Класифікація кулінарної продукції з овочів. Теплова кулінарна обробка овочів. Фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів та втрат, страница 13

 У деяких випадках процес вилуговування поверхневих шарів бульб можна використовувати для поліпшення якості готової картоплі. Так, при приготуванні гарніру з цілих бульб розсипчастих сортів картоплі, обточених у вигляді бочечки, груш або циліндрів, підготовлені напівфабрикати витримують якийсь час у проточній воді, а потім варять.

Табл.  9.10. Тривалість варіння моркви та буряка у воді різної жорсткості

Характеристика середовища

Тривалість варіння, хв.

Морква

Буряк

  Вода:

дистильована

жорсткістю 5,04°                   жорсткістю 14,56°

40

44

46

90

94

95

Примітка. 1 ˚. відповідає 10 мг СаО в 1 л води.

Табл. 9.11. Зміна міцності тканини моркви та буряку після 5 - хвилинної варіння у розчинах кухонної солі (%)

Концентрація повареної солі в середовищі

Міцність тканини

Морква (кубики зі стороною 15 мм)

Буряк (кубики зі стороною 15 мм)

0,0 1,1

100 80

100 90

 При цьому вилужений поверхневий шар розварюється у меншій мірі, ніж внутрішні шари бульб, і оберігає їх від розпадання.

 Жорсткість води. На тривалість варіння овочів впливають жорсткість води і додавання в неї повареної солі. З табл. 9.10 видно, що присутність у воді іонів Са2+  при варінні буряків збільшує терміни її теплової обробки до кулінарної готовності всього на 4,5 ... 5,0%, а при варінні моркви - на 10 ... 15%.

 Ці відмінності, очевидно, також пояснюються відмінностями в ступені етерифікації полігалактуронових кислот протопектина буряків і моркви. Присутність у варочному середовищі надлишкової кількості іонів Са2+  зменшує ймовірність руйнування сольових містків у відносно- низькоетерифіцируваному протопектині моркви, що й призводить до збільшення продовженості варіння.

Табл. 9.12. Міцність тканини свіжої та розмороженої буряків до і після гідротермічної обробки (-105 Па)

Тривалість гідротермічної обробки, хв.

Міцність тканини буряків

Свіжа

Розморожена

35,2

30,00

15

10,2

4,80

30

4,10

60

5,8

3,40

90

3,6

3,40

120

3,5

3,37

180

3,4

Підсолювання вручений середовища. Існує думка, що небажано підсолювати воду при варінні моркви, буряку і сушеного горошку, так як тривалість теплової кулінарної обробки при цьому може збільшитися. Дані табл. 9.11 свідчать про позитивний вплив підсолювання води на розм'якшення тканини коренеплодів. Однак смак коренеплодів з досить високим вмістом цукру при варінні в підсоленій воді може погіршитися. Сіль може справити негативний вплив на набухання сушеного горошку і, отже, на тривалість його розварювання.

 Заморожування. При використанні в кулінарній практиці заморожених овочів та плодів слід враховувати, що в процесі заморожування частина лабільної форми протопектину-геміцеллюлозного комплексу піддається деструкції, тому час доведення розмороженого продукту до кулінарної готовності скорочується (табл. 9.12).

Контрольні запитання:

1. Деструкция клеточных стенок при тепловой обработки

2. Какие факторы влияют на продолжительность тепловой обработки овощей?

3. Деструкция гемицеллюлоз при тепловой обработке.

4. Изменения содержания протопектина в процес се тепловой обработке.

5. Изменения экстенсина в процесе тепловой обработке.   

             

                                         Література

1.Крайнюк Л.М. Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію [текст]/ Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Д. Манєлова та ін.; ХДУХТ – Харків, 2005. – 42 с.

2.ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення» [текст]. – Київ: Держстандарт України, 2000. – 17 с.

3.Баранов В.С. Технология производства продукции общественного питания [текст] / В.С. Баранов, А.И. Мглинец, Л.М. Алешина и др.: Учеб. для студентов. – М. : Экономика, 1986. – 400 с.

4.Ратушный А.С. Технология продукции общественного питания. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке [текст] / Ратушный А.С. и др. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Мир, 2004 – 351 с.