Вивчення будови, правил підбору та принципу роботи обладнання потоково-механізованих ліній на підприємствах харчування

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2. Вивчення будови, правил підбору та принципу роботи обладнання потоково-механізованих ліній на підприємствах харчування.

      При визначенні цієї теми студент повинен вивчити структуру, будову та принцип роботи потоково-механізованих ліній ЛСК-800 – для виробництва сульфітованої картоплі, ЛОЖК – для миття на очищення сирих овочів, ЛРК – 2000 – для калі бровки зібраної картоплі та фасування її в сітки, ЛРМ – 400 – для комплексної механізації та часткової автоматизації процесів переробки, фасування та пакування моркви.

Питання по темі:

1.Перелічіть машини, що входять до лінії ЛСК-800.

2.З якою метою виконується процес сульфітації картоплі?

3.Поясніть порядок роботи машин лінії ЛОЖК.

4.Поясніть будову та принцип роботи мийної машини в лінії ЛОЖК.

5.Як відбувається процес калібрування картоплі на лінії ЛРК – 2000?

6.Як фасується картопля в сітки на лінії ЛРК-2000?

7.Вкажіть перелік машин,що входять до складу лінії ЛРК-2000.

8.Вкажіть перелік машин ,що входять до складу лінії ЛРМ-400.

9.Який порядок роботи лінії ЛРМ-400?

10.На яких машинах використовується фасування  та пакування моркви?

Рекомендована література

1.Елхина В.Д., Богачов М.К., Проничкина Л.П.  Оборудование предприятий общественного питания Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.

2.Билинская Н.А.,Леенсон Т.Х. «Механическое оборудование предприятий общественного питания и торговли» М. Экономика, 1980.

Похожие материалы

Информация о работе