Схема генерального плану. Основні властивості будівельних матеріалів

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 1.  Схема генерального плану. Основні властивості будівельних матеріалів  2 год.

Мета роботи: вивчення схеми генерального плану території промислового підприємства по переробці продуктів тваринництва з метою   розуміння процесів будівництва  для галузі.

Студент повинен знати:

Методику розробки схем генпланів виробничих зон, розробки схем генпланів виробничих зон, що реконструюються. Основні властивості будівельних матеріалів.

Студент повинен уміти:

1.Розробляти схеми генпланів виробничих зон

2.Розробляти схем генпланів виробничих зон, що реконструюються

3. Використовувати  отримані знання щодо використання  будівельних матеріалів

Розробка схем генпланів виробничих зон

 При розробці схем генеральних планів виробничих підприємств слід передбачати:

1. планувальну ув'язку з  зоною ;

2. розміщення підприємств, будівель і споруд, дотримуючи відповідні мінімальні відстані між ними;

3. виконання комплексних технологічних і інженерно-технічних вимог і створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням природо-кліматичних, геологічних і інших місцевих умов;

4. заходи щодо охорони навколишнього середовища від забруднення виробничими викидами і стоками;

5.  здійснення будівельних і монтажних робіт індустріальними методами;

6.  можливість будівництва і введення сільськогосподарських підприємств в експлуатацію пусковими комплексами або чергами;

7. відновлення (рекультивацію) земель, порушених при будівництві, і нанесення родючого шару ґрунту, що знімається, на малопродуктивні землі;

8. техніко-економічну ефективність планувальних рішень.

9. території виробничих зон, як правило, не повинні розділятися на відособлені ділянки залізними або автомобільними дорогами загальної мережі, а також річками.

10. майданчики  підприємств повинні розділятися на наступні функціональні майданчики:

а) виробничі;

б) зберігання і підготовки сировини;

в) зберігання і переробки відходів виробництва.

Розподіл на вказані майданчики допускається уточнювати з урахуванням конкретних умов будівництва.

.

Розробка схем генпланів виробничих зон, що реконструюються

 При розробці схем генеральних планів виробничих підприємств слід передбачати:

1. концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці;

2. ліквідацію малодіяльних під'їзних шляхів і доріг;

3. ліквідацію дрібних і застарілих підприємств і об'єктів, що не мають земельних ділянок для подальшого розвитку, а також підприємств і об'єктів, потреба в яких минула, або що роблять негативний вплив на  зону заселення, сусідні підприємства і навколишнє середовище;

4. обов'язкову рекультивацію земельних ділянок підприємств і об'єктів які ліквідуються;

5. поліпшення впорядкування виробничих територій і санітарно-захисних зон, підвищення архітектурного рівня забудови;

6. організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту;

7. техніко-економічну ефективність планувальних рішень.

Об'ємно-планувальні рішення.

  Втробничі будівлі слід проектувати, як правило, одноповерховими, прямокутної форми в плані, з паралельно розташованими прольотами однакової ширини і висоти. Будівлі з прольотами двох взаємно перпендикулярних напрямів, а також  прольотами різної ширини і висоти допускається проектувати тільки при обгрунтуванні. Перепади  висот менше 1,2 м між прольотами одного напряму багатопролітних будівель не допускаються.

Розміри будівель і кількість поверхів в них слід приймати на підставі техніко-економічного порівняння варіантів.

У одній будівлі, як правило, слід об'єднувати приміщення виробничого, підсобного і складського призначення.

 Для евакуації людей допускається передбачати в розсувних воротах хвіртки (без порогів або з порогами заввишки не більш 0,1 м), що відкриваються по направленню виходу з будівлі.

Експлікація будівель і споруд

Похожие материалы

Информация о работе