Варіанти контрольних завдань з курсу "Технологічне устаткування підприємств харчування"

Страницы работы

Содержание работы

Варіанти контрольних завдань

 1. Поняття технологічної машини.
 2. З чого складається технологічна машина?
 3. Перерахуйте основні техніко –економічні показники технологічного обладнання.
 4. Як визначається продуктивність машин періодичної та безперервної дії?
 5. Для чого існують Норми оснащення торгово-технологічним і холодильним обладнанням?
 6. Які показники характерезують економічну ефективність використання обладнання?
 7. Для чого проводиться технічне обслуговування обладнання?
 8. Які апарати включення електродвигунів Вам відомі ?
 9. Які елементи дистанційного керування Вам відомі ?
 10. Яке  призначення апаратів захисту ?
 11. Які апарати захисту електродвигунів Ви знаєте?
 12. Як класифікуються електродвигуни по роду електричного струму?
 13. Опишіть будову і принципи роботи асинхронного трифазного електродвигуна з короткозамкнутим мотором.
 14. Як підводиться напруга до катушки магнітного пускателя?
 15. Від чого захищає теплове реле?
 16. Які види плавких запобіжників Ви знаєте?
 17. Для чого потрібний механізм швидкого відключення контактів?
 18. Як класифікується універсальні приводи?
 19. Чому універсальні приводи отримали всебічне визначення і широке використання?
 20. В яких випадках використання універсальних кухонних приводів економічно вигідно?
 21. Як закріплюються змінні механізми на універсальних приводах?
 22. Перерахуйте марки універсальних кухонних приводів  і назвіть їх призначення .
 23. Якими змінними механізмами комплектуються універсальні кухонні приводи?
 24. В чому полягає сутність механічного способу очищення овочів?
 25. Для чого робочий інструмент машин картоплеочисних  має хвилеподібну поверхню?
 26. Яку форму мають робочі інструменти картоплеочисних машин ?
 27. В чому переваги конусоподібного робочого інструмента перед пласким?
 28. Як влаштовані приводи в картоплеочисних машинах ?
 29. Чому завантаження і розвантаження овочів повинні проводити під час роботи машини?
 30. Чому овочі перед очищенням повинні бути відкалібровані і помиті?
 31. Які фактори впливають на продуктивність машин  для очищення  овочів?
 32. Як регулюється товщина зрізу овочів в машинах  різних типів?
 33. Від чого залежить якість і форма нарізки овочів ?   
 34. Які правила точіння пласких, гребінчатих ножів ,ріжучих кромок і ножевих решіток?
 35. Які машини мають блокуючі пристрої і яка їх роль?
 36. В чому полягає принцип протирання продукту в протирочних машинах і механізмах?
 37. Чому картопля для протирання повинна бути гарячою?
 38. Яка  послідовність складання робочих інструментів м’ясорубки для основного набору?
 39. Від чого залежить якість фаршу ?
 40. Для чого робоча камера м’ясорубки має грані з внутрішньої сторони ?
 41. Якими засобами у м’ясорубці забезпечується техніка безпеки?
 42. За рахунок чого забезпечується  проштовхування фаршу через решітки м’ясорубки?
 43. Як здійснюється  завантаження і розвантаження продукту у фаршемішалках?
 44. Які інструменти в перемішуючому механізмі називають робочими?
 45. Які правила  техніки безпеки  необхідно дотримуватися при експлуатації фаршемішалок?
 46. Як регулюється  маса котлет в котлетоформовочній машині?
 47. Яким чином здійснюється паніровка виробів в котлетоформовочній машині?
 48. За рахунок чого поршні котлетоформовачної машини переміщаються вгору і вниз?
 49. Як забезпечується техніка  безпеки в котлетоформовачній  машині?
 50. Як проводиться заміс тіста в тістомішальній машині?
 51. Чому необхідно щоб діжа оберталась?
 52. Який рух здійснює місильний ричаг?
 53. Як закріпляється візок діжі до фундаментної плати ?
 54. Як з’єднується діжа з приводним диском  редуктора ?
 55. Яке призначення електроблокуючого пристрою в машині МРТ-60М?
 56. Як регулюється частота обертання робочого органу в механізмі МСЧ-20?
 57. Який рух здійснює робочий орган в машинах  для приготування кремів?
 58. Правила на експлуатації змінного механізму МСЧ-20?
 59. Які експлуатаційні вимоги пред’являються до теплових апаратів ?
 60. Які конструктивні вимоги пред’являються до теплових апаратів?
 61. Які економічні вимоги пред’являються до теплових апаратів?
 62. Які вимоги з техніки безпеки і охорони праці прид’являються до теплових апаратів?
 63. З яких основних частин (вузлів) складаються теплові апарати?
 64. Які матеріали використовуються для виготовлення теплових апаратів?
 65. Як класифікуються теплообмінники по виду теплоносія,по способу нагрівання теплоносія?
 66. Якими показниками характеризується робота теплових апаратів?
 67. Що таке продуктивність теплового апарата?
 68. Що таке коефіцієнт корисної дії (ККД)теплового апарата?
 69. Що таке питомі витрати теплоти?
 70. Що таке питома теплоємність апарата?
 71. Що таке питома продуктивність апарата?
 72. Яка мета в проведенні конструкторського розрахунку теплового апарата?
 73. Яка мета в проведенні повірочного розрахунку теплового апарату?
 74. Що таке тепловий баланс апарата?
 75. Дайте характеристику складових елементів теплового балансу.
 76. Складіть тепловий баланс апарата для не стаціонарного режиму роботи.
 77. Складіть  тепловий   баланс  апарата для стаціонарного режиму роботи.
 78. Що таке корисна теплота і для чого вона необхідна?
 79. Поясніть принципову різницю променевого і конвективного теплообміну.
 80. Як класифікуються теплогенеруючі пристрої по виду технологічного теплоносія?
 81. Що таке теплогенератор і яке  його призначення в тепловому апараті?
 82. Які типи теплогенеруючих пристроїв Вам відомі?
 83. Поясніть будову теплогенеруючого пристрою,що перетворюють теплоту високого насиченого пару в теплову енергію?
 84. Поясніть будову теплогенеруючого пристрою ,що перетворює хімічну енергію згорання палива в теплову енергію.
 85. Поясніть будову теплогенеруючого пристрою,що перетворює електричну енергію в теплову.
 86. Поясніть принципи роботи теплових апаратів з ІЧ та НВЧ нагрівом.
 87. Які переваги мають апарати з ІЧ нагрівом перед апаратами з традиційними видами нагріву?
 88. Основні правила безпечної експлуатації апратів з ІЧ нагрівом і з НВЧ нагрівом.
 89. У чому полягають особливості теплової обробки продуктів „глухою”і „гострою”парою.
 90. Назвіть апарати ,де реалізується принципи обробки продуктів”гострою”парою.
 91. Які технологічні ефекти досягаються при варінні традиційним способом і на парі .
 92. Основні конструктивні елементи апаратів для варіння,що працюють на різних теплоносіях.
 93. У чому полягають відмінності харчоварочних котлів з безпосереднім і не прямим обігрівом?
 94. Намалюйте принципову конструктивну схему електричного харчоварочного казана  з непрямим обігрівом .
 95. Які функції подвійного запобіжного клапана?
 96. Як проводиться заливання води в парогенератор харчоварочних  казанів?
 97. Як встановлюється необхідний рівень води в парогенераторі харчоварочного казана?
 98. На яких казанах установлюється „турбінка”?
 99. Як в електричних харчоварочних казанах захищають ТЕНи від „сухого” ходу?
 100. Переваги і недоліки обладнання з газовим обігрівом?
 101. Правила безпечної експлуатації газового обладнання .
 102. Призначення і принцип роботи автоматики безпеки газового обладнання.
 103. Умови стійкого горіння газу?
 104. Тепловий баланс апаратів ,що працюють на газовому обігріванні.
 105. З яких основних елементів складається інжекційний пальник?
 106. Яке призначення має кожен з елементів  інжекційного пальника?
 107. Технологічне призначення електричних пателень (сковорід) та фритюрниць.
 108. Тепловий баланс сковорід та фритюрниць.
 109. Класифікація сковорід та фритюрниць. Їх конструктивні відмінності.
 110. Як регулюють тепловий режим в електричних сковородах та фритюрницях?
 111. Правила безпечної експлуатації сковорід та фритюрниць ?
 112. Відмінні особливості сковорід з прямим та непрямим електрообігрівом .
 113. Нагрівальні елементи електричних сковорід та  фритюрниць.
 114. Чи можна використовувати сковороди у якості фритюрниці?
 115. Технологічне призначення електричних жарочних і пекарський шаф.
 116. Тепловий баланс шафи при стаціонарному і нестаціонарному режимах.
 117. Які відмінні особливості жарочної ,пекарської і теплової шаф?
 118. Правила безпечної експлуатації жарочних і пекарських шаф.
 119. Технологічне призначення кип’ятильників.Можливості їх застосування в різних підприємствах громадського харчування.
 120. Принципи роботи кипяильників безперервної дії.
 121. Тепловий баланс кипятильників з різними способами обігріву.
 122. Способи бородьби з накипом у кипятильниках.
 123. Правила безпечної експлуатації кипятильників.
 124. В чому полягають конструктивні особливості газових кипятильників безперпрвної дії?
 125. Як здійснюється в кипятильниках і водонагрівачах  захист  від „Сухоходу”?
 126. Призначення допоміжних теплових апаратів .
 127. Призначення мармітів.
 128. Назвіть марміти для перших страв.
 129. Призначення теплових стійок.
 130. Призначення термостатів.
 131. Для яких цілей використовують теплові шафи?
 132. Що використовується як теплоносій в теплових шафах?
 133. Відмінні риси ліній прилавків самообслуговування. Їх комплектність.
 134. Які способи охолодження Вам відомі?
 135. Які речовини використовуються в якості холодильних агентів?
 136. Яке призначення компресора в холодильному агрегаті?
 137. Яке призначення випарників у холодильній машині?
 138. Яке призначення конденсаторів у  холодильній машині?
 139. Від яких факторів залежить ефективність роботи випарника?
 140. Які теплові явища відбуваються в конденсаторі ?
 141. Яким основним вимогам повинні відповідати конденсатори?
 142. Які теплові процеси відбуваються у випарнику?
 143. Для чого в кожухотрубних випарниках використовують багатосекційні кришки?
 144. В чому відмінність компресійних і абсорційних холодильних установок?
 145. Яким приладом регулюється температурний режим в холодильнику.?
 146. Чому в холодильну камеру не можна вносити гарячі і теплі продукти ?
 147. Яких вимог необхідно дотримуватись при експлуатації холодильних установок, що працюють на фреонових холодоагентах?
 148. Чому випарник розміщується у верхній частині охолоджуємого відділення?
 149. Що таке торговий автомат?
 150. Чим вигідна  з економічної точки зору, торгівля через торгові автомати?
 151. Поясніть сутність організації обслуговування населення за допомогою спеціалізованих кафе-автоматів
 152. Як класифікують автомати за призначенням?
 153. Як маркується автомати виходячи з їх призначенням?
 154. З яких основних вузлів складаються торгові автомати ?
 155. Принцип роботи водоохолоджувача в автоматі підготовки і продажу газованої води.
 156. Що таке сатурація?
 157. З яких основних вузлів складається дозуючий пристрій автомата для продажу гарячих напоїв?
 158. До якої температури нагрівається вода у водогрійному казані автомата для продажі гарячих напоїв?
 159. Для чого використовується стиснуте повітря в автоматі для продажу соків і вин?
 160. В якому пристрої і до якої температури підігрівається бульйон в автоматі для продажу бульонів?

Похожие материалы

Информация о работе