Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів досліджуваного об’єкта господарювання, страница 2

Рис 2 Спрощене «Дерево відмов» для НСТХ, спричиненої вибухом газгольдера


Утворення вибухонебезпечної ХОГС можливе у разі “витіку” з газгольдера та інтенсивного випаровування зрідженого пропану і змішування цих парів з киснем атмосферного повітря. Описане може реалізуватися внаслідок несанкціонованої розгерметизації або всього газгольдера (через випадкову помилку персоналу його використання за призначенням) або несанкціонованої розгерметизації будь-якої з його систем СІ, СІІ чи СІІІ (через раптову відмову будь-якої з деталей цих систем або через випадкову помилку персоналу технічної експлуатації цих систем).

В свою чергу несанкціоноване виникнення джерел запалювання може реалізуватися або внаслідок випадкової помилки персоналу використання газгольдера за призначенням, або внаслідок виникнення несанкціонованого розряду статичних зарядів у системі захисту СIV чи несанкціонованого електричного розряду (наприклад, внаслідок короткого замикання) у системі управління СV, через раптову відмову будь якої з їх деталей або через випадкову помилку персоналу технічної експлуатації цих систем.

При цьому причинно-наслідкові функціональні зв’язки між елементами «Дерева відмов» слід позначати символами:

• «і» - у разі, якщо конкретний «наслідок»виникає тільки при одночасній реалізації кількох певних «причин»;

• «або» - у разі, якщо для виникнення конкретного «наслідку» достатньо реалізації хоча б однієї з кількох вірогідних «причин».

Саме з використанням вказаних функціональних зв’язків між елементами «Дерева відмов» складаються аналітичні співвідношення для розрахунку можливої величини RНС гран.конкр у вигляді системи рівнянь, членами яких є символи ймовірностей реалізації конкретних «причин» (Рпом.перс.використ, Рпом.перс.техн.експл) і символи ймовірностей виникнення конкретних «наслідків» (Рвив, Ррозр, Ррозг, Рутв.ХОГС, Рутв.Дзап, Рвиб). При складанні описаних вище рівнянь рекомендується:

• застосувати положення «теореми про помноження ймовірностей», якщо функціональні зв’язки між відповідними елементами «Дерева відмов» позначені символами «і-і»;

• застосувати положення «теореми про підсумовування ймовірностей», якщо вказані функціональні зв’язки позначені символами «або-або».

|RНС гран.конкр| = |Рвиб|                                                                       (1)

  Рвиб = Рутв. ХОГС•Рутв.ДЗагп                                                              (2)

Рутв.ХОГС = РОК•(Рпом.перс.використрозг СI+ Ррозг СII+ Ррозг СIII)(3)

Ррозг СI = Рвив СІпом.перс.техн.експл СІ                                           (4)

Рвив СІ = Рр.відм ДІ1+ Рр.відм ДІ2                                                        (5)

Ррозг СII =                                                                                                      (6)

Рвив СII =                                                                                                      (7)

Ррозг СIIІ =                                                                                                  (8)

Рвив СIIІ =                                                                                                      (9)

Рутв.ДЗагп = Ррозг СIV+ Ррозг СV+ Рпом.перс.використ                (10)

Ррозг СIV = Рвив СIV+ Рпом.перс.техн.експл СV(11)

Рвив СIV =                                                                                                       (12)

Ррозг СV =                                                                                                      (13)

Рвив СV =                                                                                                      (14)

Підставляючи до цих рівнянь рекомендовані значення величин Рпом.перс.використ, Рр.відм і Рпом.перс.техн.експл, визначають можливу величину ризику виникнення конкретної НСТХ - RНС гран.конкр, за рік.

Варіанти вихідних даних для розрахунку можливої величини RНС гран.конкр за рік

Номер варіанта (визначається за значенням останньої цифри номера залікової книжки студента)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значення ймовірностей раптових відмов деталей та помилок персоналу

ДІ1р.відм = 10-2)

ДІІ1р.відм = 10-2)

ДІІІ1р.відм = 10-2)

ДІV1р.відм = 10-2)

ДV1р.відм = 10-2)

Рпом.перс.СI = 10-1

Рпом.перс.СII = 10-2

Рпом.перс.СIII = 10-2

Рпом.перс.СIV = 10-3

Рпом.перс.СV = 10-1

При цьому розрахунок можливої величини RНС слід проводити за умов що всі інші величини ймовірностей раптових відмов деталей і помилок персоналу (крім зазначених для конкретного варіанту) мають значення 10-3.

Додаток 1

Характеристика досліджуваного об’єкта господарювання

Павлівський авіаційний завод (ПАЗ) розташований у Петрівському районі на східній околиці міста Павлівська. Місто Павлівськ – це центр Павлівської області та крупний промисловий центр (на околицях міста Павлівська розташовано 15 промислових підприємств). Постановою Кабінету Міністрів України м. Павлівськ віднесено до першої групи міст України щодо заходів цивільного захисту.

Місцевість на території Павлівської області рівнинна (має незначний ухил (і=0,001) на південь). Пануючі вітри – північні. Середньорічна швидкість пануючих вітрів – Vсер.пан= 7 м/с. Середньорічна кількість опадів (до 350 мм дощів і до 580 мм снігу) та кліматичні умови на території Павлівської області збігаються з кліматичними умовами центральних областей України. За останні три роки на території області спостерігалися шквали з поривами вітру до 32…35 м/с, сильні снігопади, снігові замети, дуже сильний мороз, засуха, зливи, сильні налипання мокрого снігу. Протягом останніх 100 років на території області спостерігалися сім землетрусів із силою у п’ять – сім балів (за шкалою MSK). До 20% території підтоплюється, є зсувонебезпечні ділянки. Річка Павлівка схильна до прояву весняних паводків.