Розрахунок індексу маси тіла BMІ: Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №1

Тема: Розрахунок індексу маси тіла BMІ.

Мета заняття:вивчити антропометричні показники тіла людини.

Методичні вказівки до виконання роботи.

Завдання 1. ознайомитись з основними антропометричними показниками маси тіла людини.

Мaca тіла людини

ВМІ - у сполученні з іншими антропометричними ознаками (довжиною тіла (ростом) і окружністю груди] - важливий показник фізичного розвитку й стану здоров'я. Залежить від статі, росту, пов‘язано характером харчування, спадковістю, соціально-економічними умовами, а також з районом перебування. Маса новонароджених європеоідів - хлопчиків становить у середньому 3400—3500 г, дівчинок —3200—3300 г. Протягом першого року життя діти додають у середньому 6—7 кг, до кінця другого року - ще 2—3 кг. Звичайно середня маса тіла хлопчиків трохи більше середньої маси тіла дівчинок відповідного віку або дорівнює їй, за винятком періоду полового дозрівання дівчинок (12—13 років в європеоідів), коли маса тіла дівчинок перевищує масу тіла хлопчиків на 3—4 кг. З 15 років маса тіла в представників чоловічої статі істотно перевершує масу тіла представників жіночої статі. Період щодо стабільної маси доводиться на вік 25—45 років, у старечому віці значно падає, що зв'язано головним чином із втратою організмом води. Дорослі чоловіки - європеоіди важать у середньому 65—68 кг, жінки на 8—10 кг менше. Найменша маса тіла властива пігмеям Африки й Азії. Як правило, у країнах із тропічним кліматом маса тіла населення менше, ніж у місцевостях з помірним кліматом. Денні коливання М. т.ч. становлять ±2 кг. М. т.ч. можна розділити на масу жирову (пасивну) і знежирену (активну), причому співвідношення їх може бути різним (наприклад, у спортсменів відносно більше розвинена знежирена маса).Деякі фахівці пропонують диференціювати М. т.ч. на масу клітини і позаклітинну, мотивуючи це тим, що в першій протікають процеси обміну речовин й енергії, а другий властиві лише функції підтримки й транспорту. Уважається, що при збільшеннях (втратах) маси основна їх доля приходиться на жир (у середньому понад 600 г жир на кожен кг збільшень або втрат). У результаті процесів акцелерації майже повсюдно відзначене збільшення М. т.ч. Показники М. т.ч. часто використаються для побудови різного роду індексів і схем при діагностиці фізичного розвитку

1. МАСА ТІЛА ЛЮДИНИ — (вага) - в антропології один з основних антропометричних ознак, що визначають фізичний розвиток.... (Великий Енциклопедичний словник)

маса тіла людини - (вага), в антропології один з основних антропометричних ознак, що визначають фізичний розвиток.... (Енциклопедичний словник)

2. ВАГА ТІЛА ЛЮДИНИ - див. Маса тіла людини.... (Великий Енциклопедичний словник)

вага тіла людини - див. Маса тіла людини.... (Енциклопедичний словник)

Маса тіла - основна механічна величина, що визначає величину прискорення, повідомлюваного тілу даною силою. М. тіл прямо пропорційні силам, що повідомляють їм рівні прискорення й обернено пропорційні прискоренням, повідомлюваними їм рівними силами. Тому... (Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза й И.А. Ефрона)

довжина тіла людини - (ріст), в антропології один із загальних антропометричних ознак. Входить у показник фізичного розвитку людини. Довжина тіла людини залежить від зовнішньосередовищних і спадкоємних величин, від віку, підлоги й т.д. Остаточний ріст... (Енциклопедичний словник).

3. ПРОПОРЦІЇ ТІЛА ЛЮДИНИ - (від лат. proportio домірність, співвідношення), співвідношення розмірів окремих частин тіла (тулуба, кінцівок й їхніх сегментів й ін.). Як правило, розміри окремих частин тіла розглядаються в співвідношенні з ростом (довжиною тіла) у цілому, або по... (Біологічний енциклопедичний словник)

Частини тіла людини - (Википедия)

4. ДОВЖИНА ТІЛА ЛЮДИНИ - (Ріст) - в антропології один із загальних антропометричних ознак. Входить у показник фізичного розвитку людини. Довжина тіла людини залежить від зовнішньосередовищних і спадкоємних величин, від віку, підлоги й т.д.... (Великий Енциклопедичний словник)

Деформація тіла людини - тобто зміни його природного виду й нормальної форми й співвідношення його частин, можуть бути природні й штучні. Природні Д., у свою чергу, можуть бути або вроджені, як, напр., шестипалість (присутність зайвого пальця на руках... (Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза й И.А. Ефрона)

Завдання 2. Вивчення методики визначення маси тіла людини за формулами.

індекс маси тіла - ІМТ (англ. body mass index (BMI)) - величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини і його росту й тим самим, побічно, оцінити, чи є маса недостатньої, нормальної, надлишкової (ожиріння). Він важливий для визначення показань для необхідності лікування, у тому числі застосування препаратів для лікування ожиріння. Індекс маси тіла розраховується по формулі: де: m - маса тіла в кілограмах, h - ріст у метрах, і виміряється в кг/м2.

Показник індексу маси тіла розроблений бельгійським соціологом і статистиком Адольфом Кетеле (Adolphe Quetelet) в 1869 році.

Відповідно до рекомендацій ВІЗ розроблений наступна інтерпретація показників

ИМТ[1]:Індекс маси тіла відповідність між масою людини і його ростом

16 і менш     Виражений дефіцит маси

16.5-18.49   Недостатня (дефіцит) маса тіла

18.5-24.99   Норма

25-29.99      Надлишкова маса тіла

30-34.99      Ожиріння першого ступеня

35-39.99      Ожиріння другого ступеня

40 і більше     Ожиріння третього ступеня

Індекс маси тіла варто застосовувати з обережністю, винятково для орієнтовної оцінки - наприклад, спроба оцінити з його допомогою статура професійних спортсменів може дати невірний результат (високе значення індексу в цьому випадку порозумівається розвитий мускулатурою). Тому для більше точної оцінки ступеня нагромадження жиру поряд з індексом маси тіла доцільно визначати також індекси центрального ожиріння.

Питання для самоконтролю

1. Що ми розуміємо під терміном “антропометричні показники”?

2. Надати визначення вазі тіла людини.

3. На яких показниках базується поняття про пропорції тіла людини?

4. Навіщо введені показники:

-  індекс маси тіла,

-  виражений дефіцит маси тіла,

-  недостатня маса тіла.

5. Назвати ідеальний для жінок і чоловіків індекс маси тіла і від чого це залежить?

Похожие материалы

Информация о работе