Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Методи контролю харчових виробництв", страница 2

Варіант 12

1.  Методи визначення клітковини в харчових продуктах.

2.  Методи визначення якісних відмінностей показників якості продуктів (парний метод, двопарний метод, трикутних порівнянь, метод подвійних стандартів або двох еталонів)

3.  Відібрати середню пробу для дослідження якості сиру костромського, якщо розмір партії складає 20 ящиків по 20 кг. Дайте висновок про рівень якості згідно

балової  системи, якщо сир має кислий смак, гумову консистенцію, рваний малюнок. Опишіть метод, за яким можна визначити масову частку вологи в сирі.

Варіант 13

1.  Поняття смаковитості при визначенні якості продуктів. Методи формування смаковитості.

2.  Загальні методи контролю харчових продуктів, їх характеристика.

3.  Визначити пористість пшеничного хліба 1 сорту, якщо загальний об'єм виїмок хліба (см3) - 2,7. Маса виїмок - 152 г. Щільність без пористої маси м'якуша - 1,31. Опишіть методику визначення пористості хлібу за допомогою приладу Журавльова (ГОСТ 5669).

Варіант 14

1.  Методи визначення масової частки золи. Класифікація, сутність, метрологічне забезпечення.

2.  Сутність балової оцінки якості харчових продуктів. Поясніть на конкретному прикладі.

3.  Визначення масової частки  сухих речовин  із застосуванням рефрактометра  ..

Варіант 15

1.  Методи визначення сухих речовин у харчових продуктах пікнометричним методом.

2.  Методи визначення масової частки білків методом  формольного титрування. Вміст білків як показник якості продуктів.

3.  Методи сенсорного аналізу м'ясних продуктів (ГОСТ 9959-74). Визначити ступінь свіжості яловичини, якщо м'ясо має суху шкірочку підсихання, колір червоний, жир при роздавлюванні злегка липне до пальців, суглоби матово-білого кольору, щільні. М'язи на розрізі вологі, залишають вологу пляму на фільтрувальному папері, при надавлюванні на м'язи ямка виповнюється повільно, запах специфічний з  легкою кислинкою.

Варіант 16

1.  Методи визначення мінеральних речовин сухим методом Підготовка проб, методика аналізу .

2.  Методи визначення масової частки загального азоту. Визначення масової частки білка методом К'єльдаля.

3.  Охарактеризуйте вплив різноманітних чинників на формування смаковитості продуктів. Від чого залежить смаковитість вин виноградних?

Варіант 17

1.  Визначення масової частки білка біуретовим, нефелометричним методом    Характеристика, сутність, переваги та недоліки методів.

2.  Види зв'язку вологи у харчових продуктах.

3.  Визначити кислотність хліба пшеничного, якщо на титрування  витяжки  об’ємом 50 мл         пішло 12 мл лугу, встановіть відповідність отриманого показника  вимогам стандарту.

Варіант 18

1.  Техніка операцій у ваговому аналізі.

2.  Метод визначення летких жирних кислот в харчових продуктах .

3.  Опишіть методику визначення вологості хлібобулочних виробів за допомогою вологоміра Чижової (ВЧ). Визначте вологість хліба пшеничного, якщо маса наважки з паперовим пакетом після висушування - 4,5 г., маса висушеного пакета - 1,5 г.

Варіант 19

1.  Методи визначення сухих речовин рефракторометричним методом. Рефрактометрія, застосування для контролю якості харчових продуктів.

2.  Методи визначення пектинових речовин в харчових продуктах.

3.  Дайте заключення про якість масла вершкового селянського за баловою системою, якщо масло має слабкокормовий присмак, крихку консистенцію, неоднорідний колір. Вкажіть норми фізико - хімічних показників для масла по стандарту. Опишіть метод ,за яким можна визначити масову частку жиру у маслі.

Варіант 20

1.  Техніка операцій у ваговому аналізі.

2.  Контроль якості питної води..

3.  Відібрати середню пробу для дослідження якості партій крупи гречаної ядриці, партія якої становить 140 мішків, по 50 кг. Дайте заключення про рівень якості та вид крупи, користуючись стандартом, якщо крупа має колір - з зеленкуватим відтінком, смак - нормальний, властивий крупі, запах - без сторонніх, масова частка вологи - 13,3%, доброякісне ядро - 97,4%, биті ядра - 3,3%, мінеральні домішки - 0,04%. Опишіть метод визначення зольності крупи без застосування прискорювача.

Варіант 21

1.  Фізичні і фізико - хімічні методи дослідження якості продуктів, їх характеристика.

2.  Методи визначення жиру в харчових продуктах в апараті Сокслета.