Розробка можливих напрямків реалізації підсилювача для магнітофону, страница 3

                     Pвих, при Uжив=14.4 В, Rн=4 Ом, Кг=1%      22 Вт

                     Pвих, при Uжив=14.4 В, Rн=8 Ом, Кг=1%      12 Вт

 Така заміна дасть одразу декілька переваг:

1)менші габаритні розміри, маса та вартість;

2)простота монтажу, наладки та більш висока надійність при експлуатації;

3)кращі електричні параметри;

4)на тепловідвід теба буде встановлювати лище одну ІМС замісь 8 транзисторів.

У якості попереднього підсилювача, замість каскаду на транзисторі КТ3102Е, можна використати ОП К548УН1 [2]. Він має наступрі параметри:

                     Uжив             9-30 В

                     К0                 50000                    

                     Кг                 0.1%

                     Rвх               250 кОм

                     F0                 20 МГц

                     Uш                1.0 мкВ

                     Маса            1 г

Регулятор тебру можна виконати також на ОП К548УН1. Це дасть змогу використовувати поширені номінали опорів та конденсаторів, а також коефіцієнт передачі складе 1 замість вносимого затухання 20 дБ від пассивного регулятора тембру.

2. Електричний розрахунок каскадів підсилювача.

2.1. Розрахунок кінцевого каскаду.

          У якості кінцевого каскаду використаємо ІМС TDA1552Q з стандартною схемою ввімкнення. Так, як діапазон можливих опорів навантаження ІМС складає 4-8 Ом, то для нормальної роботи ІМС ввімкнемо акустичні системи послідовно. Опір навантаження складе 8 Ом.

          Мв=0.5 дБ

          Мн=0.5 дБ

          Кг=1%

Кu=40

          Fв=12000 Гц

Fн=50 Гц

          Uвх=250 мВ

          Ек=14.4 В

Рис. 5. Схема електрична принципова вихідного каскаду.

Визначимо амплітуду вихідної напруги:

В

Визначимо коефіцієнт підсилення за напругою:

2.2. Розрахунок попереднього каскаду.

          Для побудови попередніх каскадів застосуємо ІМС К548УН1Б. Застосуємо стандартну схему ввімкнення ІМС у якості попереднього підсилювача відтворення магнітноє головки.

          Мв=0.3 дБ

          Мн=0.3 дБ

          Кг=0.2%

Кu=250

          Fв=12000 Гц

Fн=50 Гц

          Uвх=1 мВ

          Uвих=250 мВ

          Ек=14.4 В

Рис. 6. Схема електрична принципова каскаду попереднього підсилення.

2.3. Розрахунок регулятора гучності.

          Застосуємо схему регулятора гучності, що дасть змогу підключати його безпосередньо до ОП (п. 2.2), при таких умовах діапазон регульовання складе нескінченність.

Рис. 7. Схема електрична принципова регулятора гучності.

2.4. Розрахунок регулятора тембру.

          Розрахунок регулятора тембру проведемо за методикою, викладеною в [3].

Рис. 7. Схема електрична принципова регулятора тембру.

Вибираємо опір резистора R2=47кОм. Тоді:

R1=0.11*R2=0.11*47=5.17 кОм 5.2 кОм

 

Вибираємо Rк=R1=5.17 кОм ? 5.2 кОм. Тоді:

R3=0.33R1=0.33*5.17=1.71 ? 1.8 кОм

R4 = 3.7R2=3.7*47=173.9 кОм

R4=200 кОм

Робоча точка у данному випадку встановлюється за допомогою додаткового опору у колі ВЗЗ RG>10R2. Приймаємо RG=470 кОм. Для попередження самозбудження регулятора тембру при повністю введеному регуляторі ВЧ в коло вмикається компенсуюче звено RcCc, з [3] Rc=3кОм, Cc=1 нФ.

3. Моделювання регулятора тембру.

          Моделювання регулятора тембру (рис. 8) проводилось за допомогою програми Electronics WorkBenсh 5.0.

Рис. 9.

          Для більш точного відтворення АЧХ регулятора тембру в пакет WorkBenсh були введені параметри ІМС К548УН1 (рис. 9).