Рекомендовані теми рефератів (доповідей) з дисципліни "Проектування підприємств громадського харчування"

Страницы работы

Содержание работы

Рекомендовані теми рефератів (доповідей)

1.  Принципи розміщення підприємств ресторанного господарства.

2.  Форми організації виробництва підприємств ресторанного господарства.

3.  Шляхи нарощування потужностей підприємств ресторанного господарства.

4.  Підбір і розрахунок технологічного устаткування. Побудова графіка роботи устаткування.

5.  Розрахунок оптимальної кількості технологічного устаткування.

6.  Автоматизація технологічних процесів ПРГ.

7.  Організація праці і атестація робочих місць на ПРГ.

8.  Загальнобудівельне проектування підприємств ресторанного господарства.

9.  Архітектурно-будівельне проектування.

10.  Допоміжні будівлі і приміщення.

11.  Санітарно-технічна частина.

12.  Охорона навколишнього середовища від промислових забруднень на ПРГ.

13.  Автоматизоване проектування підприємств ресторанного господарства.

14.  Системний підхід в проектуванні.

15.  Принципи проектування і структура САПР

16.  Основні передумови створення САПР

17.  Представлення структурних складових САПР.

18.  Вихідні, внутрішні і зовнішні параметри для структурних елементів САПР.

19.  Процедури синтезу і верифікації.

20.  Методичне забезпечення САПР.

21.  Математичне забезпечення САПР.

22.  Методи формалізації завдань проектування.

23.  Числова інтерпретація математичних моделей.

24.  Експертні оцінки параметрів математичних моделей.

25.  Використання функціональних залежностей в математичних моделях.

26.  Математичне програмування.

27.  Мережеве планування.

28.  Перевірка правильності математичних моделей.

29.  Алгоритми ухвалення проектних рішень.

30.  Програмне забезпечення САПР.

31.  Графічні системи САПР.

32.  Створення графічних моделей.

33.  Загальні правила виконання архітектурно-будівельних креслень.

34.  Правила виконання архітектурно-будівельних креслень.

35.  Умовні графічні зображення будівельних конструкції і їх елементів.

36.  Архітектурно-будівельні креслення.

37.  Схеми розташування елементів конструкцій.

38.  Впорядкування і озеленення території підприємств, особливості ПРГ .

39.  Проект організації будівництва і проект виробництва робіт.

40.  Реконструкція підприємств.

41.  Уніфікація і типізація промислових будівель і їх елементів

42.  Об'ємно-планувальні вирішення будівель

43.  Полегшені будівельні конструкції

44.  Теплопередача конструкцій будівель.

45.  Теплотехнічні характеристики захисних конструкцій.

46.  Ергономіка і технічна естетика.

47.  Кошторисна документація і фінансування будівництва.

48.  Техніко-економічні показники проекту.

49.  Калькуляція собівартості продукції.

50.  Санітарна обробка технологічного устаткування.

51.  Вимоги безпеки і протипожежні заходи.

52.  Основні вимоги до компоновки технологічного устаткування.

Похожие материалы

Информация о работе