Розробка можливих напрямків реалізації підсилювача для магнітофону

Страницы работы

Содержание работы

1.Розрахунок структурної схеми пристрою.

1.1. Вибір навантаження.

          Для того аби звуковідтворення було якісним , забезпечуемо:

Ргч= n*Pвих=2*15=30 Вт

          Так, як проектується підсилювач для магнітофону, то навантаженням підсилювача буде переносна акустична система ”Електроіка” 50АС-061М , яка має наступні параметри:

                               Pном=35 Вт

                               Rном=4 Ом

1.2. Для розрахунку обираємо  двотактну схему з додатковою симетрією плеч.      

VT1

 

VT4

 

VT2

 

VT3

 

VT5

 

 
     

                Рис. 1. Схема кінцевих каскадів підсилювача.

1.3. Визначаємо величину корисної потужності, що віддається транзистором одного плеча , для цього скористаємося формулою :   


  Визначимо напругу живлення для підсилювача потужності:

1.4. Визначення типів транзисторів підсилювача потужності.

 Визначимо потужність розсіювання на колекторі VT4(VT5). При роботі каскаду у режимі класу В. Вибираємо =0.45.

Вимоги до транзисторів кінцевого каскаду:

За параметрами струму напруги і потужності колектора виберемо транзистор КТ817(Г)А, який має такі параметри:

Uке мах = 80 В; Iк мах = 5 А;

 Pк доп = 25 Вт-з тепловідводом;

 h21e min = 25; Fг =  3 МГц; S = 500 mA/B.

((((((Вибираємо тип транзисторів кінцевого каскаду КТ817А:

Рк доп=20 Вт – з тепло відводом

Uк доп=40 В Iк доп=3 А h21е мін=20

fгр=3 МГц  S0=1.2 А/В

r`б=8 Ом  Uзал=2 В))))))))))))))))))

Для обраного транзистора розраховуемо допустиму потужність :

Рк доп=25 Вт >9,167 Вт

Розраховуємо необхідну напругу живлення:

 < 5 A

Отже, вибрані транзистори підходять за всіма параметрами.

Розрахуємо коефіцієнт підсилення за потужністю:

Необхідна вхідна потужність: 

Оскільки транзистори VT2 та VT3 працюють з відсічкою струму, то потужність, що розсіюється на їх колекторах:

                                         Рк=(1.2…1.5)Pвих=1.3*0.43=0.6 Вт

Амплітуда імпульсу cтруму колектора транзисторів VT2, VT3 обчислюється, при максимально можливій амплітуді напруги колектора, за такою формулою:

Вимоги до транзисторів  :

На основі цих даних вибирається комплементарна пара ГТ402Г – ГТ404Г з такимми параметрами:

Uке мах = 40 В; Iк мах = 0,5 А;

 Pк доп = 0,6 Вт ; h21e min = 60;

 Fг =  1 МГц; S = 100 mA/B.

            Отже, вибрані транзистори підходять за всіма параметрами.

Обрахуємо максимальний імпульс базового струму та потужність збудження для цих транзисторів:

Визначається величина вхідної потужності транзисторів VT2, VT3, амплітуду струму бази, коефіцієнт підсилення по потужності каскаду на транзисторах VT2, VT3:

 ((((вибираємо комплементарну пару транзисторів VT2(VT3) типу КТ502Г-КТ503Г, що мають наступні параметри:

Рк доп=0.5 Вт ,Uк доп=40 В , Iк доп=300 мА ,

h21e мін=80 ,  fгр=5 МГц , S0=150 мА/В ,

r`б=50 Ом

Для вибраних транзисторів:

Рк доп=0.5 Вт > 0.325 Вт

Ек < 0.8Uк доп

15 В < 0.8*40=32 B

Iк доп=300 мА  145*2=280 мА

Отже, вибрані транзистори підходять за всіма параметрами.

Обрахуємо максимальний імпульс базового струму та потужність збудження для цих транзисторів:

Кр=0.7*80=56

Pвх=Pвих/KP=0.325/56=5.8 мВт)))))

Оскільки транзистор VT1 працює в режимі класу А, то потужність, що розсіюється на його колекторі повинна перевищувати вихідну потужність в 8-10 разів, а колекторний струм в 2-4 рази більше, ніж вхідний струм транзисторів VT2 та VT3. Так, як по навантаженням транзистора VT1 буде дві комплементарні пари транзисторів: VT2-VT3 та V7-VT8, то його колекторний струм необхідно збільшити ще у 2 рази:

Pк=10*Pвх=10*5,8=58 мВт

Iк=3*2*Iб=3*2*3,75=22,5 мА

На основі цих даних вибираємо малопотужний транзистор КТ3102В, що має наступні параметри:

Рк доп=0.25 Вт , Uк доп=30 В , Iк доп=100 мА ,

h21e мін=300 , fгр=150 МГц

Для вибраного транзистора:

Рк доп=0.25 Вт > 0.066 Вт

Ек < 0.8Uк доп

15 В < 0.8*30=24 B

Iк доп=100 мА > 22,5 мА

Отже, вибраний транзистор підходить за всіма параметрами.

1.5. Знаходження загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю.

          Для знаходження загального коефіцієнта підсилення каналу за потужністю використаємо формулу:

Кр заг(дБ)=10Lg

де:     Pдж=

          В якості джерела сигналу вибирається головка відтворення магнітофону  «Романтік» яка має наступні параметри: Uвих=1 мВ та Rвих=150 Ом, тоді:

Похожие материалы

Информация о работе