Вентиляція. Основні особливості улаштування систем вентиляції

Страницы работы

Содержание работы

            Практична робота 8   Вентиляція  2год.

            Мета роботи: вивчення  питань   вентиляції

            Студент повинен знати:

            Основні особливості улаштування систем  вентиляції

            Студент повинен уміти:

            Використовувати  отримані знання щодо розрахунку систем вентиляції

Питання для контролю знань

            1. Вентиляція забезпечує:

1.  комфортні умови;

2.  нормативний технологічний процес;

3.   комфортні умови і нормативний технологічний процес

2. Вентиляційні системи не можуть бути:

1.  припливними;

2.  витяжними;

 3.   центральними

3. Припливна система служить для :

1.  витяжки повітря;

2.    витяжки і подачі повітря

3.     подачі повітря;

4. Витяжна система служить для:

1.   витяжки повітря;

2.  подачі повітря;

3.  витяжки і подачі повітря

5. Системи вентиляції не можуть бути:

1.  припливно-витяжними;

2.  загальнообмінними;

3.   тупиковими

6. При природній вентиляції рух повітря здійснюється за рахунок:

1.  електроенергії;

2.  дії вентиляторів

3.  різниці об'ємної ваги холодного зовнішнього і теплого внутрішнього повітря;

7. Примусова вентиляція працює під дією:

1.  сили вітру;

2.  вентиляторів;

3.  різниці тиску

8. Вентиляційні установки не обладнують:

1.  фільтрами;

2.   насосами;

3.  електродвигунами

9. Радіус природної вентиляції

1.  до 10 м;

2.    до 8 м;

3.  до 16 м

10. При природній вентиляції приплив повітря здійснюється за рахунок:

1.  дії вентиляторів;

2.   інфільтрації;

3.  дії насосів

11. Кратність повітрообміну – це відношення:

1.    об'єму вентиляційного повітря до кубатури приміщення;

2. об'єму приміщення до об'єму повітря;

1.  об'єму вентиляційного приміщення до площі приміщення

12. Природна вентиляція дає:

1.  1.    0,5-1 кратності повітрообміну; 

2.  більше 2

3.   1-2;

13. Кратність зі знаком (+) означає кратність:

1.    при притоці повітря;

2. при витяжці;

1.  при притоці та витяжці

14. Кількість вентиляційного повітря не залежить від

1.  кубатури приміщення;

2.  кратності повітряного обміну;

3..  температури повітря

15. Недоліком природної вентиляції не є::

1.  залежність її роботи від сили вітру;

2.  періодичність її дії;

3.    витрати електроенергії

16. Природна вентиляція не може бути:

1.  без організованого притоку повітря;

2.  з організованим припливом повітря;

3.   з вентиляційною установкою

17. Видалення повітря в природній вентиляції виконується через

1.   канали;

2.   двері

3.  вікна;

18. Вентиляційні канали не можуть бути:

1.  приставними;

2.  підвісними;

3.  закладеними в зовнішніх стінах

19. Вентиляційні канали не виготовляють:

1.  із цегли;

2.  шлакобетону;

3.    пластмаси

20. Мінімальний розмір вентиляційних каналів із цегли:

1.   140х140 мм;

2. 270х270 мм

3.  140х270 мм;

21. Щоб запобігти конденсації водяної пари на внутрішній поверхні стіни забороняється влаштовувати вентиляційні канали

1.   в зовнішніх стінах;

2. приставними

3.  внутрішніх несучих стінах;

22. Вентиляційні канали виконують:

1.   з кожного приміщення окремо;

2. з кухні і санвузла об'єднують;

3. об'єднують 1 та 2 поверхи, 3 та 4 і т.д.

23. Вентиляційні канали не

1.  об'єднують на горищі в один короб;

2.  виводять окремо вище рівня даху;

3.    об'єднують в підвальному приміщені

24. Вентиляційні канали облаштовують:

1.   жалюзійними решітками

2. системою охолодження

3.  системою підігріву;

25. Короба, що об'єднують вентиляційні канали не виконують

1.  пластмасовими

2. цегляними

3.  шлакогіпсовими;

26. Природна вентиляція з організованим припливом не має:

1.  припливних каналів;

2.  вентиляторів;

3.  витяжних каналів

27. Природна вентиляція з організованим припливом не має:

1.  жалюзійних решіток;

2.  витяжної шахти;

3.   фільтрів

28. Аерація – це система вентиляції

1.   організована природна загальнообмінна;

2.   примусова;

3.  неорганізована місцева

29. Аерація застосовується для вентиляції

1.   промислових цехів;

2.   лабораторій

3.  житлових приміщень;

30. Жалюзійні решітки в системах вентиляції встановлюють під перекриттям на рівні:

1.  до 0,5 м;

2.  0,5 – 0,7 м;

3.  більше 0,7 м

31. Витяжні шахти встановлюють тільки в системах вентиляції:

1.   природної;

2.   природної та примусові

3.     примусові

32. Витяжні шахти відводять вище конька даху:

1.  до 0,3 м;

2.  до 0,5 м

3.   вище 0,5 м

Похожие материалы

Информация о работе