Вивчення конструкції універсальних приводів загального і спеціального призначення. Вивчення конструкції машин для очищення, нарізання та протирання овочів

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота  № 3

Тема: Механічне обладнання – 2 год.

  1. Мета: а) Вивчення конструкції універсальних приводів загального і спеціального призначення; б) Вивчення конструкції машин для очищення, нарізання та протирання; в) Визначення продуктивності цих машин.
  1. Типове завдання

Розрахунок продуктивності машин очищення, нарізання та протирання овочів.

Оскільки ці машини по структурі робочого циклу в своїй більшості експлуатуються як машини періодичної дії, то їх продуктивність розраховується за формулою:

Q = m / Тц

де m – маса одночасно завантажених овочів, згідно розрахунку, кг,

Тц – термін циклу обробки, с.

Тц = t3 + t0 +tp

де t3 – час завантаження, с ( середньому 5-10 с.)

t0 – час обробки, с. ( в середньому від 120 до 300 с.)

tp – час розвантажування, с. ( в середньому 5-6 с.)

Час циклу картопле очисних машинах можна приймати в таких значеннях:

для конусних машин Тц = 160-200 с.

для дискових машин Тц = 90-120 с.

для зпаїнних  механізмів Тц = 210-240 с.

Масу одночасно завантажуємих овочів

m = V *

де V – об’єм  робочої камери, м3 ( з паспорта машини)

  - коефіцієнт заповнення камери (0,55-0,65)

 - щільність продукту, кг /м3 ( картопля -700, морква – 800, буряк – 750)

якщо об’єм камери невідомо, його можна вирахувати

Для дискової машини

Vд =  * Н

Для конусних машин

Vк = Vц + V2 + V0

де Vц – об’єм циліндричної частини

V2 – об’єм абразивної чаші

V0 – об’єм обичайки

Для визначення об’єму чаші і обичайки використовують формулу:

V2 =  (Д + d + Д * d)

де  Д – діаметр робочої камери, м;

h – відповідна висота чаші або обичайки камери, м;

d – відповідно діаметр дня чаші, або відкидної заслінки, м;

Н – висота циліндричної частини, м.

Фактична продуктивність, Qф кг/с визначають за формулою

Qф = m / Тф

де Тф – фактичний час обробки, с.

Визначення продуктивності дискової овочерізальної машини

Теоретична продуктивність:

Qт =  *  *

де До – діаметр отвору, м;

n – частота обертання диска, об/хв.;

h – товщина шару відрізає мого продукту, м;

z – кількість ножів на диску;

 – щільність продукту, кг/м3;

  - коефіцієнт використання поверхні диска продуктом (для машин з горизонтальним диском = 0,3-0,4; для машин з вертикальним диском = 0,1-0,2).

Фактична продуктивність визначається за формулою:

Qф = m / Т

де m – маса овочів, а підлягають різанню, кг;

Т – час різання продукту, с.

Визначення продуктивності машин для протирання.

Теоретична продуктивність машини для протирання визначається за формулою:

Qт = Fo * V * q *        кг/с

де Fo – площа отворів сита, м2

Fo = * z

де d -  діаметр отворів, м;

z - кількість отворів;

V - швидкість продавлювання сита, м/с , визначається по таблиці;

q - щільність продукту, кг/м3;

 - коефіцієнт заповнення сита продуктом, (0,6-0,7).

Фактичну продуктивність визначаємо за формулою:

Qф = m / Т

де m – маса овочів, а підлягають протиранню, кг;

Т – час протирання продукту, с

3. Питання для закріплення і самоконтролю

1. Як класифікуються універсальні приводи?

2. Чому універсальні приводи отримали широке використання?

3. В яких випадках використання універсальних приводів економічно вигідне?

4. Як маркуються змінні механізми на універсальних приводах?

5. Перерахуйте марки універсальних приводів і визначте їх призначення

6. В чому полягає механічний спосіб очищення овочів?

7. Для чого робочий інструмент машини має хвилеподібну поверхню?

8. Яку форму мають робочі інструменти картопле очисних машин і механізмів?

9. В чому переваги конусоподібного робочого інструмента перед плоским?

10. Чому завантаження і розвантаження овочів повинні відбуватися під час роботи машини?

11. Від яких факторів залежить продуктивність машини для очищення овочів?

12. В чому полягаю принцип різання овочів  в машинах і механізмах різного типу?

13. Як регулюється товщина шару овочів в машинах і механізмах різних типів?

14. Від чого залежить якість і форма нарізання овочів?

15. В чому полягає принцип протирання  продуктів в протиральних машинах і механізмах?

16. Чому картопля для протирання повинна бути гарячою?

17. Які машини мають блокуючий пристрій, і яка його роль?

4. Рекомендована література

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996..

Похожие материалы

Информация о работе