Контрольні завдання з дисципліни "Екотрофологія" (типи травлення, специфічні функції порожнини рота, режим харчування людини, лікувально-профілактичне харчування)

Страницы работы

Содержание работы

Контрольні завдання

Варіант 1

 1. Які бувають типи травлення ?
 2. Які сполуки є основними харчовими речовинами ?
 3. Які чинники впливають на зниження харчової цінності харчових продуктів?

Варіант 2

 1. У чому полягають специфічні функції порожнини рота ?
 2.  Як визначається термін "харчовий статус людини"?
 3. Які фізіолого-гігієнічні вимоги висувають до їжі ?

Варіант 3

 1. Які основні функції виконує шлунок ?
 2. Які основні функції виконують білки, ліпіди та вуглеводи в організмі людини ?
 3. Із чого складаються загальні енергетичні витрати організму?

Варіант 4

1.  Яку роль у травленні відіграє печінка ?

2.  Як визначають біологічну цінність харчової продукції?

3.  Яким має бути режим харчування людини ?

Варіант 5

 1. Завдяки чому тонкий кишечник має велику всмоктувальну поверхню ?
 2. У чому полягає основна небезпека надлишку чи нестачі білка для організму людини ?
 3. На яких принципах побудовано лікувально-профілактичне харчування ?

Варіант 6

 1. У чому полягають особливості травлення в товстому кишечнику?
 2. У чому полягає фізіологічне значення поліненасичених жирних кислот ?
 3. Чим лікуваіьне харчування відрізняється від звичайного ?

Варіант 7

 1. Які існують механізми всмоктування ?
 2. На які групи за харчовою цінністю поділяють вуглеводи?
 3. Які принципи покладено в основу лікувального харчування ?

Варіант 8

 1. Як виникає відчуття спраги ?
 2. Яку роль виконують харчові волокна в профілактиці порушень обміну речовин ?
 3. Які основні ознаки раціону харчування людей розумової праці ?

Варіант 9

 1. Яка роль води як харчової речовини ?
 2. Потенційна токсичність надлишку яких вітамінів особливо небезпечна?
 3. Яким чином змінюється харчовий статус людини в екстремальних умовах ?

Варіант 10

 1. Які сполуки належать до вітаміноподібних речовин ?
 2. Яку роль відіграють мінеральні речовини в харчуванні людини?
 3. У чому полягають основні принципи системної концепції НАССР?

Варіант 11

 1. Які групи біогенних забруднювачів їжі відомі?
 2. Які основні завдання вирішує генна інженерія в галузі харчового виробництва?
 3. Які перспективи у трансгенних культур на світовому ринку продукції?

Варіант 12

 1. Які забруднювачі харчових продуктів мають кумулятивний ефект ?
 2. Якими законами регулюються в Україні взаємовідносини у сфері виробтщтва і реалізації харчових продуктів?
 3. Які позитивні і які негативні наслідки широкого розвитку генної інженерії?

Варіант 13

 1. Чим харчові інфекції відрізняються від харчових отруєнь ?
 2. На які категорії поділяють харчові продукти за ступенем забруднення мікроорганізмами і частотою випадків харчових отруєнь?
 3. Яке значення харчової комбінаторики для забезпечення безпеки харчових продуктів ?

Варіант 14

 1. Як класифікують харчові отруєння ?
 2. У чому полягає функціональна роль нутріцевтиків ?
 3. Які сполуки застосовують для детоксикації організму людини?

Варіант 15

 1. В яких випадках кишкова паличка спричиняє харчові отруєння ?
 2. У чому полягас проблема ''штучної їжі''?
 3. Що означає термін "функціональні продукти"?

Похожие материалы

Информация о работе