Предмет і основні проблеми психології

Страницы работы

Содержание работы

Тема 1. Предмет і основні проблеми психології

Мета

З’ясувати у чому полягають особливості психології як наукової дисципліни та яке місце займає психологія серед інших наукових дисциплін. Чому психологію вивчають студенти, які не збираються стати психологами. З’ясувати структуру сучасної психології.

План

1.  Специфіка психології і її зв’язок з соціогуманітарними та природничими науками.

2.  Поняття про психічну реальність. Сутність психіки.

3.  Основні категорії сучасної психології.

Ключові поняття

Психіка, психологія, психолог, класифікація наук, інсайт, психологія диспозицій і психологія ситуацій, повсякденна і наукова психологія, теоретична і прикладна психологія, зовнішнє і внутрішнє, об’єктивна і суб’єктивна реальність, образ, мотив, дія, особа, спілкування.

Завдання для самостійної роботи:

1.  Взаємозв’язок психології з філософією, соціологією, економікою та іншими науками.

2.  Психологія і право.

3.  Відмінність  між науковою і донауковою психологією.

4.  Взаємозв’язок між організмом, середовищем і психікою.

5.  Нейрофізіологічні основи психічної діяльності.

6.  Мозок і психіка.

Література:

1.  Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1983.

2.  Годфрук Ж. Что такое психология. – М., в 2 т., 1992.

3.  Платонов К.К. Занимательная психология. – М., 1990.

4.  Кэш А. Психология для чайников. – М., 2004.

Похожие материалы

Информация о работе