Вивчення будови, принципу роботи та правил експлуатації підйомно-транспортного устаткування підприємств харчування

Страницы работы

Содержание работы

Тема 3. Вивчення будови, принципу роботи та правил експлуатації підйомно-транспортного устаткування підприємств харчування.

При вивченні цієї теми студент повинен вивчити призначення та правила організації роботи підйомно – транспортного обладнання на підприємствах харчування. Класифікацію підйомно-транспортного обладнання по способу дії та можливості переміщення вантажів. Вивчити будову та призначення окремих конструктивних елементів,що входять до складу підйомно-транспортних машин (канати, блоки, поліспасти , барабани,вантажозахватні пристрої, зірочки, гальмівні засоби), а також вивчити будову і принцип роботи ліфтів і елеваторів,що використовуються на підприємствах харчування. Опанувати методику визначення основних експлуатаційних показників.

Питання по темі:

1.Поясніть призначення підйомно-транспортного обладнання для підприємств харчування.

2.Як класифікується підйомно-транспортне обладнання за способом дії?

3.Як класифікується підйомно-транспортне обладнання по можливості переміщення вантажів?

4.Яке призначення канатів?Поясніть їх будову.

5.З яких матеріалів виготовляють канати?

6.Правила підбору стальних канатів.

7.Правила вибракування стальних канатів.

8.Вантажозахватні пристрої, їх конструктивні відмінності та матеріали для їх виготовлення.

9.Блоки. Їх призначення.

10.Поліспасти. Їх призначення, особливості їхнього використання.

11.Призначення барабанів, матеріали та способи виготовлення.

12.Гальмівні пристрої,установи. Їх призначення,конструктивні особливості.

13.Призначення ліфтів на підприємствах харчування. Їх будова,правила експлуатації.

14.Що таке таль? Які операції можна виконати з допомогою талі?

15.Що таке тельфер?Конструктивна відмінність талі і тельфера.

                                           Рекомендована література

1. Билинская Н.А.,Леенсон Т.Х. «Механическое оборудование предприятий общественного питания и торговли» М. Экономика, 1980.

2. Елхина В.Д., Богачов М.К., Проничкина Л.П.  Оборудование предприятий общественного питания Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.

Похожие материалы

Информация о работе