Розробка можливих напрямків реалізації підсилювача для магнітофону, страница 5

FY21к – частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СК

h21emin -  мінімальний коефіцієнт передачі по струму

S – крутизна характеристики транзистора

Кр – коефіцієнт підсилення по потужності

Мн – частотні спотворення в області НЧ

Мв – частотні спотворення в області ВЧ

Ег – еквівалентна напруга генератора, приведена до входу

Uвх – вхідна напруга

Uке – напруга колектор-емітер

Uкм – амплітуда напруги колектор-емітер

Uм – амплітуда напруги бази

Uко – напруга спокою колектор-емітер

Uбо – напруга спокою бази

Iк – амплітуда струму

мін – мінімальний струм колектора

Iбм – амплітуда струму бази

Iкм – амплітуда струму колектора

Iко – струм спокою колектора

Iбо – струм спокою бази

Iео – струм спокою емітера

Rн – опір навантаження в колі колектора

Rе – опір в колі емітера

RS - сумарний вихідний опір

Rвх~ - опір каскаду по змінному струму

Rвх – еквівалентний вхідний опір

Rвх еп – вхідний опір емітерного повторювача

Rвзз – опір кола ВЗЗ

Свзз – ємність кола ВЗЗ

Свх – вхідна ємність каскаду

Сд – розділова ємність

Перелік використаної літератури.

1.  Петренко Т.А. “Методические указания к курсовому проекту по курсу “Усилительные устройства”, Винница, ВПИ, 1980.

2.  Новаченко И.В. и др. “Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры”, М.,”Радио и связь”, 1993.

3.  П. Шкритек “Справочное руководство по звуковой схемотехнике”, М., “Мир”, 19991.

4.  Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. “Полупроводниковие приёмно-усилительные устройства. Српавочник радиолюбителя”, К., “Наукова думка”, 3-е изд., 1987.

З м і с т.

Розробка технічного завдання     .         .         .         .         .          .

Вступ     .         .         .         .         .         .         .         .         .          .

1.  Розробка структурної схеми пристрою .         .         .         .     .

1.1 Вибір навантаження .         .         .         .         .         .         .    .

1.2 Вибір схеми підсилювача відтворення .         .         .         .    .

1.3 Визначення величини корисної потужності,
 що віддається транзистором ПНЧ        .         .         .         .    .

1.4 Визначення типів транзисторів   .         .         .         .         .    .

1.5 Визначення загального коефіцієнта підсилення каналу
за потужністю .         .         .         .         .         .         .         .    .

1.6 Визначення загальної кількості каскадів        .         .         .    .

1.7 Розрахунок співвідношення сигнал/шум       .         .         .    .

1.8 Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадам    .

1.9 Обгрунтування можливості використання ІМС       .         .    .

2.  Електричний розрахунок каскадів підсилювача       .         .     .

2.1 Розрахунок кінцевого каскаду    .         .         .         .         .    .

2.2 Розрахунок попереднього каскаду        .         .         .         .    .

2.3 Розрахунок регулятора гучності .         .         .         .         .    .

2.4 Розрахунок регулятора тембру   .         .         .         .         .    .

3.  Моделювання регулятора тембру          .         .         .         .     .         .

4.  Порівняння результатів проектування та технічного завдання .

Заключення про виконання вимог технічного завдання    .     .
Перелік скорочень    .         .         .         .         .         .         .     .
Перелік використаної літератури           .         .         .         .     .