Підсумковий тест по темі: "Технологія цукрового виробництва"

Страницы работы

Содержание работы

 3.1.4.1 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.           

          ТЕХНОЛОГІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА (72 год)

1. Процес дифузії у протиточному дифузійному апараті закінчується тоді, коли:

      концентрація цукру у воді перебільшує концентрацію цукру в стружці;

+ концентрація цукру у воді та стружці стає приблизно однаковою;

      стружка повністю знецукрюється;

      стружка помітно насичиться водою.

2. Видаляють кристали цукру:

    з дифузійного соку;

    з сиропу;

    з меляси;

+ з утфеля.

3. Сахарозу вилучають із буряку шляхом:

     пресування;    

  + екстрагування;

      випаровування;

      гідротермічної обробки.

4. Метою сатурації дифузійного соку буряка є:

     додаткове очищення соку і нейтралізація вапна;    

+ зменшення вмісту солей кальцію до мінімуму;

     нейтралізація вапна;

     видалення зважених частинок.

5. Метою дефекації дифузійного соку буряка є:

     знебарвлення речовин;

     видалення вапна;

     осадження нецукрів;

+ нейтралізація вільних кислот дифузійного соку, коагуляція колоїдних речовин і осадження нецукрів.

6. Меляса  - це:

     подрібнена м’якоть буряка;

     уварений цукровий сироп;

     цукор третьої кристалізації;

+ відхід цукрового виробництва – коричнева густа рідина з 

    гострим запахом і неприємним смаком.

7. Дефекація бурякового соку – це:

     стерилізація соку;

     насичення соку вуглекислим газом;

      обробка соку сірчаним ангідридом;

+ обробка соку вапняним молоком.

8.  Утфель – це:

     відхід цукрового виробництва;

     процес уварювання цукрового сиропу;

     продукт, що отримується після очищення дифузійного соку під час                   виробництва цукру;

 + продукт, що отримується після уварювання дифузійного соку під час виробництві цукру.     

9. Правильна послідовність очищення дифузійного соку:

     сатурація  – сульфітація – дефекація;

      дефекація – сульфітація – сатурація;

   + дефекація –  сатурація – сульфітація;

      сульфітація– дефекація– сатурація.

10. Вкажіть вірну послідовність технологічних операцій у виробництві цукру:

        отримання цукрової стружки –  утворення утфелю –  очищення утфелю;

        отримання цукрової стружки –  утворення утфелю –  очищення соку та  

              утфелю;

+ отримання цукрової стружки –  утворення дифузійного соку  очищення      

                  соку - утворення утфелю;

         утворення дифузійного соку, очищення соку,утворення утфелю.

11. Обробка дифузійного соку сірчастим газом  це:

        сатурація;

         дефекація;

+ сульфітація;

         преддефікація.

12.  Операція видалення з дифузійного соку надлишку вапна дюксідом вуглецю називається:

          дефекація;

          перед дефекація;

          сульфітація;

+ сатурація з фільтруванням.

13. Цукор-рафінад додатково очищений (рафінований) цукор, що залежно від способу виготовлення поділяють на:

              пресований, литий, рафінований цукровий пісок і рафінадну пудру;

              цукровий пісок і рафінадну пудру;

              пресований цукор і рафінадну пудру;

+ пресований і литий цукор.

14. Під час виробництва цукру в уварений сироп вносять цукрову пудру:

                для збільшення вмісту в сиропі сухих речовин;

                для збільшення вмісту в сиропі редукуючих речовин ;

                для прискорення уварювання сиропу;

            +  прискорення кристалізації цукру.

15. Цукор-пісок має вологість:

               не більше за 5,0% ;

               не більше за 1,0 % ;

               не більше за 2.5% ;

+  не більше за 0,14%.

16. Рафінадна кашка – це:

           насичений розчин цукрової пудри;

        + цукор-пісок, що використовується для виробництва цукру-рафінаду;

           кристали цукру, покриті сиропом;

           м'якоть буряка.

17. Період збирання цукрового буряку складає:

              5…15 діб;

              20…30 діб;

+ 40…50 діб;

             60…70 діб.

18. Значну частину маси коренеплоду буряка складає:

                  + вода;

                     білки;

                     клітковина;

                     пектинові речовини.

19. Доброякісність соку цукрового буряка:

           це вміст в ньому сторонніх домішок;

           це показник, що характеризує мікробіологічну чистоту соку;

           це відношення вмісту сахарози до маси буряка;

        + це відношення вмісту сахарози до сухої речовини буряка.

20.  Дефекація бурякового соку :

       стерилізація соку;                                          

       насичення соку вуглекислим газом;

       обробка соку сірчаним ангідридом ;            

Похожие материалы

Информация о работе