Обладнання для подрібнення твердої сировини, блоків замороженого м'яса, м'якої сировини

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5. Обладнання для подрібнення (8 год.)

1.  Огляд теми:

            При вивченні цієї теми студент повинен опанувати устрій, принцип роботи та правила безпечної експлуатації обладнання, що використовується для подрібнення твердої сировини, блоків замороженого м'яса, м'якої сировини.

Питання по темі:

1.  Устрій, принцип дії та правила безпечної експлуатації сипового подрібнювача К7-ФН2-С.

2.  Які сипові подрібнювачі ви знаєте?

3.  Призначення та принцип дії вовчка-дробарки В2-ФД2-Б.

4.  Устрій та принцип подрібнювача для блоків замороженого м'яса, Я2-ФР3-М.

5.  Призначення і класифікація вовчків.

6.  Складіть кінематичну схему вовчка з двома живильними шнеками, які розміщені перпендикулярно робочому шнеку, в одній горизонтальній площині з ним.

7.  Складіть кінематичну схему, поясніть будову, призначення та правила безпечної експлуатації кутера з чашею ємністю 250 л.

8.  Призначення, устрій, принцмп дії та правила безпечної експлуатації модульного агрегата ВШ-82.

9.  Правила санітарної обробки обладнання для подрібнення.

2.  Типові задачі:

Задача №1. Розрахувати продуктивність вовчка, якщо діаметр грат 200мм, коефіцієнт використання площі грат φ1=0,4, φ2=0,35, φ3=0,3; кількість чотирилезвійних ножів – 280 об/хв, питома площа подрібнення м'яса – 0,8м2/кг.

Задача №2. Визначити ріжучу можливість ножового механізму кутера, якщо об'єм чаші - 120л, число ножів – 6, частота обертання вала ножів – 2500 об/хв, радіус обертання центра валу перерізу шару фаршу – 0,4м, коефіцієнт завантаження чаші – 0,6.

Задача №3. Визначити потужність електродвигуна двохвалкової дробарки для кісток, якщо продуктивність її 500кг/год.

Задача №4. Визначити продуктивність машини для різки морожених блоків з м'яса, якщо розмір блоків складає 38x38x15см, товщина відрізаної порції за один хід ножа 16мм, число обертів електродвигуна машини 1450об/хв, передаточне число редуктора – 34, об'єм блоків – 1100кг/м3.

3.  Рекомендована література:

1.  Г.Берсан “Машини мясной промышленности” - М., Легкая и пищевая промышленность, 1982.

2.  Г.А.Фалеев “Оборудование предприятий мясной промышленности” - М. Пищевая промышленность, 1966.

3.  А.И.Пелеев “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности”.-М., Пищепромиздат, 1971.

4.  С.А.Бредихин “Технологическое оборудование мясокомбинатов” - М. “Колос”, 1997.

5.  В.И.Ивашов “Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности” - М. “Колос”, 2001.

Похожие материалы

Информация о работе