Вивчення будови та принципу дії відкритих (сальникових), напівгерметичних (безсальникових) та герметичних компресорів

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 3

Тема: Компресори холодильних машин

Мета роботи:

1.  Вивчити будову та принцип дії відкритих (сальникових), напівгерметичних (безсальникових) та герметичних компресорів.

2.  Оволодіти методикою розрахунків дійсної холодопродуктивності компресора

Обладнання, інструменти та прилади:

компресори, які підлягають розбиранню та вивченню: 2ФВ-4/4,5, ФГС-0,7~3 в розрізаному стані, ФГе-1250; окремі вузли і деталі компресорів; плакати; набір ріжкових ключів; штангенциркуль.

Література: 1, с. 53-107; 2, с. 67-163.

Контрольні питання на допуск до лабораторної роботи

1.  Призначення компресора в паровій компресійній машині.

2.  З яких основних вузлів складається поршневий компресор?

3.  Класифікація компресорів холодильних машин.

4.  Розшифруйте позначення компресора ФВ-6.

5.  Розшифруйте позначення компресора ФВБС-6.

6.  Мета роботи.

7.  Порядок виконання роботи.

8.  Розшифруйте позначення компресорів ФГС, ФГН.

9.  Розшифруйте позначення компресорів ФГе, ФГр.

 Загальні відомості.

Компресор є одним з головних вузлів холодильної машини. Він виконує три основні функції:

-  відсмоктує пари холодильного агента із випарника;

-  стискує їх в циліндрі до тиску конденсації;

-  нагнічує в конденсатор і підтримує високий тиск холодильного агента у вузлах машини до терморегулюючого (дроселюючого) вентиля.

В підприємствах торгівлі, харчування та консервування використовуються, головним чином, компресори двох типів: поршневі і ротаційні.

За ступенем герметичності компресори можуть бути відкритими (сальниковими), напівгерметичними (безсальниковими), герметичними.

В умовних позначеннях вказується:

-  використовуваний холодильний агент;

-  розташування циліндрів;

-  число циліндрів;

-  холодопродуктивність компресора.

Наприклад, марка компресора ФВ-6 означає:

Ф - фреоновий;

В - вертикальне розташування циліндрів, 2-хциліндровий;

6 - холодопродуктивність компресора 6 кВт.

Більш докладні відомості про компресори і їх класифікацію можна знайти у вказаній літературі.

Усі поршневі відкриті (сальникові) компресори мають наступні вузли та деталі:

-  картер - конструктивна основа компресора, яка об’єднує окремі вузли та деталі;

-  циліндри або блок циліндрів - вузол, в який усмоктується, стискається і виштовхується в конденсатор пара холодильного агента;

-  поршні - вузол, за допомогою якого здійснюється усмоктування та стискання пари холодильного агента в циліндрі;

-  кривошипно-шатунний механізм, який складається з шатуна, з’єднаного одним кінцем з поршнем, іншим - з колінчастим валом і колінчастого валу, вмонтованого в картер. За допомогою кривошипно-шатунного механізму здійснюється перетворення обертового руху колінчастого валу у зворотньо-поступовий рух поршня;

-  клапанна дошка і змонтовані на ній усмоктуючий і нагнітаючий клапани. Ця дошка з клапанами виконує роль розподільного механізму;

-  кришка блоку циліндрів - розділяє компресор на усмоктуючу і нагнітаючу сторони;

-  сальник - вузол, який ущільнює колінчастий вал на виході його з картера.

Аналогічні деталі (за виключенням сальника) мають всі поршневі компресори, у тому числі і герметичні.

Більш докладні відомості викладені в наведеній вище літературі.

Методика виконання роботи

а) Відкриті (сальникові) компресори

На початку заняття компресор 2ФВ-4/4,5 знаходиться на лабораторному столі у складеному стані без електродвигуна.

Спочатку необхідно зняти кришку блока циліндрів, клапанну дошку з клапанами, блок циліндрів. Оглянути картер і те, що в ньому знаходиться. Зробити ескіз картера і вказати позиції деталей картера: картер, прилив картера, сальник, кришка картера і розташований в картері колінчастий вал.

Направляючи поршні, з’єднати блок циліндрів з картером. Домалювати на ескіз картера ескіз блоку циліндрів (ескізи робляться в перетині) з позначенням позицій: шатуна, поршнів, кілець, пальців, блоку циліндрів, приливу блоку циліндрів.

Виміряти штангенциркулем мертвий простір у циліндрі, для чого необхідно провернути рукою колінчастий вал до положення, коли поршень буде у верхній мертвій точці ВМТ, а також діаметр циліндра. Після чого опустити поршень до нижньої мертвої точки НМТ і заміряти хід поршня. Ці дані занести в таблицю 2, виконану в лабораторному журналі під час підготовки до заняття.

Таблиця 2

Похожие материалы

Информация о работе