Класифікація кулінарної продукції з овочів. Теплова кулінарна обробка овочів. Фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів та втрат, страница 10

Сорт

Вміст органічних кислот в 100 мл соку, мг

Са-осаджувальна властивість соку, мг

Продовження варки, хв.

разом

в тому числі

щав­лева

фіті­нова

Картпля

Кубики з

стороною

20 мм

Любимець

568

82

63

39,6

14

Лорх

515

76

58

34,3

16

Приєкульский

499

70

54

33,2

15

ранній

Берліхінген

487

79

52

30,5

17

Надежда

465

65

43

14,3

21

Капуста

Нарізанна

білокочанна

соломкою

Слава

451

72

60

41,7

20

Подарок

417

75

49

33,6

22

Білорусская

404

60

37

26,2

25

Амагер

378

55

29

16,0

30

температури крохмальний холодець в клітинах ущільнюється внаслідок ретроградації амілази; іонообмінні процеси в такому в’язкому середовищі сповільнюються, тривалість теплової обробки картоплі збільшується.

На тривалість теплової кулінарної обробки картоплі, овочів та плодів роблять помітний вплив не тільки властивості полісахаридів, що містяться в клітинних стінках, але і властивості білка екстенсина.

 Термостійкість екстенсина обумовлена вмістом у ньому оксипроліна. Наприклад, в екстенсині моркви й петрушки міститься близько 5% оксипроліна, в екстенсине буряків - 14%. Значний вміст в клітинних стінках буряка оксипроліна (в буряках - 1,63%, моркви - 0,67, петрушці - 0,39%) може обумовлювати їх підвищену термостійкість, ніж, мабуть, можна пояснити відносно повільне розм'якшення тканини буряка в процесі теплової кулінарної обробки.

Технологічні фактори

 Спосіб обробки. При варінні картоплі, овочів і плодів у воді і на пару значних відмінностей у термінах теплової кулінарної обробки не спостерігається. У СВЧ- апаратах тривалість обробки овочів скорочується у 3 ... 10 разів.

 Подрібнення картоплі, овочів та плодів призводить до скорочування термінів їх теплової кулінарної обробки в умовах передачі теплоти шляхом теплопровідності, причому тим більше, чим менше товщина шматочків продуктів.

 При обробці овочів та плодів в СВЧ- апаратах розміри їх шматків практично не впливають на тривалість теплової кулінарної обробки, так як продукт нагрівається по всьому об'єму.

 Температура варильного середовища. З підвищенням температури теплоносія ступінь деструкції протопектину, геміцелюлози та екстенсина зростає і, отже, овочі і плоди швидше досягають кулінарної готовності. З пониженням температури теплоносія ці процеси сповільнюються, а тривалість теплової кулінарної обробки збільшується.

 При гідротермічній кулінарній обробці овочі нагрівають до температури, близької до 100 ° С, і витримують при ній до моменту готовності.

Слідзазначити, що одночасно з розм'якшенням овочів та плодів, пов'язаних з деструкцією їх клітинних стінок, різні фізико-хімічні перетворення зазнають і інші речовини, що входять до складу продукту. У результаті цих змін овочі набувають смак, забарвлення, аромат і консистенцію, притаманні тим чи іншим продуктам, доведеним до стану кулінарної готовності.

 Як вже зазначалося, при СВЧ- обробці овочі розм'якшуються до готовності за кілька хвилин, однак за цей час у них не встигають відбутися ті зміни складових їх речовин, які визначають органолептичні показники овочів, зварених у звичайних умовах. Тому овочі і плоди, зварені в звичайних умовах і пройшли СВЧ- обробку, дещо відрізняються як за смаком, так і за деякими іншими показниками якості.