Оптимізація загальних технологічних процесів виробництва молочних продуктів, страница 7

Перед сепаруванням вершки жирністю 35...40% нагрівають до 85...92° С, що забезпечує їх оптимальний рух і досить повне відокремлення жиру. За високої температури сепарування вершків у барабані осаджується підвищена кількість слизу (більше 0,12%), тому тривалість безперервної роботи сепаратора скорочується і можливе деемульгування жирової емульсії. За нормальних умов експлуатації барабан сепаратора необхідно чистити та промивати через 1,5...2 год. роботи. Сепарування та утворення високожирних вершків у барабані сепаратора відбувається так само, як під час сепарування молока.

У високожирних вершках більшість жирових кульок деформована, в'язкість їх підвищена. Процес сепарування в сепараторах для одержання високожирних вершків залежить від якості вершків (властивостей і складу). Під час сепарування молока та вершків високої кислотності виділяється велика кількість сепараторного слизу, який заповнює барабан сепаратора вже через 15. ..20 хв роботи. Часткове підзбивання вершків, яке виникає під час перевезення і перекачування їх насосом з підсмоктуванням повітря,тривале зберігання за низької температури викликають протягом сепарування, деемульгування (відшаровування) жиру. Перед пастеризацією охолоджені (до температури 5° С) вершки краще сепаруються, ніж неохолоджені. Під час сепарування підморожених вершків барабан забивається слизом через 20... 30 хв.

Відстань між тарілками в сепараторах для одержання високожирних вершків складає 0,6 мм. У відкритих сепараторах вихідш вершки надходять у барабан відкритим потоком через поплавкову регулювальну камеру і живильну трубку з краном Поплавок регулює кількість вершків, які надходять у сепаратор. За надлишкової подачі вершків він, підіймаючись, закриває вхідний отвір трубопроводу, внаслідок чого потік вершків зменшується. Рівень їх у поплавковій камері повинен бути постійним, тому що від цього залежить ефективність роботи сепаратора.

З поплавкової камери центральною трубкою вершки надходять у тарілкоутримувач і через отвори в ньому підіймаються у вертикальні канали, утворені отворами в тарілках. Вони розподіляються тонкими шарами міжтарілковими просторами і розділяються на високожирні вершки та маслянкии.

Вершки, як більш легкі, відтискуються до осі барабана, де збираються в потік. Потік проходить між тарілкоутримувачем і тарілками, надходить у верхню внутрішню частину розділової тарілки і викидається з неї через два отвори у верхню зливальну тарілку. Маслянкии, як найважча частина молока, відкидаються відцентровою силою до периферії, заповнюючи простір між тарілками та внутрішніми стінками кожуха. Підіймаючись між розділовою тарілкою і кожухом барабана у верхню частину кожуха, маслянкии виходять через два отвори в регулювальних гвинтах у нижню зливальну тарілку, а з неї патрубком із сепаратора.

Під час одержання високожирних вершків необхідно ретельно регулювати продуктивність сепаратора і утримувати постійними температуру сепарування та частоту обертанім барабана. Жирність високожирних вершків регулюється у великих межах гвинтами на виході маслянки і в невеликих межах краном подачі вершків у барабан.

Крім усіх перерахованих факторів на якість знежирення впливають вміст жиру у вихідному молоці чи молочній суміші, а також в одержуваних вершках, інтенсивність надходження молока, сезонність (пора року), географічні та біологічні умови.

У даний час поряд з універсальними багатофункціональними сепараторами, застосовуються сепаратори з програмним керуванням, саморозвантажувальні та сепаратори - кларифіксатори, сепаратори спеціаль-ного призначення - для маслянки, сироватки, кисломолочного сиру (за роздільного способу вироблення сиру), для одержання рафінованого масла.