Поняття особи як основи диспозиції

Страницы работы

Содержание работы

Тема 4. Поняття особи як основи диспозиції

Мета

З’ясувати в чому полягає різниця між поняттями індивід, індивідуальність, особа, людина. Який вплив має на процес становлення особи соціальне середовище. Навчитись відрізняти характер від темпераменту і мати навички діагностування темпераментів.

План

1.  Сучасні психологічні теорії особи.

2.  Деякі типології особистості.

3.  Соціальне середовище, соціальні ролі і особистість.

4.  Поняття про характер і акцентуації характерів.

Ключові поняття

Індивід, індивідуальність, особа, людина, соціалізація особи, Я-концепція, психодинамічна теорія особи З. Фрейда, неповноцінність і компенсація, особа в нормі і патології, інтроверт і екстраверт, сангвінік, меланхолік, флегматик, холерик, типологія і психологічна сумісність, акцентуації, соціальний характер, розлади особистості.

Завдання для самостійної роботи:

1.  Психоаналітичний напрям у сучасній психології особистості.

2.  Психічні розлади.

3.  Стрес і здоров’я.

4.   Соціальні впливи на особистість.

Література:

1.  Букалов А.В., Бойко А.Г. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика. – К., 1992.

2.   Люшер М. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1993.

3.  Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1980.

4.  Столяренко Л.Д., Корешкова Н.В. Психология личности и типология поведения. – Ростов на Дону, 1994.

5.  Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1986.

6.  Хелл К., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1999.

Похожие материалы

Информация о работе