Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів досліджуваного об’єкта господарювання, страница 4

19 – огорожа (виконана із залізобетонних елементів, розташованих по периметру території заводу, вартість ОФ – 300 тис. грн.);

20 – злітно-посадкова смуга (бетонована, довжиною 2500 м, вартість ОФ – 3000 тис. грн.).

Всі інші КЕМ і ТМ на території заводу виконані в підземних тунелях і закільцьовані. На них передбачено автоматичне виключення пошкоджених ділянок. Для основних цехів заводу передбачено по два вводи кожного з джерел енергопостачання. Резервних джерел енергопостачання завод не має. Через територію заводу проходить колія до залізничної станції Павлівськ. Під’їзні дороги до заводу та проїзди на його території заасфальтовані.

На заводі споруджено десять сховищ класів А-ІІІ і А-IV (№ 1, 2 окремо стоячі, № 3-10 - вбудовані), в яких можна укрити одночасно 1500 осіб. Фактичний час підготовки сховищ не перевищує нормативного, але у сховищі №7 вийшла з ладу система фільтровентиляції, а у сховищі №10 тимчасово розміщено унікальне обладнання. Система оповіщення забезпечує своєчасне доведення сигналів цивільного захисту до працівників заводу. Весь виробничий персонал пройшов навчання правилам дій за сигналами цивільного захисту. На складі цивільного захисту об’єкта є 3200 комплектів протигазів ЦП-5 та інші штатні засоби цивільного захисту. Всього на заводі працює 3036 осіб, найбільша працююча зміна 1636 осіб. На відстані трьох кілометрів від території ПАЗ розташовано Павлівський хімічний завод (ПХЗ), сировиною для якого є хлор (загальні запаси хлору на заводі – 300 т, у найбільш ненадійній технологічній системі міститься Мхлор, т, хлору. Біля території ПХЗ на річці Павлівка споруджено його технологічне водосховище).

У сусідній області на відстані Д км на північ від території ПАЗ працює атомна електростанція з чотирма ядерно-енергетичними реакторами типу РБМК-1000.

На плані місцевості відображено:

21 – магістральний газопровід (стальний наземний трубопровід діаметром 600 мм. Відстань між автоматичними відсікачами складає 1500 м);

22 – комунальний газопровід (заглиблений стальний трубопровід діаметром 350 мм.);

23 – водопровід (заглиблений стальний трубопровід діаметром 350 мм.);

24 – каналізаційна мережа (заглиблений трубопровід діаметром 500 мм.);

25 – повітряні лінії електропередач високої напруги – ЛЕП-300;

26 – комунальна теплотраса (заглиблений стальний трубопровід діаметром 400 мм.);

27 – залізничні колії;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль; ПАЗ – Павлівський авіаційний завод; ПХЗ – Павлівський хімічний завод; ОС – очисні споруди.

Додаток 2

Основні положення нормативно-правових документів

Згідно з положенням Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “ Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Термін та визначення), ДСТУ 3891-99 (Безпека у надзвичайних ситуаціях. Термін та визначення основних понять):

потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) – це будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини (ДСТУ 2156-93);

потенційно-небезпечний об’єкт (ПНО) це об’єкт де можуть використовуватися або виготовляються, перероблюються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини... Потенційно небезпечним об’єктом вважається апарат або сукупність пов’язаних між собою потоками у технологічний цикл сукупність апаратів, об’єднаних за адміністративною та/або територіальною ознакою. Потенційно небезпечним об’єктом за адміністративною ознакою вважається структурний підрозділ (виробництво, цех, відділення, дільниця тощо) на об’єктах господарської діяльності (Постанова КМУ № 956);

До небезпечних речовин (НР) за їх властивостями відносяться такі категорії речовин:

горючі (займисті) гази; горючі (займисті) стиснуті гази; горючі (займисті) зріджені гази; горючі (займисті) кріогенно зріджені гази;

горючі рідини; горючі рідини перегріті під тиском;

вибухові речовини – рідкі або тверді чи суміші ВР (поділяються на ініціюючі, бризантні та піротехнічні);

речовини – окисники;

високотоксичні та токсичні речовини.

Згідно з положенням “Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001 (за станом на лютий 2008 р.)”:

надзвичайна ситуація (НС) – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження чи іншою небезпечною подією, які призвели до загибелі та ураження людей (тварин, рослин), значних матеріальних втрат і/або суттєвого погіршення стану навколишнього природного середовища;

відповідно до причин походження подій, які можуть замовити виникнення НС на території України, розрізняються: НС техногенного характеру (можуть виникнути внаслідок аварії (катастроф), код сфери виникнення – 10000), не природного характеру (можуть виникнути внаслідок небезпечних геологічних, метеорологічних, морських і прісноводних гідрологічних явищ, пожеж в природних екологічних системах, отруєння та інфекційного захворювання людей (тварин), ураження рослин хворобами і шкідниками, 20000); НС соціально-політичного характеру (можуть виникнути внаслідок протиправних дій терористичного і антиконституційного спрямування - 30000); НС воєнного характеру (пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення - 40000).

У ДСТУ 7097: 2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях (джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників) показано, що джерелами НС техногенного характеру є процеси виникнення і розвитку відповідних аварій та наведено номенклатуру їх уражальних чинників.

В свою чергу , у ДСТУ 4934:2008 (Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників) показано, що джерелами не природного характеру є процеси виникнення і розвитку небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних явищ (а також природних пожеж) та наведено номенклатуру їх уражальних чинників.