Площа трапеції (Аналіз уроку геометрії у 9 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку колеги-студента.

Урок  геометрії у 9Б класі.

Вчитель: Мисливська Юлія Анатоліївна

Тема: ”Площа трапеції”.

Дата проведення: 14.02.2002 р.

Мета:

— розглянути формулу для обчислення площі трапеції, навчити учнів використовувати її до розв’язування задач, поглиблювати знання учнів з попередньо вивченої теми;

— виховувати уміння аналізувати і робити висновки, звернути увагу на охайність виконання геометричних побудов;

—сприяти розвитку пам’яті, мислення та уваги школярів.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку: 

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Виклад нового матеріалу.

4. Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок при розв’язуванні вправ.

5. Підсумок уроку.

Аналіз структури уроку

1.  Організаційний момент.

На даному етапі уроку учителька мобілізує увагу учнів, перевіряє їх готовність до уроку, відмічає відсутніх. Вгамувати школярів і настроїти їх на роботу в класі було нелегко, бо цих учнів важко назвати зібраними і врівноваженими. Але незважаючи на це Юлія Анатоліївна не використовувала підвищений тон голосу та емоційність. Вона спокійно і із впевненістю у собі знаходить вихід із цієї ситуації і налаштовує дітей на серйозну роботу.

2.  Актуалізація опорних знань.

Перед тим як перейти до вивчення нової теми вчителька проводить фронтальне опитування учнів по раніше вивченому матеріалові. У діалог були залучені всі учні. Всі відповідали жваво, без помітних пауз, що свідчило про глибокі знання матеріалу.

Школярі відповідали на такі запитання:

“Що ви вивчали на попередньому уроці?”

“Площі яких фігур чотирикутників ви вже знаєте?”

“Що потрібно знати, щоб обчислити площу прямокутника?”

“Запишіть формули для обчислення площі паралелограма?”

“Запишіть на дошці формулу Герона, що потрібно знати, щоб обчислити площу трикутника за цією формулою?”

“А якщо в трикутнику дано дві сторони і кут між ними, яку формулу ви застосуєте для знаходження площі?”

"Яку формулу для обчислення площі трикутника ми ще не називали?”

“Вийдіть будь-ласка до дошки і побудуйте прямокутний трикутник і запишіть формулу для обчислення його площі?”

“Що потрібно знати, щоб обчислити площу рівностороннього трикутника?”

Майстерно підібрані питання уміло організоване повторення сприяло поступовому переходу до вивчення нового матеріалу. Крім того при проведенні опитування Юлія Анатоліївна звертала увагу класу до відповідей окремих учнів, уточнювала їх.

3.  Виклад нового матеріалу.

Після фронтального опитування учні стали збудженими, їх увага була розсіяна, не зосереджена, тому вчительці знову прийшлося мобілізувати учнів, щоб включити їх у роботу.

Учитель формулює і записує на дошці тему, мету та основні завдання уроку. Юлія Анатоліївна створила проблемну ситуацію у класі. Учням було цікаво розглядати новий матеріал, бо його викладання було зрозумілим і доступним всім. Велику роль при цьому відіграв наочний матеріал (таблиці, малюнки – ілюстрації, моделі фігур). Вона змогла послідовно викласти матеріал, показати школярам зв’язок між раніше вивченими і новою темами.

Юлія Анатоліївна у своїй роботі використовувала дошку: посередині зверху, була записана тема уроку; нижче зліва, вона зобразила трапецію а поряд виводила формулу для обчислення її площі. Школярі у зошитах робили записи одночасно з вчителькою. У процесі вивчення даної теми проводилася робота з підручником, довідником та іншою додатковою літературою.

4.  Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок при розв’язуванні вправ.

Всі прийоми і методи, які Юлія Анатоліївна використовувала на уроці, зробили вивчення теми “Площа трапеції” доступним і зрозуміли для всіх учнів, без винятку. В цьому я переконалася тоді, коли учні по черзі виходили до дошки, щоб розв’язувати задачі по розглянутій темі. Бажаючих було багато. В роботу були включені навіть малоактивні учні, у яких рівень знань з математики дуже низький. Задачі розв’язувались швидко, тому за невеликий проміжок часу (≈ 10 – 15 хв.) було розв’язано 6 задач – спочатку простіші, потім більш складні. На мою думку, це є яскравим свідченням результативності роботи учнів на уроці.

5.  Підсумок уроку.

Юлія Анатоліївна на останньому етапові уроку ще раз запитує у учнів що вони вивчили на уроці, просить їх назвати формулу площі трапеції. Потім повідомляє їм домашнє завдання: ознайомитися з матеріалом у підручнику, вивчити конспект та виконати дві задачі (умови яки записує на дошці), а для сильніших ще й третю (№ 38 з підручника Погорєлов 7-11 кл.). Вчителька коротко аналізує і пояснює хід розв’язування задач та повідомляє дітям їх оцінки за роботу на уроці. А також наголошує на типових помилках і пояснює, як їх уникати

Висновок:

Урок геометрії, який був проведений у 9-Б класі, став яскравим прикладом педагогічної майстерності вчителя Мисливської Юлії Анатоліївни. Я вважаю, що він провівся на досить високому рівні. У ньому була реалізована мета, яку вона поставила собі на початку уроку. Діти не тільки засвоїли гарно новий матеріал, а й набули практичних навичок та навичок роботи з книгою і таблицями. Спостерігаючи за школярами, можна із впевненістю сказати, що Юлія Анатоліївна змогла завоювати їх прихильність та авторитет, тому й дисципліна, й організованість у класі були гарними.

Крім того, вчителька володіє досконало фактичним матеріалом. З першого погляду видно, що вона зацікавлена своєю справою.

Похожие материалы

Информация о работе