Підсумковий тест на тему: "Технологія зберігання і переробки зерна", страница 6

       зерно, багате на пектин, культури, багаті на білок, та олійні культури;

       зерно, багате на крохмаль, культури, багаті на вітаміни, та олійні культури;

        зерно, багате на крохмаль, культури, багаті на білок, та культури, багаті на цукор.

101. Помели зерна на борошно поділяють:

    + на разові (прості) і повторювальні (складні);

        на  прості і складні;

        на односортові і багато сортові;

        на низькі повторювальні (прості) і високі (сортові).

102. Борошно вищого гатунку отримують з:

      алейронового шару;

      цілого зерна;

      зародка;

   + ендосперму;

103. Найбільшою зольністю відрізняється:

     + макаронне борошно;

        борошно вищого ґатунку;

        борошно першого ґатунку;

        оббивне борошно.

104. Збагачення крупки під час  виробництва борошна – це:

          насичення крупки киснем;

          додавання в крупку вітамінів;

          додавання в крупку біологічно активних речовин;

       + імпортування крупки за  розміром і якістю;

105. Кондиціонування зерна перед помелом укладається в:

        очищенні від смітних домішок;

        дробленні зерна перед помелом;

        сортуванні зерна;

     + обробці зерна водою і теплом.

106. Вид крупи визначають:

      гатунком зерна, з якого вона вироблена;

      вмістом ендосперму в зерні;

      розміром зерна;

   + культурою зерна;

107. За критичної  вологості зерна інтенсивність дихання:

        не змінюється;

        різко знижується;

+ різко зростає;

        відсутнє.

108. Асортимент борошна включає:

        гатунки, групи, класи;

        гатунки, групи, підгрупи;

        гатунки, класи, підкласи;

+ типи, види, ґатунки.

109.  Проводять процес сепарування зерна у виробництві борошна:

         для зниження мікробіологічної забрудненості зерна;

         для стабілізації технологічних властивостей зернової маси;

      + для видалення домішок із зернової маси;

         для насичення киснем повітря.

110. Складання помельної партії зерна – це:

        просіювання і очищення зерна від металевих домішок;

        волого-теплова обробка зерна;

        сухе очищення зерна;

+ змішування зерна різних типів, яке має різні якісні показники.

111. Обрушення зерна проводять:

       для виготовлення дробленої крупи;

       для відділення від зерна домішок;

       для полегшення подальшої обробки зерна;

+ для відділення від зерна квіткових плівок.

112.  До групи тих, що містять високу кількість крохмалю відносяться:

    + пшениця, жито, рис, кукурудза, овес;

        пшениця, жито, рис, ячмінь, соняшник;

        пшениця, жито, рис, ячмінь, овес;

        кукурудза, ячмінь, соняшник.

114. Анатомічна  частина зерна міститься значна кількість білків:

       алейроновий шар;

       оболонка;

    + ендоспермі;

       периферійна частина.

115.  Анатомічна частина зернівки пшениці, яка найбільш багата вітамінами:

        ендосперм;

     + оболонки з алейроновим шаром;

        зародок;

        цілісне зерно.

116.  Анатомічна частина зерна, яка відсутня у насіння бобових культур:

          зародок;

      + ендосперм;

          оболонки;

          алейроновий шар.

117. Анатомічна частина зерна злакових культур, яка вміщує найменшу кількість мінеральних речовин:

         алейроновий шар;

         ендосперм;

      + зародок;

         оболонки.

118.  Натура зерна, яке направляється для виробництва солода має бути:

         не менше 630 г/л;

      + не менше 590 г/л;

         не менше 570 г/л;

         не менше 580 г/л.

119. Процес розподілення твердих тіл на частини, руйнування їх під дією зовнішіх сил називається:

         змішуванням;

+ подрібненням;

         розмелюванням;

         зволожуванням.

120. Навеска зерна – це:

      + частина точечної проби, призначена для визначення показників якості зерна;