Розрахунок 3-х фазного кола при з’єднанні приймачів зіркою

Страницы работы

Содержание работы

Файл 3

ЛПЗ №3 Розрахунок 3-х фазного кола при з’єднанні приймачів зіркою

Мета роботи: Оволодіти методиками розрахунку трифазних кіл.

3.1. Обсяг завдання

1.Відповідно до варіанта визначити лінійні і фазні струми споживачів і джерела розрахункової схеми.

2.Правильність обчислення струмів довести складанням балансу потужностей джерела та споживачів.

3.На комплексній площині побудувати векторні діаграми струмів та напруг окремих споживачів і джерела, з використанням яких проаналізувати характери навантажень у фазах споживачів.

3.2. Вказівки до вибору варіанта

Студенти розраховують схеми, наведені на рис.3. Параметри елементів схеми та напругу мережі вибирають відповідно за таблицями 3.3 та 3.4.

Таблиця 3.3.

Число десятків шифру

Uл, В

Активний опір, Ом

Число одиниць шифру

Індуктивність, мГн

Ємність, мкФ

rА

rВ

rС

LА

LВ

LС

СА

СВ

СС

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

380

400

220

230

380

500

660

380

240

150

-

10

15

20

5

10

5

25

10

-

5

-

20

15

10

15

15

15

-

15

10

5

-

5

15

20

25

-

5

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

10

-30

40

-10

50

60

15

10

-

5

35

35

20

-40

65

20

-15

25

40

30

40

25

-50

200

350

500

550

450

400

300

-

250

350

250

400

550

-

-

-

350

350

300

450

300

450

600

550

-

-

-

300

200

550

Таблиця 3.4

Число десятків шифру

Uл, В

Активний опір, Ом

Число одиниць шифру

Індуктивність, мГн

Ємність, мкФ

rАВ

rВС

rСА

LАВ

LВС

LСА

СА

СВ

СС

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

220

250

127

130

220

100

380

240

127

100

-

10

15

20

5

10

5

25

10

-

5

-

20

15

10

15

15

15

-

15

10

5

-

5

15

20

25

-

5

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

10

-

30

40

-

10

50

60

15

10

-

5

35

35

20

-

40

65

20

-

15

25

40

30

40

25

-

50

200

350

500

550

450

400

300

-

250

350

250

400

550

-

-

-

350

350

300

450

300

450

600

550

-

-

-

300

200

550

3.3. Методичні вказівки до аналізу кіл трифазного струму

Багатофазна електрична система - це сукупність кількох електричних кіл (фаз), де діють створені спільним джерелом синусоїд ЕРС однакової частоти, зсунуті між собою за фазою. Найбільше поширення серед багатофазних отримала зв’язана трифазна система симетричних ЕРС. У ній три діючі ЕРС зсунуті одна відносно другої на к 120°. Фази джерела (трифазного синхронного генератора) звичай з'єднують за схемою „зірка". Фази споживача, куди можуть бути включені однакові або різні за величиною і фізичною суттю опори (симетричне або несиметричне навантаження), залежно від обставин з’єднують між собою за схемою „зірка" або „трикутник".

За симетричного навантаження фаз споживача незалежно від схеми їх включення („зірка” або „трикутник”), методика розрахунку системи по суті не відрізняється від методики розрахунку кола однофазного змінного струму.

Методику аналізу трифазної системи за несиметричного навантаження фаз споживача покажемо на прикладі числового розрахунку схеми, наведеної кз рис.3.1. Тут два споживача, один з яких з’єднаний у „зірку", а другий у „трикутник”, підключені до джерела трифазного струму з лінійною напругою U=380 В.

Задачу сформулюємо так: при ra=100м, La= бЗ,69мГн, Ca=212,3мкФ,Lb=79,62мГн, Сb=90,99мкФ, rc=150м, rn = 1Oм, Ln=6,37мГн та raв=100м, rвс=50м, Lbc=57,32мГн, Сbc=10.6мкФ, rca=14Ом, Lca=58мГн визначити: лінійні та фазні струми обох споживачів, а також струми джерела; правильність обчислення струмів до вести складанням балансу потужностей джерела та споживачів; на комплексній площині побудувати векторні діаграми струмів та напруг окремих споживачів і джерела, з використанням якихпроаналізува­ти характери навантажень у фазах споживачів та джерела.

Аналіз трифазної схеми з несиметричним навантаженням фаз споживача починають з запису комплексів фазних і лінійних напруги джерела енергії, прийняті значення яких витримують незмінними де повного, закінчення розрахунку.

3.4 Комплекси фазних і лінійних напруг джерела трифазного струму.

Вище було зазначено, фази джерела трифазного струму звичайно з’єднують у „зірку”. За такої схеми „зірка” комплексів лінійних Uл напруг (UАВ,UВС,UСА , що засунуті між на кут 1200) джерела повернута відносно „зірки" комплексів його фазних напруг(), що також зсунуті між собою на кут 1200) на кут 300 та між модулями комп­лексів лінійних та фазних напруг (Uл і Uф) діє співвідношення:

Оскільки за умовою задачі Uл=380 В, то модуль фазних напруг (В) джерела

Приймемо, що комплекс однієї з напруг джерела, наприклад напруги фази А, збігається з віссю дійсних чисел комплексної площини. Для розрахункової схеми за цієї умови комплекси фазних і лінійних напруг (В) будуть такими:

У разі з'єднання споживача у „зірку" комплекс лінійної напруги джерела дорівнює різниці комплексів відповідних фазних напруг генератора:

Тому напруги джерела на векторній діаграмі зручно зображува­ти так, як подано на рис.3.4,а. У разі з'єднання споживача у „трикутник" комплекс лінійної напруги джерела дорівнює відповідному комплексу фазної напруги споживача:

Похожие материалы

Информация о работе