Питання сільського господарства в СОТ. Сільське господарство – предмет поточних переговорів. Наслідки вступу до СОТ для аграрної політики в Україні

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 4

Тема: Сільськогосподарський аспект СОТ

1. Питання сільського господарства в СОТ

2. Сільське господарство – предмет поточних переговорів

3. Наслідки вступу до СОТ для аграрної політики в Україні

Сьогодні в Україні досить активно обговорюються проблеми та перспективи зі вступом України до СОТ в контексті розвитку сільського господарства.

Вступ України до СОТ стосовно сільського господарства, безумовно,має як свої позитивні, так, мабуть, і негативні наслідки. Прогнозуються обгрунтовані і часто надумані негативні наслідки, атакож не завжди обґрунтовані і райдужні перспективи для економіки.

З приводу доцільності чи недоцільності вступу України до СОТ, позитивних і негативних наслідків ми  висловлюємо декілька тез. По-перше, об'єктивно Україна не може бути поза цією впливовою організацією. Зокрема, ми не можемо ізолюватися від міжнародної кооперації в питаннях формування сучасної продовольчої системи, маючи при цьому надзвичайно великий агропромисловий потенціал, можливості якого максимально повинні використовуватись як в інтересах нашої держави, так і всього міжнародного співтовариства.

По-друге: досить важливою перспективою є те, що для отримання членства в СОТ Україна повинна привести свою політику у відповідність з вимогами всіх без виключення угод цієї організації. Адже СОТ - це організація, в якій всі її члени або приймають її умови, або не приймають, і не можуть бути її членами. Вважаємо, що це позитивний фактор, він сприятиме, зокрема стосовно аграрного сектора, гармонізації законодавства, яке регулює розвиток галузі, і взагалі, має розглядатись як чинник становлення України як держави з ринковою економікою у повному розумінні цього слова.

На наш погляд, це особливо стосується аграрного сектора і, в першу чергу, - створення умов для подальшого його розвитку. Адже галузь за різних причин, перш за все, за політичних, практично є однією з останніх серед інших галузей і дуже важко освоює ринкову економіку, від чого вона надзвичайно потерпає.

По-третє, гармонізація законодавства, над яким активно працюють Уряд і Верховна Рада України, дозволить забезпечити вільний рух капіталів, кредитів, технологій, участь в міжнародному поділі праці.

Україна має досить високий аграрний потенціал та інтенсивність виробництва ( в 90-ті роки Україна виробляла продукції на одного жителя на рівні найбільш розвинутих країн світу). Тому втрата традиційних ринків збуту, особливо, ринків зерна, цукру, олії, спирту, елітного насіння і продукції тваринного походження негативно вплинула на загальну економічну ситуацію в галузі. Вважаємо, що за даних умов членство в СОТ сприятиме максимальному доступу українських товарів до світових продовольчих ринків утвердження статусу держави, на яку буде розповсюджуватись режим найбільшого сприяння в зовнішній торгівлі. Важливим є питання регулювання експортно-імпортних операцій, вдосконалення ветеринарно-санітарного, карантинного контролю та інших механізмів тарифного і нетарифного регулювання, яким ми приділяємо надзвичайно велику увагу і зараз спрямовуємо усі наші законодавчі й нормативні акти, щоб вони відповідали принципам СОТ. На сьогодні погоджено близько 95% всіх митних тарифів, і ми працюємо у напрямку вдосконалення нашого законодавства, особливо, що стосується, нетарифних методів регулювання.

В останні роки в аграрному секторі України, утверджуючи курс на створення ринкової економіки, здійснено фундаментальні заходи щодо запровадження приватної власності в сільському господарстві та харчовій промисловості. Ці процеси вже практично завершуються. Проведено радикальну реструктуризацію підприємств, активізовано формування ринкової інфраструктури, запроваджено сучасні економічні механізми регулювання агарного ринку та підтримки розвитку сільського господарства, які не суперечать принципам  СОТ.

Впевнені, що, загалом, Україна має перспективні переваги на зовнішніх ринках, тому і надалі здійснюватимуться заходи щодо посилення експортного потенціалу аграрного сектора. Цьому сприятиме також висока екологічність продукції, яка виробляється нашими сільгоспвиробниками, конкурентний рівень цін, географічне положення нашої держави і багато інших чинників.  Однак ми також дуже добре усвідомлюємо, що в Україні ще не створено достатнє ринкове середовище для подальшого формування конкурентного аграрного сектора України. Нам ще дуже багато необхідно зробити і в питаннях удосконалення законодавства, вирішення цілого ряду інших проблем. Основні з них наступні.

Похожие материалы

Информация о работе