Ознака перпендикулярності площин (Аналіз уроку геометрії у 10 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз урокувчителя

Клас: 10-В

Предмет: Геометрія

Учитель: Бовкун Вікторія Вільгалімівна

Тема: Ознака перпендикулярності площин.

Мета:

Навчальна: сформувати в учнів поняття перпендикулярних площин, забезпечити засвоєння учнями ознаки перпендикулярності площин, розпочати формування вмінь учнів застосовувати розглядувану ознаку при розв’язуванні задач.

Розвиваюча: розвинути просторову уяву учнів, вміння аналізувати, робити висновки, узагальнення, розвивати у дітей уміння використовувати знання та навички при розв’язуванні задач, розвивати спостережливість, уважність, логічне мислення, культуру записів, вміння самостійно працювати з книгою

Виховна: виховати у учнів наполегливість, старанність, культуру мовлення, охайність, уважність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Дотримання дидактичних принципів навчання: вчителька під час проведення уроку дотримувалась багатьох дидактичних принципів, а саме таких, як принцип свідомості, послідовності, науковості та ін.

Матеріал подавався у доступній формі, використовувалось багато прикладів, наочного матеріалу (стендів, моделей фігур), що допомагало кращому засвоєнню. Паралельно із поясненнями вчителька вимагала, щоб діти записували основний матеріал в зошити з правил. Всі учні приймали активну участь у викладенні нового матеріалу, при цьому індивідуальний підхід до учнів не ігнорувався.

Виховання учнів на уроці: учитель весь час активізовував увагу учнів, зокрема залучаючи дітей до творчої роботи при розв’язуванні задач, виховував учнів логічне мислення, культуру поведінки, ввічливість, повагу.

Методи навчання:  протягом уроку вчитель використовував різні прийоми і методи навчальної роботи, а саме: індивідуальну, групову, усну, письмову. Також на уроці реалізовувалися основні принципи дидактики: науковості, міцності, свідомості знань, доступності, послідовності. Новий матеріал пояснювався на конкретних моделях і малюнка, потягом всього уроку знання закріплювалися теоретичним матеріалом. На уроці були використані індивідуальний і диференційований підходи.

Використання засобів навчання: під часуроку вчитель використав різноманітний набір засобів навчання. Це такі, як підручник, дошка, таблиці з малюнками, стенди, моделі фігур, картки з індивідуальними завданнями.

Психологічна обстановка на уроці:  з самого початку уроку спостерігалася стійкість уваги учнів, діти відразу ж приступили до роботи і швидко переключалися з одного виду діяльності на інший. Вчитель весь час активізовував увагу учнів, зокрема залучаючи дітей до творчої роботи при розв’язуванні задач. Відчувалось доброзичливе ставлення учителя до учнів і навпаки. Активно працювало логічне мислення.

Оцінювання знань і вмінь учнів: адекватна оцінка знань і вмінь учнів.

Підготовленість учителя до уроку: вчитель був добре підготовлений до уроку, була присутня загальна математична культура. Зміст уроку був добре продуманий, його структура сприяла досягненню триєдиної мети. Методи і прийоми роботи на уроці були доцільними. Вправи дібрані з урахуванням принципу науковості та посильної складності, зв’язку навчання з життям, з практичною діяльністю.

Висновки і пропозиції: на мою думку урок був проведений на високому науково-методичному рівні. Діти з повагою відносяться до вчителя. Вони зацікавленні в своїх знаннях. Про професійну майстерність Місник Анни Іванівни свідчить її педагогічний такт, правильність і образність мовлення, уміння перетворити оцінювання знань учнів на засіб виховання позитивної самооцінки учня.

Вчитель використовував різні методи навчання, залучаючи до цього учнів. Також розвивав у дітей уміння застосовувати знання та навички в нових умовах, спостережливість, уважність.

Похожие материалы

Информация о работе