Підсумковий тест по темі: "Технологія цукрового виробництва", страница 5

+згущення цукрового сиропу – внесення затравки – згущення утфелю.

75. Укажіть мету проведення рафінування під час виробництва цукру:

    + відділення сахарози від нецукрів шляхом її багаторазової кристалізації;

       видалення з цукрових розчинів сахарози;

       зниження вмісту вологи в цукрі;

       кристалізація сахарози.

76. У процесі рафінування під час  виробництва цукру-рафінаду передбачено такі основні способи очищення:

         седиментаційний і сорбційний;

         коагуляційний і кондинсаційний;

         конгломераційний і кристалізаційний;

      + адсорбційний і кристалізаційний.

77. Укажіть суть адсорбційного процесу обробки сиропів під час виробництва цукру-рафінаду:

      внесення у сироп мікронутрієнтів;

   + обробка сиропу адсорбентами;

       внесення вітамінних добавок;

       внесення затравки.

78. Укажіть призначення кристалізаційного процесу обробки сиропів

      під час  виробництва цукру - рафінаду:

       збагачення цукру амінокислотами;

       концентрування в цукрі фарбувальних  речовин;

    + очищення продуктів цукрорафінадного виробництва;

       звільнення готового продукту від вільної води.

79. Дайте визначення поняття «клерс»:

      + сироп, який виготовлений із найкращого за якістю цукру;

          кінцевий продукт цукрорафінадного виробництва;

          дифузійний буряковий сік;

          вапняний розчин, який використовують для осідання нецукрів.

80. Укажіть альтернативні джерела сахарози:

      цукровий буряк, кукурудза, береза, явір;

+ цукрове сорго, клен, ріжкове дерево, цукрова кукурудза;

      цукрова пальма, ялина, береза, цукровий буряк;

      цукрова тростина, явір, ялина, кукурудза, янтарю.

81. Вміст сухих розчинних речовин у коренеплодах цукрових

       буряків:

     + 18 …25%;

         50…56%;

         60… 75%;

         80…83%.

82. Визначають вміст сахарози:

       хроматографом;

     +поляриметром;

       приладом Журавльової;

       термометром.

83. Процес інверсії – це:

         утворення краплиннорідкої вологи на поверхні продукції;

         утворення нерозчинних цукрі;

         збільшення вмісту азотистих речовин;

      + гідроліз сахарози під дією ферментів і її  подальший розклад до моносахаридів.

84. Видобуток із складної речовини одного або декількох компонентів за допомогою розчинника, який має вибіркову здатність розчиняти тільки речовини, що піддаються екстрагуванню  – це:

   + дифузія;

      дефекація;

      змішування;

      сатурація.

85.  Не впливають  на зміну вмісту інвертного цукру:

       умови зберігання цукрових буряків;

       заморожування і розморожування;

       різка зміна температури в кагатах;

+ розмір кагатів.

88. До нерозчинних компонентів хімічного складу цукрових буряків відноситься:

   + целюлоза, геміцелюлоза, протопектин, білкові речовини;

      фруктоза;

      сахароза;

      лактоза.

89.  До пектинових речовин відносять:

        розчинні в соку цукри, які негативно впливають на вміст сахарози;

        високомолекулярні групи білкової природи;

        нерозчинні у воді жири, що легко гідролізуються під дією ферментів,  

            кислот, підвищеної температури;

     + пектин та протопектин.

90.  У партії коренеплодів буряків допускаються:

         в'ялі коренеплоди;

         почорнілі та приморожені коренеплоди;

         муміфіковані коренеплоди;

      + забрудненість.

91. Показник, який  застосовується для характеристики якості клітинного соку буряків і всіх проміжних продуктів цукрового виробництва:

      вміст сухих розчинних речовин;
   + показник доброякісності;

      вміст сахарози;

      вміст крохмалю.

92.  Оптимальна температура для зберігання цукрових буряків у кагатах: