Вивчення конструкції мездрильних машин. Розрахунок основних параметрів. Складання кінематичних схем

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота № 6

ТЕМА: Вивчення конструкції мездрильних машин. Розрахунок основних параметрів. Складання кінематичних схем.

1. МЕТА: 1. Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для мездріння шкіри.

                  2.Ознайомитися з методикою визначення основних параметрів машин.

                  3. Навчитись читати кінематичні схеми.

ОБЛАДНАННЯ  : Мездрильні машини ММ-3200, ММГ-3200-1-К.

2. Порядок виконання роботи.

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

 2.Вивчити технічні характеристики мездрильних машин.

 3.Вивчити конструкцію мездрильних машин.

 4.Вивчити кінематичну схему мездрильної машини ММГ-3200-1-К.

5.Вивчити підготовку мездрильних машин до роботи, безпечну      експлуатацію.

 6.Викласти методику розрахунку основних параметрів  мездрильних машин.

3. Звіт про роботу.

1.Записати марки мездрильних машин  вказати їх призначення.

2.Зобразити кінематичну схему мездрильної машини ММГ-3200-1-К.

3.Описати безпечну експлуатацію мездрильних машин.

4. Контрольні запитання

1. Яке призначення мездрильних машин?

 2. Яка будова мездрильної машини ММ-3200?

 3. Яка будова мездрильної машини ММГ-3200-1-К?

 4. Як виконується процес мездрування на машині ММГ-3200-1-К?

 5. Які мездрильні машини Ви знаєте?

Похожие материалы

Информация о работе