q:  Які елем. викор. в керов. випрямлячах в якості регуляторів напруги на боці змін. струму
A:  магнітні підсилювачі, автотрансформатори
Q:  Недоліком керованих випрямлячів є:
A:  всі варіанти

Q:  За рах. чого здійсн. регулюв. напруги в керованих випрямлячах з використанням тиристорів?

A: *за рахунок затримки моменту проходження струму через вентиль

Q:  Перевагою при використанні імпульсного способу керування тиристором є:
A:  висока електромагнітна сумісність схеми
Q:  Вкажіть схему трифазного керованого випрямляча:
A:  рис. В
Q:  Як визначається коеф. потужності випрямлячів?
A:  як відношення активної потужн. до повної потужн. випрямляча

5-стабілізатори

Q:  Стабілізатором напруги називається пристрій, який:

A: *підтрим. напругу в навантаж. з необхідн. точн. при зміні RН і напр. мережі у відомих межах

Q:  Параметричні стабілізатори у порівнянні з компенсаційними характеризуються: