Класифікація підприємств галузі. Головні принципи розташування підприємств галузі. Форми організації виробництва. Шляхи нарощування потужності

Страницы работы

Содержание работы

2. Класифікація підприємств галузі. Головні принципи розташування підприємств галузі. Форми організації виробництва. Шляхи нарощування потужності.

Питання для самоконтролю

1.  За якими ознаками класифікують ПРГ?

2.  Які групи ПРГ існують відповідно до ДСТУ 4281:2004? Яка між ними принципова різниця?

3.  Назвіть основні види ПРГ.

4.  Назвіть основні типи ПРГ.

5.  Назвіть основні класи ПРГ. Які підприємства поділяються на класи?

6.  На які групи поділяють ПРГ за проектними вимогами?

7.  У чому полягають основні принципи розташування підприємств РГ?

8.  Принципи розташування підприємств в залежності від типу, групи і призначення.

9.  Назвіть основні форми організації виробництва.

10.  Які основні шляхи нарощування потужності харчових підприємств?

Література.

1. НикуленковаТ. Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: КолосС, 2007. – 247с:

2. Дипломное проектирование. Учеб пособие / Беляев М.И. и др. – Харьков.: ХИОП, 1992. - 600 с.

3. Быков В.В., Розенберг М.Б. Предприятия пищевой промышленности–М.: Стройиздат, 1982.–135 с.

4. Дипломное проектирование предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха / под ред. Шильмана Л.З.; - Саратов. ГАУ им Вавилова, 2001. – 368с.

5. ДБН Б. 2.2-9-99. Общественные здания и сооружения. Основные положення. Киев: 1999.

6. СНиП ІІ-Л. 8-71 Предприятия общественного питания.

Похожие материалы

Информация о работе