Холодильне обладнання підприємств громадського харчування

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 8

Тема: Холодильне обладнання

1. Мета: Закріпити теоретичні знання про холодильне обладнання підприємств громадського харчування.

Вивчити будову і принцип роботи холодильних агрегатів.

Вивчити будову і принцип роботи випарників і конденсаторів. Ознайомитись з приладами автоматики та призначенням кожного з них.

Вивчити будову, принцип роботи та правила експлуатації холодильних прилавків, вітрин, шафів і т.д. Ознайомитись з будовою і принципом дії домашніх холодильників компресорного і абсорбційного типів.

2. Типове завдання.

Намалювати принципову схему компресійної холодильної установки і описати будову, призначення і принцип роботи основних елементів схеми.

Намалювати принципову схему абсорбційної холодильної установки і описати будову, призначення і принцип роботи основних елементів схеми.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1.  Яке призначення компресора в холодильній машині?

2.  Які способи охолодження Вам відомі?

3.  Які речовини використовуються в якості холодильних агентів?

4.  Яке призначення випарників у холодильних машинах?

5.  Яке призначення конденсаторів у холодильних машинах?

6.  Від яких факторів залежить ефективність роботи випарника?

7.  Які теплові явища відбуваються в конденсаторі?

8.  Яким основним вимогам повинні відповідати конденсатори?

9.  Які теплові процеси відбуваються у випарнику?

10.  Для чого в кожухотрубних випарниках використовують багатосекційні кришки?

11.  В чому різниця компресійних і абсорбційних холодильних установок?

12.  Яким приладом регулюється температурний режим в холодильнику?

13.  Чому в холодильну камеру не можна вносити гарячі і теплі продукти?

14.  Чому не модна механічно знімати снігову шубу із випарника?

15.  Яких вимог необхідно дотримуватись при експлуатації феонових установок?

16.  Чому випарник розміщується у верхній частині охолоджує мого відділення?

4. Рекомендована література.

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996.

Похожие материалы

Информация о работе