Системи пожежогасіння. Пожежні крани. Автоматичні системи пожежогасіння

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 9Системи пожежогасіння.         2 год.

  План 1. Пожежні крани

 

2.Автоматичні системи пожежогасіння

1. Пожежні крани

Протипожежний водогін проектують як окрему самостійну систему, так і сумісно з господарчо-питним або з виробничим водогоном.

Проектування протипожежного водогону виконують згідно до СНиПу ІІ.Г.1.-70 для житлових будинків висотою 12 і більше поверхів, адміністративних і допоміжних споруд виробничих підприємств висотою 6 і більше поверхів, для готелів, пансіонатів, шкіл-інтернатів висотою 4 і більше поверхів, навчальних закладів об”ємом 25000м3 і т.д.

Система протипожежних водогонів складається з мережі магістральних трубопроводів і стояків, пожежних кранів і при необхідності водонапірних установок (насосів, водонапірних баків).

Для улаштування пожежних мереж застосовують сталеві труби, які випробувані на тиск 10, 16 і 25кг/см2.

Протипожежні мережі, які обладнані 12-ма і більше пожежними кранами з”єднують з зовнішнім водогоном не менше, ніж 2 уводами. Ці мережі закільцьовують вводами, або виконують закільцьованими і прокладають відкритою прокладкою.

Запірна арматура встановлюється на кожному вводі, на початку стояків. При проектуванні пожежних водогонів в неопалюваних приміщеннях передбачається установка арматури для спуска води з труб.

Пожежні крани обладнують на стояках вентилями,які обладнані напівгайкою що швидко змикається,   пожежним рукавом діаметром 50 і 65 мм і довжиною 10 або 20м, пожежним стволом  з насадкою для розбрискування.

Розміщують пожежні крани в підвісних або вбудованих шафах на висоті 1,35м від підлоги. Розміщують їх в легкодоступних місцях – вестибюлях, коридорах, проходах.

Кількість пожежних кранів знаходять в залежності одночасно діючих розрахункових струменів і необхідності зрошення всіх приміщень цими компактними струменями.

Оскільки мінімальна довжина компактної частини струменя в будівлях висотою 50м повинна бути не менше 6м, а будівлях висотою більше 50м – 16м, то радіус дії пожежного крану повинен бути не менше 16 і 16м або 26 і 36м.

L=2R – (1,5 – 2м)

Пожежні крани встановлюють так, щоб при необхідності одночасної дії двох і більше струменів кожна точка приміщення могла б зрошуватися не менше ніж двома струменями.

Кількість одночасно діючих пожежних кранів і мінімальні розходи води приймають згідно зі СНіПом ІІ-7.1-70. Норми розходу води на 1 струмень від 2,5 до 5л/сек, а розрахункове число компактних струменів від 1 до 8.

Діаметри пожежних кранів і рукавів  50мм приймають при нормативному розході води одного струменя – 2,5л/сек, а 65мм – при розході води 5л/сек.

Розхід води на пожежогасіння

qn = qnк×nст

qnк – розхід води на один пожежний кран;

nст – кількість розрахункових струменів

2. Автоматичні системи пожежогасіння

Спрінклерні і дренчерні протипожежні установки

В приміщеннях з підвищеною протипожежною небезпекою (складські приміщення, цехи промислових підприємств) проектують спрінклерні автоматичнодіючі та дренчерні стаціонарні протипожежні установки.

Спрінклерні установки – це змонтована під перекриттям розподільча мережа труб з вмонтованими в неї спрінклерними головками, які спрацьовують, коли t0 підвищується вище тієї t0 , на яку вони розраховані. Труби спрінклерної системи знаходяться під тиском і споживають воду від водогонів.

Подача води в систему здійснюється за допомогою контрольно-сигнального клапану.

Використовують спрінклерні установки водяні – розподільча мережа яких наповнена водою і які розміщують в окремих приміщеннях та  повітряні, (в неопалюємих приміщеннях), де мережа до контрольно-сигнального клапану заповнюється стисненим повітрям. В момент виникнення пожежі і зниження тиску в мережі, контрольно-сигнальний клапан забезпечує подачу води до спрінклерних головок.

Дрінчерні установки – обладнані дрінчерами. Дрінчерні головки спрацьовують всі одночасно на відміну від спрінклерних, які спрацьовують тільки над місцем загорання. Їх застосовують в якості водяних завіс.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Основні:

1.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація, Київ, Кондор, 2003.

        2.Исаев В.Н. Устройство и монтаж санитарно-технических систем здания: Ученик.- М.: Высшая школа, 1984.

       3.ДроздовВ.Ф. Санитарно-технические устройства зданий:Ученик.- М.: Стройиздат, 1987г.

       4.Справочник проектировщика отопления, водопроводов.- М.: Стройиздат, 1976.

       5. Зацепина М.В.Курсовое и дипломное проэктирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений: Учебное пособие.- Л.: Стройиздат, 1981.

      6.Кедров В.С. Водоснабжение и канализация.- М.: Высшая школа, 1984

      7.Прозоров И.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация.- М.:Высшая школа, 1990

Додаткові:

      8. Абрамов Н.И. Водоснабжение: Учебник.- М.: Высшая школа, 1982

      9. Богуславский И.Д. Санитарно-техническое устройство зданий: Учебник.- М.: ысшая школа, 1980

      10.Грингауз. Ф.И. Санитарно-технические работы: Учебник.- М.: Высшая школа, 1975.

Похожие материалы

Информация о работе