Шток гідропідсилювача приводу дозуючого розподільного крану насоса-регулятора тиску літака Іл-114, страница 2

Фд – дійсний річний фонд часу роботи обладнання при двохзміннім режимі роботи.

         

2.7. Обгрунтування методу одержання заготовки.

          В якості заготовки використовуєм поковку, штамповану на горизонтально-ковочній машині (ГКМ) [1,Т.1]. Цей метод дозволяє різко скоротити витрати матеріалу при подальшій механічній обробці. Метод штамповки на горизонтально-ковочній машині використовується для отримання ступінчастих валів, в яких різниця діаметрів ступеней складає більше 15мм. Також при такому способі можна отримувати заготовки з глухим отвором, що полегшує подальшу обробку цього отвору.

В результаті одержання заготовки методом штампування точність відповідає орієнтовно 12 – 16 квалітету, після піддання заготовки подальшій механічній обробці буде досягнуто потрібної точності та шорсткості.

2.8. розробка плану механічної обробки.

          Визначаємо число переходів для забеспечення заданої точності та шорсткості поверхней деталі.

          Число переходів, потрібних для досягнення заданої точності, визначаємо по формулі:

,       де           Т3, Тg  - допуски розміру заготовки та деталі відповідно.

          Число переходів для забеспечення заданої шорсткості поверхні визначаємо по формулі:

,    де         Rz3 і Rzg – шорсткість заготовки та деталі відповідно.

          Поверхні 28, 29, 30 розточуються після свердлення. Поверхню 30 отримуемо одноразовим свердленням, поверхню 29 – дальшим розсвердлюванням, 28 – розсвердлюванням на діаметр.

          Проточка 17 і канавка під вихід шліфувального круга 13 отримують одноразовим проходом. Поверхню 4 отримують за один прохід.

          Розраховане число проходів заносимо в Табл.1а.

2.9. Розрахунок припусків на механічну обробку і визначення операційних розмірів.

          Розрахунок припусків на циліндричні поверхні будемо вести розрахунково–аналітичним  методом для поверхней 3,14,18,28 і нормативним методом для поверхні 15.

          При розрахунково-аналітичному методі визначаємо мінімальний припуск 2Zmin по формулі [1, т.1]:

,   де             

RZi-1 – висота нерівностей профіля на попередньому переході;

Hi-1 –глибина дедефектного поверхневого шару на попередньому переході;

DSI-1 – сумарне відхилення розташування поверхонь;

eI – похибка установки заготовки на виконуємому переході.

,     де

DSК – загальне відхилення осі від прямолінійності;

DЦ – зміщення осі заготовки в результаті похибки центрування.

          Результати розрахунків заносимо до Табл.2а.

          При нормативному методі з таблиць вибираємо номінальний припуск 2Zном. Результати розрахунків заносимо в Табл.3а.

2.10. Розрахунок лінійних розмірів.

          Знаходимо Zmin p по формулі:

         [1, т.1, стр. 175]

Результати розрахунку заносимо в Табл.4а.

          Потім по маршруту обробки складаємо розмірні ланцюги (мал.1), розв’язуючи які, знаходимо припуски.

          Розрахунки заносимо в Табл.5а.

Таблиця 3а

Маршрут обробки елементар-них поверхонь

Допуск на розмір,

мм

Прийня-тий припуск

2Zном, мм

Розра-хун-ковий

розмір

мм

Прийняті розміри,

мм

Прийняті припуски, мм

Технологічні розміри, мм

Dmax

Dmin

2Zmax

2Zmin

Поверхня 15 Ø

Тшамповка

+1,2

-0,6

-

21,45

22,65

20,85

-

-

Чорнове точіння

0,33

1,7

19,75

19,75

19,42

3,23

1,1

Чистове точіння

0,13

0,7

19,05

19,05

18,92

0,83

0,37

Попереднє шліфування

0,052

0,5

18,55

18,55

18,498

0,552

0,37

Таблиця 4а

Маршрут обробки

Елементи припуску, мкм

Розрахунковий припуск 2ZminP, мкм

RZ

H

Δ

ε

Поверхня 2 ()

Штампова

80

150

95

-

Однократне точіння

40

50

20

50

375,0

Поверхня 21 ()

Точіння

25

50

10

50

Шліфування

10

15

5

20

105

Поверхня 20 ()

Чорнове точіння

60

50

25

50

Чистове точіння

25

40

10

30

165

Шліфування

10

15

5

20

95

Поверхня 16 ()

Точіння

25

40

40

50

Шліфування

10

15

5

30

95

Поверхня 27 ()

Штампова

80

150

95

-

Точіння

40

50

20

50

375

Н1

 


                                                 А1                                           Z4                                                 Н2

                                                                                           Z2        Z3

        Z1                                                                 Z5

                                                                                                                                    Z6

 


                                                                                 Н3