Підсумковий тест по темі: "Технологія цукрового виробництва", страница 4

59.  Призводять до піноутворення соку:

          білки;

          мінеральні речовини;

          вітаміни;

       + сапоніни.

60. До фізичних властивостей цукрових буряків відносять такі показники:

        вміст цукрози, редукуючі цукри;

       ферментативна активність;

       вміст мікрофлори;

+ розміри, форма, тургор, співвідношення соку та м’якушки.

61. Сахарозу вилучають з буряка шляхом:

        пресування;

        екстрагування;

        випаровування;

+ гідротермічної обробки.

62. Цукор-рафінад залежно від способу виготовлення поділяється на:

+ пресований цукор, литий цукор, рафінований цукровий пісок,  

               рафінадну пудру;

         цукровий пісок, рафінадну пудру, ароматизований цукор, формовий

                  цукор;

         пресований цукор,  рафінадну пудру, цукровий сироп, формовий цукор;

         пресований, литий цукор, рафінадну пудру, ароматизований цукор.

63. Під час проведення сатурації бурякового соку в сатураційному газі має міститися вуглекислого газу не менше:

         2…3%;

+ 30…36%;

         90…95%;

         0,1…0,2%.

64. Укажіть мету проведення процесу уварювання цукрових розчинів за  зниженого тиску:

          для прискорення процесу уварювання;

          для зниження витрат електроенергії;

          для запобігання процесу кристалізації;

       + для запобігання реакції карамелізації.

65. Дайте визначення коефіцієнта дифузії при отриманні бурякового соку:

         здатність буряків до подрібнення;

         здатність буряків віддавати мальтозу;

         здатність буряків поглинати вапняне молоко;

+ здатність буряків віддавати цукрозу.

66. Укажіть речовини, які знижують лужність бурякового соку:

+ щавелева, фосфорна кислоти, пектин, білок;

         мурашина, бурштинова кислоти, амінокислоти, пектин;

         молочна, пропіонова кислоти, пектин, аміди;

         азотна, фосфорна кислоти, білок, азот.

67. Вкажіть вплив кальцієвих солей на буряковий сік:

        знижують вміст сухих речовин;

        підвищують вміст цукрози;

        знебарвлюють сік;

+ підвищують забарвленість соку.

68. Укажіть вплив мінеральних нецукрів (золи) буряка на виробництво цукру:

        сприяють сильному спінюванню бурякового соку;

        затримують процес фільтрування бурякового соку;

         ускладнюють циркуляцію продукту в апаратах з виробництва цукру;

+ підвищують розчинність цукрози.

69. Укажіть вплив різкого зниження лужності бурякового соку на його якість:

     збільшується кількість цукристих речовин;

  + збільшується кількість кальцієвих солей;

     збільшується кількість натрієвих солей;

     збільшується кількість білкових речовин.

70. Для кращої дифузії під час отриманнябурякового соку підтримують температуру:

  90…85°С;

  60…65°С;

+70…75°С;

  40…45°С.

71. Укажіть вплив підвищеної лужності бурякового соку на подальше його перероблення:

+ погіршується кристалізація утфелю;

   покращується кристалізація утфелю;

   підвищується тургор кореня буряка;

   прискорюється процес кристалізації сахарози.

72. Укажіть назву технологічного процесу, суть якого полягає у вилученні цукру з буряків:

     гідроліз;

  + екстракція;

      денатурація;

      сатурація.

73. Укажіть найбільш поширені види стружки під час подрібнення коренів буряків у цукровому виробництві:

+ жолоб, пластина;

        відерце, ромб;

        пластина, еліпс;

        жолоб, еліпс.

74. Укажіть правильну послідовність уварювання сиропу:

     внесення затравки – ріст кристалів – промивання – згущення утфелю;

     розведення цукрового сиропу – утворення і ріст кристалів - 

           центрифугування;

     центрифугування – згущення цукрового сиропу – згущення утфелю;