Контрольні завдання 1-10 з дисципліни "Основи психології та педагогіки"

Страницы работы

Содержание работы

Контрольне завдання 1.

 1. Методи психологічних досліджень.
 2. Спостереження, опис, експеримент, тестування, кореляція, лонгітюдний метод, анкетування, опитування, інтерв’ю, метод близнюків..

Контрольне завдання 2.

 1. Мозок і психіка.
 2. Нервова система, центральна нервова система, периферична нервова система, нейрон, синапс, рефлекс, гармони, кора головного мозку, передні долі, тім’яні долі, височні долі.

Контрольне завдання 3.

 1. Розвиток психіки.
 2. Онтогенез, філогенез, подразливість, чутливість, психіка, свідомість, научення, акомодація, асиміляція, стадії розвитку.

Контрольне завдання 4.

 1. Психічні розлади.
 2. Тривожні розлади, фобії, дисоціативні розлади, розлади настрою, шизофренія, розлади особистості, дипресія, манія, дисоціативна фуга, дисоціативна амнезія.

.

Контрольне завдання 5.

1.  Мислення і мова.

2.   Пізнання, концепт, алгоритм, інсайт, ригідність, евристика, семантика, фонема, морфема, синтаксис.

Контрольне завдання 6.

1.  Стрес і здоров’я.

2.  стрес, фрустрація, синдром вигоряння, психофізіологічні хвороби, релаксація, поведінкова медицина, психологія здоров’я, саногенне мислення.

Контрольне завдання 7.

 1. Сучасні теорії особистості.
 2. Психодинамічна теорія, аналітична теорія, туманістична теорія, когнітивна теорія, поведінкова теорія, діяльнісна теорія, диспозиційна теорія, диференційна психологія, темперамент, характер, особистість.

Контрольне завдання 8.

 1. Етнічна психологія.
 2. Етнопсихологія, менталітет, етноцентризм, етнос, культурний шок, між культурні контакти, білінгвізм, європоцентризм, ксенофобія.

Контрольне завдання 9.

 1. Юридична психологія.
 2. Правосвідомість, правовідношення, судова психологія, слідча психологія, кримінальна психологія, судово-психологічна експертиза, дія у стані афекту, психологія потерпілого, рецидив, злочинність неповнолітніх.

Контрольне завдання 10.

 1. Психологія творчості.
 2. Креативність, інтуїція, інсайт, інтуїтивне мислення, дискурсивне мислення, інтелект, проблема, гіпотеза, стереотип, геніальність..

Механізм вибору варіанту

Номер теми або попередньо оголошується кожному студентові викладачем або відповідає останньому номеру (чи номерам) залікової книжки студента. У кінці роботи потрібно дати список використаної літератури.

Похожие материалы

Информация о работе