Вивчення технології сухих молочних продуктів

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №8

Тема.  Вивчення технології сухих молочних продуктів

Мета роботи.  Навчитись використовувати матеріальні розрахунки при складанні звіту за добу.

Завдання №1. Підготувати молоко до проведення дослідів.

Завдання №2. Змоделювати векторні технологічні схеми сухих молочних продуктів.

Порядок виконання роботи

Проводимо розрахунки сировини:

1. Визначити, яку кількість молока сухого знежиреного отримаємо при переробці 50000 кг молока коров’ячого незбираного з масовою часткою жиру 3,7 %. Фізико-хімічні показники готового продукту: Масова частка вологи в молоці сухому знежиреному – 4%. СЗМЗ молока нежирного – 8,0%. Масова частка жиру вершків – 30%. Виробничі втрати, згідно вимог наказу № 286 від 16/12 – 81 р. П= 3,4%.

2. Визначити, яку кількість сировини потрібно для виробництва 10 т молока Сухого знежиреного, що має масову частку вологи 5%. Молоко коров’яче незбиране з масовою часткою жиру 3,6%, вершки 30%. СЗМЗ молока нежирного – 8,2%.

Визначаємо кількість молока нежирного, що отримаємо при сепаруванні 50000 кг молока коров’ячого незбираного за формулою 1

Км.н.=

де Кмн – кількість молока нежирного, кг

Км – кількість молока коров’ячого незбираного, кг

Жв – масова частка жиру вершків, %

Жмн – масова частка жиру молока нежирного, %

Жм – масова частка жиру молока коров’ячого, %

П – відсоток втрат при сепаруванні, %

Згідно наказу №1025 від 31.12.87 р. П = 0,4%

Км.н.=

Визначимо втрати:

43906-43730 = 176 кг

Визначаємо кількість вершків 30%

Кв = 50000-43906 = 6094 кг

Визначаємо норму витрат молока нежирного на виробництво 1000 кг молока сухого нежирного за формулою 2 з наказу №286 від 16/12 81 р.

Н витр  = 1000(100-В)/С×(1-0,01П);   де

Н витр – норма витрат молока нежирного, кг

В – масова частка вологи молока сухого знежиреного, %

с – масова частка сухих знежирених речовин в молоці нежирному, %

п – відсоток втрат при виробництві

Н витр =1000(100-4)/8,0(1-0,01×3,4) = 12422 кг

Визначаємо кількість молока сухого знежиреного

1000 – 12422

     Х – 43730

43730 : 12422*1000 = 3520 кг

Дані розрахунку зводимо в таблицю

Таблиця 1. Зведена таблиця продуктового розрахунку

Найменування

кг

% жир

кг/жиру

Втрати

%

кг

кг/жиру

Поступило молока коров’ячого незбираного

50000

3,7

1850

-

-

-

Вироблено молоко сухе знежирене

3520

0,5

21,1

0,4

176

0,01

Залишок вершки

6094

30

1828

-

-

-

Визначаємо норму витрат молока нежирного на виробництво 1000 кг молока сухого знежиреного

Н в = 1000(100-5)/8,2(1-0,01×3,4) = 11993 кг

Визначаємо кількість молока нежирного, що потрібне на виробництво 10000 кг молока сухого знежиреного.

1000 – 11993

10000 – Х

Х =10000×11993/1000 = 119930 кг

 Визначаємо кількість молока коров’ячого незбираного, що необхідно для одержання 119930 кг молока нежирного за  формулою

Км = 119930(30-0,05)/(30-3,6)×(100-0,4)/100 =135512

Визначаємо кількість втрат

К вт = 136056 – 135512 = 544 кг

Визначаємо кількість вершків

135512 – 119930 = 15582 кг

Будуємо векторну схему напрямку переробки сировини

 

Похожие материалы

Информация о работе