Обладнання для нагрівання та кип’ятіння води. Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації обладнання різних способів нагрівання. Визначення їх продуктивності і споживаної потужності

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 7

Тема: Теплове обладнання – 2 год.

1. Мета: Закріпити теоретичні знання про обладнання для нагрівання та кипятіння води.

Вивчення будови, принципу роботи, правил експлуатації обладнання різних способів нагрівання.

Визначення їх продуктивності і споживаної потужності.

2. Типове завдання.

Розрахунок продуктивності електрокип’ятильника і електронагрівача.

Погодинна продуктивність кип’ятильника визначається кількістю нормального кип’ятку, приготованого за час роботи апарата після закипання в ньому води (стаціонарний режим).

Ця величина називається нормальною продуктивністю Дн кг/с, і вираховується за формулою:

де Дн – дійсна продуктивність кип’ятильника (маса кип ятка, отримана за секунду роботи), кг/с;

 - середня температура водопровідної води: С;

 - середня температура кип ятка в перекидній трубці, С;

90 – умовний перепад між температурою кип ятка  і водопровідною водою.

Корисно використоване тепло , кДж, при стаціонарному режимі роботи кип’ятильника визначається за формулою:

де  - середні температури кип ятка і водопровідної води, С;

с – теплоємність води, кДж/(кг/С), с = 4,2;

Витрати електроенергії А, кДж, можна обчислити за формулою:

А = Р *

де Р – потужність кип’ятильника, кВт;

 - час роботи кип’ятильника, с;

Питомі витрати кип’ятильником електроенергії Ауд., кДж/кг, на приготування 1 кг кип ятка при робочому режимі:

Коефіцієнт корисної дії кип’ятильника при стаціонарному режимі

Продуктивність водонагрівача.

Стандартною продуктивністю водонагрівача називають кількість води, нагрітої від 10 до 90 С, при цьому на нагрів 1 кг кип ятка затрачується 335 кДж

де   - часова дійсна продуктивність водонагрівача, кг/с;

 - відносно температура розбираємої води і тієї що знаходиться в апараті.

ККД водонагрівача

де с – теплоємність води, кДж/(кг/С);

Р – потужність тенів, кВт.

3. Питання для закріплення та самоконтролю

1. На якому принципі заснована робота кип’ятильника і водонагрівачів безперервної дії?

2. Як регулюється надходження холодної води в кип’ятильник?

3. В чому полягає автоматизація електрокип’ятильників?

4. Які прилади встановлені на трубопроводі холодної води?

5. Як здійснюється в кип’ятильниках і водонагрівачах захист від «сухого ходу»?

6. З яких частин складається водонагрівальний пристрій електрокип’ятильника і водонагрівача?

7. технологічне призначення кип’ятильників. Можливості їх використання у різних підприємствах громадського харчування.

8. Як визначити теплові і експлуатаційні показники роботи кип’ятильників та водонагрівачів?

9. Правила безпечної експлуатації водогрійного обладнання.

10. Чи вигідно отримувати теплу воду шляхом розбавлення окропу?

11. У чому полягають особливості конструкції автономного водонагрівача?

12. Пояснити принцип роботи водогрійних пристроїв в з прямим і побічним (непрямим) обігрівом.

4. Рекомендована література.

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996.

Похожие материалы

Информация о работе