Вивчення питань теплозабезпечення. Підрахунок тепловитрат конструкцій, що віддають тепло

Страницы работы

Содержание работы

            Практична робота 7   Теплопостачання 2 год.

            Мета роботи: вивчення  питань   теплозабезпечення, визначитися з конструкціями, що       віддають тепло та навчитися підраховувати  тепловитрати цих конструкцій

            Студент повинен знати:

            Основні особливості улаштування систем  теплопостачання

            Студент повинен уміти:

            Використовувати  отримані знання  для розрахунку систем теплопостачання

Для обчислення тепловитрат приміщень будівлі необхідно користуватися таблицею №1 (Таблиця розрахунку тепловитрат).

Порядок занесення даних до таблиці наступний:

1.  Всі приміщення будівлі нумерують¸ починаючи з лівого верхнього кута за годинниковою стрілкою.

2.  Параметри  приміщень заносимо в таблицю розрахунку тепловитрат, маючи на увазі наступне:

3.  Коефіцієнт теплопередачі К для зовнішніх стін, підлоги, стелі, вікон та дверей визначається, як величина зворотна нормативному опору теплопередачі Rо.

К=1/Rо

4.  Додаткові тепловитрати пов’язані з орієнтацією приміщень по сторонах світу. При орієнтації огороджуючих конструкцій на Пн., Сх., Пн.-Сх., Пн.-Зх. додаткові тепловитрати приймаються в розмірі 10% від основних; при орієнтацій  на Пд.-Сх.; Зх.-5%; Пд., Пд.-Зх.- 0%, тобто, якщо огороджуюча стіна орієнтована на Пн., то в гр. 10, записуємо число - 0¸1. Крім того враховують додаткові тепловитрати на обдування вітрами (тільки з північної сторони)-10%

А- коефіцієнт, який враховує додаткові витрати тепла і дорівнює 1. Отже в гр.13  для північної стіни записуємо значення А=1+0¸1+0¸1=1¸2. Аналогічно підраховуємо значення А для інших огороджуючих конструкцій. Додаткові витрати тепла у  сходинковій  клітині на нагрівання зовнішнього повітря, яке поступає через зовнішні двері¸ приймаємо у розмірі 100% на кожен поверх будівлі,  тобто для триповерхового будинку 300%. 

5. Підраховуємо тепловитрати кожної огороджуючої конструкції за формулою

Qo=kFtA; Вт,

де ∆t=tв-tз5

tв- внутрішня температура приміщень,

tз5- зовнішня температура п’яти найбільш холодних днів.

6.   Загальні тепловитрати приміщення знаходимо за формулою.

Qп=ΣQo+ qн-qпоб; Вт,

де ΣQo -сума тепловитрат всіх огороджуючих конструкцій певного приміщення.


Таблиця 1

Таблиця розрахунку тепловитрат

№ кім

нат

Назва приміщення і його температура ратура

Характеристика огородження

К

∆t=tв-tз5

Додаткові тепловитрати

А

Qo=kF∆tA Вт

назва

Орієнтація по сторонах світу

 в

м

l

м

F

кв.м

по сто­ронах cвіту світу

на обдуваємість вітром

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ІЗ

14


Питання для контролю знань

1. Елементи системи опалення – це:

1.   теплопроводи;

2.  теплопроводи, генератор тепла;

3.  генератор тепла;

4.   теплопроводи, генератор тепла, опалювальні прилади

2. В центральних системах опалення генератор тепла встановлюють:

1.   за межами опалюємих будівель;

2.  в підвальних приміщеннях опалюємих будівель;

3.  на горищах опалюємих будівель

3. В місцевих системах опалення не встановлюють:

1.  гідравлічний затвір;

2.  опалювальні прилади;

3.  розширювальний бачок;

4.  стояки;

4. До місцевих систем не належить:

1.  парове;

2.  пічне;

3.  центральне;

4.  повітряне

5. Генераторами тепла не можуть бути:

1.  котли;

2.  кімнатні пічки;

3.  швидкісні підігрівачи

4   насоси в системах опалення

6. Теплопроводи – це:

1.  труби

2.   труби, канали;

3 .розширювальні бачки;

4.  газові камери

7. Теплоносій – це:

1.  вода, пара;

2.  пара;

3.  газ, вода;

4.   повітря, вода, пара

8. Системи опалення не можуть бути:

1.  з природною циркуляцією;

2.  з примусовою циркуляцією

3.  змішані

9. В водяних системах з природною циркуляцією теплоносій – циркулює в результаті:

1.   різниці об'ємної ваги гарячої та охолодженної води;

2.   різниці тиску;

Похожие материалы

Информация о работе