Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Методи контролю харчових виробництв"

Страницы работы

Содержание работы

Завдання до контрольної роботи з дисципліни:

Методи контролю харчових виробництв.

Варіант 1

1.  Хімічна лабораторія та її обладнання

2.  Визначення густини харчових продуктів різними методами

3.  Необхідно відібрати проби для досліджень якості молока, яке надійшло на молокозавод о кількості 2 цистерни по 500 літрів. Визначити кислотність  , якщо на нейтралізацію кислот витрачено 4,7мл NаОН. Чи відповідає цей показник вимогам стандарту? Який документ оформляється при відборі проб продукції?

Варіант 2

1.  Техніка безпеки при роботі в хімічній лабораторії.

2.  Визначення масової частки вологи висушуванням до постійної маси.

3.  Необхідно приготувати 2 л. 15%-го розчину безводного вуглекислого натрію. Зробіть розрахунки.

Варіант З

1.  Реактиви. Хімічний посуд та інші приладдя, яке потрібне для функціонування хімічної лабораторії

2.  Методи визначення лужності харчових продуктів різними методами.

3.  Провести бальну оцінку якості сиру голландського, якщо сир має кормовий присмак, губчастий малюнок, гумову консистенцію. Опишіть метод, за яким можна визначити масову частку повареної солі в сиру.

Варіант 4

1.  Методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах прискореним методом.

2.  Типи поляриметрів, їх характеристика, призначення, галузь використання.

3.  Відібрати  середній зразок від партії крупи гречаної для дослідження якості у кількості 125 мішків по 50 кг.

Варіант 5

1.  Якість продукції та показники якості. Рівень якості продукції, методи його визначення.

2.  Правила підготовки і контролю якості реактивів та хімічних речовин.

3.  Визначити кислотне число жиру птиці і опишіть цей метод, якщо на титрування вільних жирних кислот витрачено 2,95 см3 КОН. Вкажіть ступінь свіжості курячого жиру.

Варіант 6

1.  Вимоги державних стандартів до якості продукції. Основні терміни та визначення згідно ДСТУ.1.0 93.

2.  Методи визначення кислотності харчових продуктів.

3.  Вкажіть перелік органолептичних та фізико-хімічних показників якості для консервів м'ясних „Яловичина тушкована", користуючись стандартом. Запропонуйте методи контролю хімічних показників для цих консервів, опишіть один з них.

Варіант 7

1.  Техніка безпеки при роботі в харчовій  лабораторії..

2.  Методи визначення кислотності в темнозабарвлених та каламутних розчинах.

3.  Скільки вуглекислого натрію необхідно взяти для приготування 2000 мл. розчину з концентрацією 15%-го, тобто такого, в 100 г. Якого міститься 15г. вуглекислого натрію і 85 г. води.

Варіант 8

1.  Підготовка проб до аналізу, умови їх зберігання. Документальне оформлення.

2.  Методи визначення білків різними методами.

3.  Відібрати середню пробу рибних консервів „Шпроти в олії", якщо виготовлена партія складає 55 ящиків по 20 банок масою 350 мл. Які методи визначення хімічних показників для цих консервів ви запропонуєте? Опишіть один з них.

Варіант 9

1.  Форми контролю харчових виробництв..

2.  Визначення активної кислотності в харчових продуктах.

3.  Необхідно провести дослідження якості оселедців солоних. Розмір партії становить 25 заливних бочок місткістю 100 л. Відберіть проби для дослідження і дайте висновок про якість цієї продукції   за вмістом солі, якщо при визначенні солі методом Мора було взято 2,5 мл., 0,1 м. розчину азотнокислого срібла та 20 мл. фільтрату. Опишіть цей метод.

Варіант 10

1.  Методи органолептичної оцінки якості харчових продуктів. Значення сенсорної пам'яті в органолептичному аналізі.

2.  Визначення масової частки жиру за допомогою жироміру.

3.  Визначити % сирої клейковини в пшеничному борошні, користуючись стандартом (ГОСТ 9404), якщо наважка борошна складає 25 г., а маса відмитої клітковини складає 7 г. Опишіть методику визначення кількості та якості сирої клейковини в пшеничному борошні.

Варіант 11

1.  Організація сенсорних досліджень, дегустація продукції, лабораторія сенсорного аналізу устаткування, підготовка проб для аналізу. Загальні правила подавання проб.

2.  Методи визначення вуглеводів в харчових продуктах.

3.  Визначити загальну кислотність квашеної капусти, якщо наважка фільтрату - 10 мл., кількість деці нормального лугу, що витрачено для титрування - 2,7 мл. Коефіцієнт на молочну кислоту складає 0,09. Опишіть методику визначення загальної кислотності в розсолах.

Похожие материалы

Информация о работе