Підсумковий тест на тему: "Технологія зберігання і переробки зерна"

Страницы работы

Содержание работы

 3.1.4.2  ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОСТІ.

         ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА (72 год)

1. Фураж– це:

  + рослинний корм, призначений для годівлі тварин;

     плоди рослин, що додають у тваринні корми;

     насіння, що додають у корми для тварин;

     проросле зерно.

2. Силосування фуражу – це:

    природне сушіння з одержанням сіна;

+ вологий спосіб зберігання рослинного корму за умов контрольованого      

кислого бродіння;

     зневоднення розмеленого рослинного корму з одержанням гранульованого  продукту;

     змішування фуражу з іншими компонентами корму.

3. Комбікорм – це:

    відходи зернопереробної промисловості;

    фуражне зерно;

+ суміш зернової сировини та продуктів із високим вмістом білків, вітамінів та мікроелементів;

    синтетичні добавки до тваринних кормів.

4. Премікси використовують для:

+ підвищення поживної цінності комбікормів за рахунок збагачення їх біологічноактивними речовинам;

      підвищення ефективності процесу виробництва комбікормів;

      лікування сільськогосподарських тварин та птиці;

      покращення змішування компонентів кормів.

5. Слабка пшениця характеризується:

     високим вмістом клейковини;

     низькою врожайністю;

     високим вмістом білка;

  + низьким вмістом клейковини.

6.  Найбільш повноцінний (за вмістом лізину) білок злакової культури:

       пшениці;

+ вівса;

       жита;

       ячменю.

7. Чим більше ендосперму в зерні, тим:

   + вищий вихід борошна;

      нижчий вихід борошна;

      менша склоподібність;

      вища зольність.

8. Під час дозрівання зерна:

    зростає активність гідролітичних ферментів;

    утворюються амінокислоти і цукри;

 + укріплюється клейковина;

    зменшується вміст сирої клейковини.

9. Підвищення температури і вологості під час  зберігання зерна сприяє:

    послабленню інтенсивності дихання зерна;

    зменшенню втрат сухої речовини;

    пригніченню розвитку мікроорганізмів;

+ самозігріванню.

10. Сипкість зерна зростає у разі :

+ зменшення вологості зерна;

       високого вмісту легких домішок;

       високої  неоднорідності зернової маси;

       самосортування.

11. Аеродинамічні властивості зернової маси враховують у разі:

      розмелювання зерна;

+ очищення зерна від домішок у повітряному потоці;

      зберігання зерна;

      самосортування зерна.

12. Сорбційні властивості зернової маси найбільше залежать від:

      парусності зерна;

   + капілярно-пористої структури зерна;

      розміру зерна;

     форми зерна.

13. Зернова маса характеризується:

     низькою теплопровідністю і високою теплоємністю;

     високою теплопровідністю і високою теплоємністю;

+ низькою теплопровідністю і низькою теплоємністю;

     високою теплопровідністю і низькою теплоємністю.

14. Борошно класифікують за:

     + видом, типом, сортом;

        видом, типом, класом;

       типом, сортом, класом;

       сортом, класом, видом.

15. Основними показниками, що впливають на сорт борошна є:

      кислотність і зольність;

+ вихід і зольність;

      вихід і кислотність;

      крупність помолу;

16.  У разі  зараження зерна комахами і кліщами:

       збільшується кількість білка в зерні;

       зменшується кількість шкідливих мікроорганізмів;

       не змінюється амінокислотний склад зерна;

    + зменшується кількість білка в зерні.

17. Нестача кисню в міжзерновому просторі сховища:

      посилює інтенсивність дихання зерна;

   + сповільнює генерування вологи і дихання зерна;

       підвищує гідролітичну і окиснювальну активність аеробних  мікроорганізмів;

      не впливає на активність і ріст шкідників.

18. Для створення контрольованої атмосфери під час  зберігання зерна використовують:

+ азот;

        кисень;

        водень;

        інертний газ.

19. Під час  підготовки зерна до переробки для відділення домішок, що     

      відрізняються за формою, використовують:

      сепаратори;

      продування повітрям;

+ трієри;

      промивання водою.

20. Безпосередньо перед розмелюванням поверхню зерна:

+ зволожують;

       підсушують;

       облущують;

       замочують.

21. Борошно разового розмелювання характеризується:

      однорідністю розмірів частинок;

   + низькою якістю;

      світлим кольором;

      відсутністю обмежень у використанні.

22. Гідротермічна обробка зерна здійснюється для:

      ущільнення ендосперму зернівки;

      зменшення пластичності оболонок зерна;

      очищення зерна від домішок;

+ підвищення виходу борошна.

23. Мікронізація – це:

      одержання крупи шляхом подрібнення;

      технологія одержання плющеного зерна;

   + технологія одержання круп’яних продуктів швидкого приготування;

      визначення середнього розміру крупинок.

24. Екструдування відбувається за умов:

+ високої температури і високого тиску;

      інфрачервоного опромінювання і високої температури;

      пропарювання та інфрачервоного опромінювання;

      обробки парою при високому тиску.

25. Зниження або втрата сипкості круп виникає внаслідок:

    + збільшення засміченості;

       розмноження молочнокислих бактерій;

       окиснення жирів;

       зменшення показника кислотності.

Похожие материалы

Информация о работе