Шток гідропідсилювача приводу дозуючого розподільного крану насоса-регулятора тиску літака Іл-114

Страницы работы

Содержание работы

Технологічна

частина

1.  Технологічна часитна.

1.2.  Службове призначення деталі.

Деталь, що розглядається, являє собою шток гідропідсилювача приводу дозуючого розподільного крану  насоса-регулятора тиску літака Іл-114.

Вона входить до складу гідравлічного механізму керування витратами палива за рахунок відповідної дозировки палива. Подана деталь входить до складу дублюючої (ручної) системи керування.

Матеріал деталі – сталь 12ХН3А – хромнікелева з підвищеними вимогами до хімічного складу.

2.2. Групування деталей і розробка комплексної деталі.

Групою називається сукупність деталей, що характеризується під час обробки спільністю обладнання, оснастки, налагодження всього технологічного процесу або окремих операцій.

Групування охоплює присутні в номенклатурі випуску реальні деталі, а ткаож комплексні, штучно створені (умовні) деталі, що мають всі геометричні елементи деталей поданої групи.

Групування деталей для побудови групових процесів рекомендується виконувтаи в такій послідовності: групові деталеоперації, а потім маршрутні групові процеси.

Під час побудови групових процесів механічної обробки за основу береться комплексна деталь. Під комплексною розуміється реальна або умовна (штучно створена) деатль, котра має в своїй конструкції усі основні елементи, характерні для деталей поданої групи, і яка є її конструкторсько-технологічним представником.

Під основними елементами розуміються поверхні, які визначають конфігурацію деталі і технологічні задачі, які розв’язуються в процесі їх обробки. Основні елементи служать головною ознакою для віднесення деталі до того чи іншого класифікаційного підрозділу.

Комплексна деталь може бути основою під час розробки групового процесу та групових оснасток. Під груповою оснасткою розуміється сукупність пристосувань і інструментів, що забеспечують обробку усіх деталей поданої групи із застосуванням невеликих підналагоджень.

Отже, складений на комплексну деталь технологічний процес з невеликими додатковими підналагодженнями обладнання повинен бути застосований при виготовленні іншої деталі поданої групи.

Між елементарними поверхнями та деталями групи встановлюється відповідність, яку можна подати у вигляді матриці L=(lij), побудованій за правилом:

           1, якщо і-а деталь групи має в собі j-у елементарну поверхню.

lij=

           0, в протилежному випадку.

2.3. Аналіз технологічності деталі.

          Технологічності конструкції оцінюється за допомогою коефіцієнтів точності та шорсткості:

1.  Середній коефіцієнт точності:

2.  Середній коефіцієнт шорсткості:

3.  Коефіцієнт використання матеріалу:

Деталь достатньо технологічна для запуска у виробництво, виходячи з якісного аналізу. Деталь має форму середнього ступеня складності, складається, переважно, з набору циліндричних та прмолінійних поверхней, що полегшує виробництво поданої деталі, а також підготовку програми для її обробки. Виробництво деталі ускладнено з-за наявності нестандартних канавок, що пояснює належність деталі до авіаційного виробництва.

2.4. Опис деталі.

                    Подана деталь представляє собою вал, отже її можна віднести до тіл обертання. А це означає, що ця деталь відноситься до класу 71 по “класифікатору ЄСКД”. Наступна сходина класифікації – підклас 715000, до цього підкласу ще відносяться з L більше 2D вали, шпинделі, вісі, штоки, втулки, букси, гільзи, колонки,стержні тощо, з зовнішньою циліндрічною поверхнею. Подана деталь відноситься до групи – 715600 – з закритими уступами, без зовнішньої різьби. Деталь має глухий отвір, отже наступна сходинка – 715620. Крім цього на зовнішній поверхні деталі є пази та отвір поза віссю деталі. Значить остаточний класифікаційний номер у деталі буде – 715624. Але,крім описаних ознак, на зовнішній поверхні з протилежних сторін присутня зубчаста рейка.

2.5. Оцінка ступеня підготовленості деталі до автоматизованого виробництва.

          Ступінь 1: асиметрія зовнішньої конфігурації 1000000

          Ступінь 2: несчіпляємість 000000

          Ступінь 3: стержнева форма 10000

          Ступінь 4: кругла пряма 2000

          Ступінь 5: одна вісь обертання і одна площина симетрії 100

          Ступінь 6: центральний отвір глухий, ступінчатий з симетричною   формою кінців 80

          Ступінь 7: паз на твірній глухий 3

                            отвір на твірній наскрізний 5

          Кодовий номер: 10121835.

          Сума цифр кодового набору складає 21, що відповідає категорії складності деталі К=3. Висока складність автоматизації. Потрібен ретельний аналіз деталі по окремим параметрам елементів конструкції з врахуванням складності технологічного процесу та створення засобів автоматизації, з обгрунтуванням економічної доцільності проектно-конструкторських робіт.

2.6. Розоахунок зведеної річної програми запуску.

          Річна програма випуску деталі А: NA=160000 шт.; деталей групи – NI = = NI I = NIII = NIV = 40000 шт.

          Для розрахунку зведеної програми запуску необхідно для кожної деталі знайти загальний коефіцієнт зведення Кзв:

          ,             де

Км – коефіцієнт зведення по масі ;

Кс – коефіцієнт зведення по серійності ;

Кскл – коефіцієнт зведення по складності .

Деталь А:    

Деталь І:    

Деталь ІІ:    

Деталь ІІІ:    

Деталь ІV:    

Річна зведена програма випуску визначається по формулі:                де

Ni – річна програма випуску кожної деталі,

Кзв.і – коефіцієнт зведення по кожній деталі.

Річна програма запуску:

,             де

а – процент запчастин а=0..10%,

в – процент технічно неминучих втрат в=0..8%.

          Такт випуску деталей:

,                    де

Похожие материалы

Информация о работе