Оптимізація загальних технологічних процесів виробництва молочних продуктів, страница 6

В'язкість охолодженого молока більша, ніж нагрітого. У результаті нагрівання молока від 10 до 30° С його в'язкість зменшується в 2 рази. Зі збільшенням в'язкості зменшується швидкість спливання жирових кульок і можливість їх виділення під час  сепарування.  Для досить  повного знежирення охолодженого молока необхідно збільшити тривалість його перебування в барабані сепаратора за рахунок зменшення продуктивності. З цією метою збільшують відстань між тарілками і змінюють канали для проходу вершків.

Існують сепаратори спеціальної конструкції для сепарування молока за низьких температур (+3...+4°С), а також сепаратори, на яких можна сепарувати як підігріте, так і холодне молоко (в останньому випадку продуктивність знижується в 2...З рази). Під час сепарування холодного молока на звичайних сепараторах висока ефективність знежирення можлива лише за значного зниження продуктивності. Сепаратори для охолодженого молока подібні до звичайних сепараторів, але конструкція їх барабана має незначні зміни, і вони устатковані пристосуванням для зміни продуктивності. Продуктивність сепаратора також залежить від прохідного перетину живильної трубки.

Перед сепаруванням небажано також довготривало витримувати молоко за низьких температур (+1...+80 С), тому що за таких умов адсорбований на поверхні жирових кульок білок плазми (евглобулін) збільшує їхню густину, погіршуючи процес сепарування.

Для видалення рідких фракцій з барабана сепаратора -відділювачів вершків використовуються напірні диски, які забезпечують тиск не тільки для видалення з пристрою рідких відсепарованих фракцій, але й для подачі їх на визначену висоту.

Рідина, обертаючись в камері нагарного диска, утворює кільце. Напорний диск входить радіально (до більшої чи меншої глибини) в обертове кільце рідини, створює тиск, який підвищується зі збільшенням діаметра диска. Тиск, створюваний напірним диском  визначається тиском у відповідному радіусі кільця рідини внаслідок наявності відцентрових сил і кінетичної енергії обертової рідини, яка повшстю перетворюється в енергію тиску. Знежирене молоко виходить під тиском приблизно до 2,5■ 105 Па, а вершки - до 2,0-105 Па.

На шляху виходу вершків з барабана сепаратора встановлено ротаметр і регулюючий вентиль, яким можна змінювати тиск на виході вершків. У результаті підвищення тиску на виході вершків чи знежиреного молока змінюється вміст жиру у вершках.

Для нормалізації молока на сепараторі-вершковідділювачі з'єднують трубопроводи для виходу знежиреного молока та вершків. На шляху виходу знежиреного молока в трубопровід установлюється клапан, за допомогою якого регулюється кількість вершків, які виходять, для одержання молока заданої жирності.

Під час сепарування молоко також і очищується. Під дією відцентрової сили сторонні домішки і частки зсілого білка під час проходження молока через барабан виділяються як більш важка фракція  і відкладаються на внутрішній поверхні корпуса барабана в брудовому просторі. Після заповнення брудового простору сепаратор зупиняють, барабан промивають. Тривалість безупинної роботи сепаратора залежить від обсягу брудового простору та забруднення молока. За середнього забруднення молока тривалість роботи на сепараторах періодичної дії складає 2...2,5 год.

Під час звичайного сепарування молока можна одержати концентрацію жиру у вершках максимум до 55%. Для одержання високожирних вершків жирністю 85% потрібно провести їх повторне сепарування. Високожирні вершки одержують у два етапи: спочатку сепаруванням молока одержують вершки жирністю 35...40%, потім сепаруванням цих вершків на спеціальному сепараторі - високожирш вершки жирністю 83...85%. Для концентрації жиру до 83...85% можна застосовувати і звичайний сепаратор-відділювач вершків, але він працює не ефективно, продуктивність його порівняно з сепаруванням молока знижується в 2 рази і більше. Для цього створено двокамерні сепаратори. У них одночасно сепарується молоко до утворення звичайних вершків, які потім сепаруються до одержання високожирних. На таких сепараторах за їхньої повної продуктивності по молоку одержують високожирш вершки безпосередньо з молока за один етап.