Відповіді на тестові запитання по темам: "Трансформатори", "Випрямляючі пристрої", "Згладжувальні фільтри", страница 3

A: *простотою схеми

Q:  Компенсаційні стабілізатори у порівнянні з параметричними характеризуються: 

A: *вищим коефіцієнтом стабілізації

A: *вищим ККД

A: *низьким вхідним опором

A: *широким діапазоном вихідних струмів

Q:  Переваги стабілізаторів з паралельним ввімкненням регулювального транзистора:

A: *некритичність до  режиму короткого замикання

Q:  Переваги стабілізаторів з послідовним ввімкненням регулювального транзистора:

A: *некритичність до  режиму холостого ходу

Q:  Переваги стабілізаторів з послідовним ввімкненням регулювального транзистора:

A: *високий ККД

Q:  Недоліки стабілізаторів з паралельним ввімкненням регулювального транзистора:

A: *низький ККД

Q:  Виберіть вірну формулу для коефіцієнта стабілізації:

A: *б

Q:  Який елемент використовується в якості керуючого в компенсаційних стабілізаторах?

A: *транзистор

Q:  Для якого з методів стабілізації застосовується від'ємний зворотний зв'язок?

A: *компенсаційного

Q:  Параметричний стабілізатор складається з:

A: *стабілітрона

A: *баластного резистора

Q:  Як зміниться коефіцієнт стабілізації параметричного стабілізатора при збільшенні опору баластного резистора?

A: *збільшиться

Q:  Який метод використовують для підвищення потужності параметричного стабілізатора?

A: *включають стабілітрон у коло бази емітерного повторювача

Q:  Як зміниться коефіцієнт стабілізації при збільшенні струму через навантаження в 2 рази?

A: *зменшится в 2 рази

Q:  Вихідна напруга в лінійних стабілізаторах зазвичай більша вхідної напруги:

A: *на величину падіння напруги на регулювальному елементі

Q:  Вкажіть можливі режими роботи стабілізатора:

A: *релейний режим

A: *ШІМ

A: *ЧІМ

Q:  В схемі релейного стабілізатора шпаруватість імпульса дорівнює 10, період імпульсної послідовності дорівнює 5 мкс.Чому дорівнює тривалість імпульса?

A: *0,5 мкс

Q:  В схемі релейного стабілізатора шпаруватість імпульса дорівнює 10, період імпульсної послідовності дорівнює 2 мкс.Чому дорівнює тривалість імпульса?

A: *0,2 мкс

Q:  В схемі релейного стабілізатора тривалість імпульса дорівнює 2 мкс,період імпульсної послідовності дорівнює 5 мкс.Чому дорівнює шпаруватість імпульса?

A: *2,5

Q:  Робочий цикл імпульса визначається, як:

A: *відношення тривалості імпульса до періода імпульсної послідовності

Q:  Принцип дії стабілізатора з ШІМ базується на:

A: *зміні співвідношення між тривалостями відкритого та закритого стану регулювального транзистора при сталій частоті

Q:  Принцип діїї стабілізатора з ЧІМ оснований на:

A: *зміні частоти імпульса, при цьому його робочий цикл залишається незмінним

6-інвертори та перетворювачі

Q:  Яку функцію виконує перетворювач напруги?

A: *Перетворює постійну напругу одного номіналу в змінну або постійну напругу іншого номіналу

Q:  В яких перетворювачах напруги на виході діє змінна напруга?

A: *в інверторах

Q:  Яку функцію виконує інвертор?

A: *Перетворює постійну напругу одного номіналу в змінну напругу іншого номіналу

Q:  Яку функцію виконує конвертор?

A: *перетворює постійну напругу одного номіналу у постійну напругу  іншого номіналу

Q:  В якому режимі працюють напівпровідникові пристрої у інверторах?

A: *в режимі переключення

Q:  Які елементи є основою перетворювача напруги із самозбудженням?

A: *автогенератор з трансформаторним позитивним зворотним зв'язком

Q:  Які елементи є основою перетворювача напруги із незалежним збудженням?

A: *малопотужний задаючий генератор і підсилювач потужності

Q:  На які потужності використовуються перетворювачі напруги з незалежним збудженням?

A: *сотні Вт

Q:  На які потужності використовуються перетворювачі напруги з самозбудженням?

A: *десятки Вт

Q:  В якій з схем інверторів найкраще використовується габаритна потужність трансформатора?

A:  мостовій
Q:  Вкажіть сх. двотактного інвертора з самозбудж. з перемикаючим трасформатором:
A:  А
Q:  Вкажіть сх. двотактного інв. з самозбудж. з дроселем, що насич. в базових колах силових транз.:
A:  Б
Q:  Вкажіть сх. однотактного прямоходового перетворювача:
A:  В
Q:  Вкажіть сх. двотактного інвертора з самозбудженням:
A:  В
Q:  Вкажіть сх. двотактного інвертора. з самозбудженням з дроселем в колі емітерів силових транз.
A:  Б
Q:  Вкажіть сх. двотактного інвертора з незалежним збудженням:
A:  А
Q:  Намагнічування осердя трансформатора в однотактних інвернторах призводить до:
A:  збільшення розмірів трансформатора
Q:  Вкажіть сх. однотактного зворотньоходового перетворювача:
A:  Б

А. Н