Дослідження теплових реле захисту

Страницы работы

Содержание работы

Файл 8

ЛПЗ №8 Дослідження теплових реле захисту

Мета роботи - ознайомлення з конструкцією і технічними даними біметалічних розчеплювачів теплових реле і автоматів; визначення їхньої час-струмових характеристик.

Предмет дослідження - теплові реле ТРТ-121, ТРН-40, і автомат АП-50.

8.1.Завдання

1. Ознайомитися з призначенням, принципом дії і конструкцією теплових реле ТРТ-121, ТРН-40 і автоматом АП-50, а також зі схемою для дослідження, приладами та автоматами, установленими на робочому місці.

2. Визначити дослідним шляхом часо-токові характеристики біметалічних розчеплювачів теплових реле та автомата при заданих положеннях регулювального повідця.

3. Визначити дослідним шляхом залежність часу спрацьовування біметалічного розчеплювача теплового реле від положення регулювального повідця при фіксованому значенні струму.

8.2.Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися зі стендом і схемою (мал.8.1.) для дослідження біметалічних розчеплювачів тепловим реле та автомата.

Вимикач SA1 підключає джерело перемінної напруги до схеми. Лампочка HL1 сигналізує про наявність напруги. Величина струму, що протікає по нагрівальному елементі біметалічного розчеплювача, регулюється автотрансформатором  TV  і реєструється амперметром РА. Трансформатор струму ТА знижує напругу при одночасному збільшенні струму в ланцюзі навантаження R. Почергове підключення теплових реле та автомата до схеми дослідження здійснюється за допомогою перемикача SА2. Вимикач SАЗ служить для включення електросекундоміра РТ, за допомогою якого визначається час спрацьовування біметалічних розчеплювачів.

2. Для визначення час-токових характеристик за допомогою перемикача до схеми дослідження підключається відповідний апарат відповідно до варіанта, представленому в табл.8.1.

Таблиця 8.1

Визначення

Варіанти

1

2

3

4

5

час-струмової характеристики

АП

ТРН

ТРТ

АП

ТРН

залежності часу від положення поводка

ТРН

ТРТ

ТРН

ТРТ

ТРТ

Регулювальний повідець розчеплювача установити в середнє (нульове) положення. Уключити вимикач 5А1 і за допомогою автотрансформатора TV установити первісне значення струму відповідно до табл.8.2.,

Таблиця 8.2

Струм,А

5

10

15

20

25

30

Час спрацювання розчеплювача

виключити SA1, включити SA3 і включити SA1.

Під час установки струму біметалічний розчеплювач прохолоджується вентилятором (при відключеному секундомірі). Відразу після спрацьовування розчеплювача за допомогою автотрансформатора TV установити нульове значення струму, відключити вимикачем SАЗ електросекундомір, записавши його показання в табл 8.2, а потім показання звести на нуль. Одночасно з відключенням електросекундоміра автоматично включається вентилятор, за допомогою якого в плині двох хвилин прохолоджується нагрівальний елемент біметалічного розчеплювача. Після охолодження розчеплювача варто натиснути кнопку повернення теплового чи реле кнопку "ПРО" автомат і за допомогою автотрансформатора TV установити  наступне по табл.8.2. значення струму. Відразу ж після установки струму відключити вимикач SA1, уключити SA3 і знову включити SА1. Зробити вимір часу по електросекундоміру і повторити досвід для інших значень струму. Виключити вимикач SА1. Значення витримок часу спрацьовування розчеплювача для кожного значення струму занести в табл.8.2. За даними табл. 8.2 побудувати графік залежності t = f(I) для середнього положення регулювального повідця.

3.Для визначення залежності часу спрацювання біметалічного розчеплювача теплового реле від положення регулювального повідця за допомогою перемикача SA2 підключити до схеми дослідження теплове реле відповідно до варіанта по табл.8.1. Установити регулювальний повідець досліджуваного реле в перше положення згідно табл.8.3.

Таблиця 8.3

№ положення

1

2

3

4

5

6

7

Положення регулювального повідця для реле

ТРТ

-3

-2

-1

0

1

2

3

ТРН

-

А

О

В

+

Час спрацювання розчеплювача, с

Включити виключити вимикач SА1 і за допомогою автотрансформатора ТУ установити в ланцюзі нагрівального елемента струм, рівний 10 А при відключеному секундомірі. Виключити SА1, уключити SАЗ і знову включити SА1. Відразу після спрацьовування розчеплювача установити за допомогою автотрансформатора TV нульове значення струму в ланцюзі, зробити вимір часу та установити нуль на електросекундомірі. Виключити SA3 і протягом 2 хв. прохолоджувати за допомогою вентилятора нагрівальний елемент теплового реле. Перевести регулювальний повідець на наступне положення згідно табл.8.3 і натиснути кнопку повернення теплового реле. Установити автотрансформатором TV струм у ланцюзі, рівний 10 А, і відразу виключити SA1. Уключити SA3 і знову включити SA1. Зробити вимір часу по електросекундоміру і повторити досвід для наступного положення регулювального повідця.

Значення витримок часу спрацьовування розчеплювача для кожного положення регулювального повідця занести в табл.8.3. За даними табл.8.3 побудувати графік залежності часу спрацьовування від положення регулювального повідця при струмі, рівному 10 А.

Похожие материалы

Информация о работе