Проектування блоку охолоджуваних камер, страница 5

№ з/п

Технічні показники

МВВ4-1-2

МКВ4-1-2

1

Холодопродуктивність, кВт

3,5

5,35

2

Габарити, мм

     довжина

     ширина

     висота

934

554

577

1015

380

760

3

Агрегат, марка

АВ3-1-2

АК4,5-1-2

4

Компресор, марка

ФВ6

ФВ6

5

Споживана потужність, кВт

1,8

2,3

6

Конденсатор, тип

      поверхня, м2

АВ3-1-3-010

15

АК4,5-1-2-010

1,74

7

Можлива комплектація випарників:

      випарник, тип

      поверхня випарника, м2

ИРСН-18

18

ИРСН-24

24

8

Кількість випарників, шт.

4

4

8

Таблиця 9

Технічна характеристика холодильних машин

№ з/п

Технічні показники

1МВВ6-1-2

1МКВ6-1-2

1

Холодопродуктивність, кВт

7,0

7,0

2

Габарити, мм

     довжина

     ширина

     висота

910

430

698

100

410

760

3

Агрегат, марка

АВ6-1-2

АК6-1-2

4

Компресор, марка

2ФВБС6

2ФВБС6

5

Споживана потужність, кВт

3,6

3,2

6

Конденсатор, тип

      поверхня, м2

АВ6-1-2-10

35,2

АК6-1-2-0,10

1,88

7

Можлива комплектація випарників:

      випарник, тип

      поверхня випарника, м2

ВО-2

18,5

ВО-2

18,5

8

Кількість випарників, шт.

3

3

Таблиця 10

Технічна характеристика холодильних машин

№ з/п

Технічні показники

1МВВ9-1-2

1МКВ9-1-2

АК4,5-2-4

1

Холодопродуктивність, кВт

10,5

10,5

4,4

2

Габарити, мм

     довжина

     ширина

     висота

1085

800

775

1350

860

530

1075

430

875

3

Агрегат, марка

АВ9-1-2

АК9-1-2

АК4,5-2-4

4

Компресор, марка

4ФВБС9

4ФВБС9

2ФВБС6

5

Конденсатор, тип

      поверхня, м2

      витрата води, м3/год

АВ9-1-2-10

61,5

-

АК9-1-2-10

2,88

1,3

АК4,5-1-2

1,74

1,2

6

Можлива комплектація випарників:

      випарник, тип

      поверхня випарника, м2

ВО-2

18,5

ВО-2

18,5

ВО-2

18,5

7

Кількість випарників, шт.

4

4

1

Зміст звіту

1.  Найменування та мета роботи.

2.  Таблиця з вихідними даними проектування блоку охолоджуваних камер.

3.  Розрахунки відповідно методики та ескізний рисунок блоку.

4.  Висновки за роботою.

Контрольні питання

1.  Як визначити кількість камер?

2.  Що таке ємність камер та як її розрахувати?

3.  Які вимоги висуваються до планування блоку охолоджуваних камер?

4.  Що таке калоричний розрахунок і з якою метою він проводиться?

5.  Що потрібно знати для вибору холодильної машини і як його здійснити?

6.  За якими параметрами вибирається холодильна машина?

7.  Як здійснити перевірку вибору холодильної машини?

8.  Як розрахувати кількість випарників у камеру?

Літературні джерела

1.  Процеси і апарати харчових виробництв. Під ред. проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ, 2003 р.

2.  Чумак И.Г и др. Холодильные установки. - М.: Легкая промышленность, 1981 г.

3.  Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. Азарова Б.М. М.: Агропромиздат, 1988 г.

4.  Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологи. – М.: Пищевая промышленность, 1975 г.

5.  Драганов Б.Х. і інші . Теплотехніка : підручник – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ: фірма «Інкос», 2005 р.

6.  Ильясов В.С. и др. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г.