Шток гідропідсилювача приводу дозуючого розподільного крану насоса-регулятора тиску літака Іл-114, страница 3


                                                                                  Н4

                                                                                   А2

 


                                                                                  А3

 


                                                                                 А4

 


                                                                                  В1

 


                                                                                  В2

 


                                                                                  В3

 


                                                                                  В4

 


                                                     В5        


                                                     В6

 


Мал.1.

Схеми технологічних розмірних ланцюгів.

                                        В1                                               А2

                                  Z3                           

 


             В3                                                

                           А3                                               В3              Z4                           H2

 


                                      В1                       

                                Z3                                                           А4

                                                                  

             В3

 


                         В2                                                                   В1

                            H4                                                              

                                                                                                  В4

В2Z5А2


H3А1                            А2


Z2А2В5

В5Z6H1


В6Z1В6

Мал. 2.

2.12. Розрахунок режимів різання та нормування операцій.

Токарна операція: поверхня 14 (Ø)

Чорнове точіння.

Глибина різання (t) під час чорнового точіння приймається рівною припуску на обробку:

Подача S: приймаємо максимально допустиму по потужності обладнання, жорсткості системи СПІД, міцності різального інструменту та міцності державки.

Рекомендована подача при чорновому зовнішньому точінні  S=0.5 мм/об [1, т. 2, стор. 226], розмір державки від 16×25 до 25×25 мм, різець токарний прохідний упорний відігнутий з кутом в плані 90° ГОСТ 18879-73 правий ВК8 (h=25мм, В=16мм, L=140мм, R=1.0мм).

Швидкість різання при зовнішньому поздовжньому та поперечному точінні розраховується по формулі:

 ,                  де

Т=30хв - період стійкості інструмента;

CV=350; х=0,15; Y=0,35; m=0,2.

 KNV=0.9;  KUV=1.0

Сила різання:

Сp=300; x=1.0; Y=0.75; n=-0.15

Kφp=0.98; Kγp=1.1; Kλp=1.0; Krp=0.93

Потужність різання:

Час на обробку:

Підрізання торця:

t=Z6=0.975мм; S=0.5 мм/об

Свердління:

Поверхня 30 (Ø8+0,22)

Свердло ГОСТ 10902-77

Глибина свердління дорівнює половині діаметра свердла .

Подачу вибираємо максимально допустиму без обмежень з поправкою на глибину свердлення .

Швидкість різання:

 ,             де

Т=25хв

CV=35; q=0,5; Y=0,45; m=0,12.

Klv=0.7;  KUV=0.3

Поверхня 28 (Ø13+0,043) - розсвердлювання.

Свердло ГОСТ 10902-77

t=2.5мм

Шліфування:

Поверхня 3 (Ø)

Шліфування поводимо кругом 420×40×80 16 25-ПС С27 КПГ 35м/с А

Швидкість круга - 35м/с

І етап - попереднє шліфування  Vзаг=40м/хв.

ІІ етап - остаточне шліфування  Vзаг=25м/хв.

Обробку поверхні 12 ведемо за тими ж параметрами.

Фрезерування: поверхня 32 і 33.

Фрезерування проводиться блоком з двох фрез: фрези дискові тристоронні ГОСТ 3755-78; Р6М5; D=50мм; В=10мм; Т=120хв; Z=14 [1, т.2. стор. 181].

Подача на зуб SZ=0.06 [1, т.2, стор. 284].

Швидкість різання:

 ,              де

CV=68,5; u=0.1; p=0.1; p=0.1; q=0.25; х=0.3; Y=0.2; m=0,2.

Сила різання: ;

Сp=68.2; x=0.86; Y=0.72; u=1.0; q=0.86; w=0

Потужність різання:

Розрахуємо машинний час для решти операцій.

20 Токарна

          1. Підрізати торець.

V=70м/хв.; S=0.5мм/об;

          2. Точити Ø18,6 (3 проходи):

V=105м/хв.; S=0.4мм/об;

30 Токарна

Точити поверхню Ø18,1

V=120м/хв.; S=0.15мм/об;

50 Токарна

1. Точити поверхню Ø34,28

V=120м/хв.; S=0.15мм/об;

          2. Точити поверхню Ø18,16 (3 проходи: 2 чорнових, 1 чистовий).

                    2.1. Чорнове точіння:

V=105м/хв.; S=0.4мм/об;

                    2.1. Чистове точіння:

V=120м/хв.; S=0.15мм/об;

70 Фрезерна

Фрезерувати площину1:

Sм=150мм/хв;

90 Фрезерна

Фрезерувати площину 24, 25, 26:

Sм=150мм/хв;

100 Свердлильна

Свердлити отвір 10:

V=22.4м/хв; S=0.25мм/об

110 Фрезерна

Фрезерувати зубці:

SM=150мм/хв

120 Фрезерна ( те ж саме, що й попередня).

140 Шліфувальна

Шліфувати поверхню 8:

V=30м/хв.; t=0.008мм/пов.хід;

 

150 Шліфувальна (те ж саме, що й попередня).

160 Шліфувальна

1. Шліфувати поверхню 14:

V=30м/хв.; t=0.008мм/пов.хід;

2. Шліфувати поверхню 15:

3. Шліфувати поверхню 18:

170 Токарна

Точити канавку 17:

V=40м/хв.; S=0.1мм/об;

180 Токарна

1. Розточити поверхню 30:

V=63,4м/хв.; S=0.36мм/об;

2. Розточити поверхню 29:

V=50м/хв.; S=0.36мм/об;

3. Розточити поверхню 28:

V=50м/хв.; S=0.36мм/об;

190 Токарна

Розточити поверхню 28:

V=150м/хв.; S=0.01мм/об;